Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Groźny projekt w PE. Unia pod pretekstem równości ograniczy prawa człowieka?

Parlament Europejski już po raz drugi w tym tygodniu przyjmuje raport lansujący upowszechnienie aborcji i promowanie praw reprodukcyjnych i seksualnych. Tymczasem prawnicy alarmują, że pod pretekstem równości i poszanowania praw człowieka, to właśnie prawa człowieka są poprzez tego typu projekty ograniczane.

Raport Panzeri, bo o nim mowa, oficjalnie dotyczy „praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie”, autorstwa P.A. Panzeri z ugrupowania Socjalistów i Demokratów.

Choć w raporcie znalazły się pozytywne regulacje dotyczące , m. in. ludobójstwa, przemocy na tle narodowym i religijnym, niewolnictwa, wszelkich form pracy przymusowej, w tym pracy wykonywanej przez dzieci. Tymczasem jak alarmują specjaliści z Instytutu na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris, przyjęta przez Parlament Europejski rezolucja tak często odnosząca się do praw człowieka „odmawia tej ochrony osobom bezbronnym, czyli dzieciom na wczesnym etapie rozwoju.”

- W raporcie Panzeri znalazły się wezwania do upowszechnienia aborcji oraz promowania praw reprodukcyjnych i seksualnych. Jest to kolejny, jaskrawy wyraz lekceważenia dla zasady subsydiarności, którą werbalnie się afirmuje a faktycznie ignoruje. Tymczasem formułowanie i realizacja polityki dotyczącej zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz wiążących się z nimi praw należy do wyłącznej kompetencji krajów członkowskich UE – czytamy w przesłanym portalowi niezalezna.pl komunikacie Ordo Iuris.

Tymczasem Komisja Europejska 28 listopada 2014 r. zajęła stanowisko, zgodnie z którym „Unia Europejska nie ma kompetencji w przedmiocie polityki aborcyjnej i nie może ingerować w tym zakresie w rozwiązania państw członkowskich”. Oznacza to, że postanowienia zawarte w raporcie Panzeri kwestionują te postanowienia gwarantujące pełne kompetencje w tej dziedzinie państwom członkowskim.

- W ten sposób, oba raporty forsują rozwiązania naruszające również gwarancje poszanowania ludzkiej godności wyrażone w art. 1 Karty Praw Podstawowych. Dzieje się tak, mimo sukcesu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Jeden z Nas, która empirycznie wykazała ogromne poparcie Europejczyków dla ochrony życia ludzkiego w stadium prenatalnym, powołując się na orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Bruestle, w którym kategoria godności została bezpośrednio odniesiona do człowieka od momentu poczęcia. Politycy zasiadający w PE wykazali się zatem całkowitym lekceważeniem dla głosu Europejczyków, większa wagę przywiązując do nacisku lobby forsującego interesy podmiotów czerpiących korzyści z dokonywania aborcji i eksperymentowania na dzieciach pozostających na najwcześniejszym etapie rozwoju – alarmuje Ordo Iuris.

W kontekście forsowanej od dłuższego czasu rezolucji sukcesem konserwatywnych eurodeputowanych jest przyjecie poprawki 3, która zmieniała punkt stygmatyzujący legalne inicjatywy prawotwórcze w krajach europejskich dotyczące zakazu propagowania praktyk homoseksualnych lub wyraźnie zakazujących ingerencji lub rozmywania natury małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, poprzez propagowanie homoseksualnych konkubinatów lub „małżeństw” homoseksualnych. Jednocześnie Poprawka 3 usunęła wezwania do ustanowienia przepisów ograniczających wolność słowa przez forsowanie nowego typu przestępstwa (mowy nienawiści) zapewniających uprzywilejowaną ochronę prawno-karną członkom subkultur ruchu LGBT „ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową lub ekspresję płciową”.

za:niezalezna.pl/65059-grozny-projekt-w-pe-unia-pod-pretekstem-rownosci-ograniczy-prawa-czlowieka

Copyright © 2017. All Rights Reserved.