Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Społeczny eksperyment, podszyty kłamstwemOświadczenie KSD ws. ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy stanowczo sprzeciwia się ratyfikacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO), której rzeczywistym celem nie jest ochrona przed przemocą, ale dokonanie rewolucyjnej przebudowy społeczeństwa. Dokument ten redefiniuje pojęcie płci, neguje płeć kobiety i mężczyzny, a zarazem uderza w tradycyjny model rodziny i małżeństwa, co nie jest zgodne z nauką Kościoła. Dlatego KSD w pełni przychyla się do stanowiska Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski w tej sprawie.

Prawdziwe i realne zagrożenie dla rodziny stanowi promocja i reklama alkoholu oraz łatwość dostępu do niego ze strony dzieci i młodzieży, a także inicjatywy niektórych ugrupowań politycznych zmierzających do poszerzenia oferty reklamowej wyrobów alkoholowych.
Jak wynika z danych policji dotyczących interwencji domowych, blisko 63 proc. sprawców przemocy w rodzinie w 2011 roku działało pod wpływem alkoholu. Tym samym podstawowym zadaniem państwa jest wprowadzenie regulacji prawnych ograniczających jego negatywny wpływ na społeczeństwo i rodzinę.

Ponadto, ratyfikacja Konwencji, która niesie ze sobą wprowadzenie ideologii gender, szczególnie w obliczu katastrofy demograficznej społeczeństwa, jest sprzeczna  z ekonomicznymi interesami państwa i polityką prorodzinną. Trudno sobie wyobrazić,
że w dobie wyludniania się polskich miast i wsi, władze mogą zabiegać o wprowadzenie prawa, które może tę tragiczną dla Polaków sytuację jeszcze pogłębić. W tym względzie Konwencja CAHVIO stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bytu narodu i Państwa Polskiego.

Wprowadzenie jej w naszym kraju będzie przyzwoleniem na deprawację dzieci i młodzieży, naruszeniem wolności rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami oraz podważaniem instytucji tradycyjnego małżeństwa, a w konsekwencji  – jego likwidacją poprzez promowanie „niestereotypowych ról płciowych” .Zarząd Główny KSD

za: http://www.ksd.media.pl/publikacje/2527-oswiadczenie-ksd-ws-ratyfikacji-konwencji-rady-europy-o-zapobieganiu-i-zwalczaniu-przemocy-wobec-ko

***


Sejm dał zgodę na groźną Konwencje. Rządzący i skrajna lewica „za” społecznym eksperymentem, podszytym kłamstwem


Sejm przyjął projekt ustawy dotyczącej ratyfikacji tzw. Konwencji antyprzemocowej. Rząd, PO oraz skrajna lewica przeforsowały zgodę na dokument, mimo protestów, wątpliwości prawnych oraz niepokojów dotyczących skutków społecznych tego dokumentu.

Posłowie odrzucili poprawki zgłoszone przez PiS i Sprawiedliwą Polskę, które miały na celu niewyrażenie zgody na ratyfikację.

Przeciwnicy ratyfikacji przekonywali, że konwencja jest niepotrzebna i niebezpieczna. O przyjecie ustawy apelował m.in. minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk.

Konwencja jest potrzebna, bo pozwala na skuteczne zwalczanie zjawiska przemocy

— powiedział i dodał, że rząd zadbał o to, żeby jej postanowienia były interpretowane i stosowane zgodnie z polską konstytucją.

Poseł PiS Małgorzata Sadurska mówiła, że konwencja nakazuje ślepe zwalczanie tradycji, religii i kultury, która rzekomo determinuje, a nawet prowokuje przemoc. Pytała, czy związek mężczyzny i kobiety, wychowywanie dzieci w rodzinie są stereotypem i kto będzie o tym decydował.

Pytam was, posłowie PO, dlaczego idziecie na wojną z polska kulturą, tradycją i polska religią. Dlaczego wam to przeszkadza?

— pytała.

Marzena Wróbel (niez.) przekonywała, że konwencja zwiększy przemoc wobec kobiet, ponieważ nie chodzi w niej o przeciwdziałanie temu zjawisku, ale o „przemodelowanie ideologiczne społeczeństwa”.

Dokumentu bronili posłowie rządu oraz skrajnej lewicy.

Tymczasem w kolejnym liście otwartym znane z publicznej działalności kobiety zaapelowały Sejm o odrzucenie dokumentu. Wskazują na niepokojące skutki decyzji o ratyfikacji.

My, kobiety zwracamy się do wszystkich Posłanek i Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o głosowanie przeciwko przyjęciu tej Konwencji

— piszą sygnatariuszki. W apelu, który podpisały m.in. prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Barbara Fedyszak-Radziejowska, aktorki Joanna Szczepkowska i Dominika Figurska, znane dziennikarki, zwracają się uwagę, że Konwencja nie wskazuje na prawdziwe źródła przemocy, jest natomiast ideologicznym eksperymentem.

Przemoc, zwłaszcza zaś przemoc wobec kobiet, jest patologią, której należy się przeciwstawiać i bezwzględnie z nią walczyć. Niestety, Konwencja Rady Europy wykorzystuje realny problem, jakim jest dramat kobiet doświadczających przemocy, by forsować radykalną ideologię walki płci, niemającą nic wspólnego z dobrem kobiet. Konwencja RE zobowiązuje państwa do pojmowania przemocy w ideologiczny sposób - jako zjawiska wynikającego z tradycji i zwyczajów. Według Konwencji to właśnie istnienie różnic w wyrażaniu kobiecości i męskości jest powodem przemocy. Konwencja służyć będzie nie walce z przemocą, ale walce z rodziną. Powinna więc być nazywana nie „konwencją antyprzemocową”, ale „konwencją antyrodzinną”.

Konwencja praktycznie całkowicie pomija prawdziwe przyczyny przemocy. Jak wskazują badania naukowe, przemoc pojawia się najczęściej tam, gdzie dochodzi do rozpadu więzi rodzinnych, alkoholizmu czy narkomanii. Jej pojawieniu się sprzyja również powszechna seksualizacja wizerunku kobiety i przedmiotowe traktowania kobiet w przestrzeni medialnej. W Konwencji próżno jednak szukać rozwiązań mających ograniczyć uzależnienia, wzmocnić rodzinę lub zwalczać seksualizację wizerunku kobiety. Przeprowadzone przez Unię Europejską badania pokazują, że w Polsce skala zjawiska przemocy wobec kobiet jest mniejsza niż w państwach zachodnich. W krajach takich jak Wielka Brytania, Francja czy Szwecja wskaźnik przemocy wobec kobiet jest ponad dwukrotnie wyższy niż w Polsce. Co więcej, w państwach tych przemoc jest o wiele rzadziej zgłaszana na policję.

Jesteśmy przekonane, że obiektywnie lepsza sytuacja kobiet w Polsce jest właśnie zasługą silnej pozycji rodziny i szacunku do tradycji obecnego w naszej kulturze. Tradycyjne, polskie wartości piętnują agresję i przemoc wobec kobiet. Z tymi wartościami walczy konwencja.

Nie chcemy, by odbierano nam naszą kobiecość i wynikające z niej naturalne role żony i matki w imię ideologicznego eksperymentu. W związku z powyższym apelujemy do wszystkich Posłanek i Posłów o głosowanie przeciwko ratyfikacji Konwencji antyrodzinnej.

Tak dla kobiet.

Tak dla rodziny.

Nie dla przemocy.

Nie dla konwencji.

Inicjatywa Kobiet Stop Konwencji Antyprzemocowej

prof. Jadwiga Staniszkis

dr Joanna Banasiuk

dr Paulina Bednarz-Łuczewska

dr Barbara Fedyszak - Radziejewska

Bogna Białecka
za: http://wpolityce.pl/polityka/232744-sejm-dal-zgode-na-grozna-konwencje-rzadzacy-i-skrajna-lewica-za-spolecznym-eksperymentem-podszytym-klamstwem

Copyright © 2017. All Rights Reserved.