Publikacje polecane

Nie ma Europy bez chrześcijaństwa

Na konieczność powrotu w Europie do fundamentów wiary chrześcijańskiej „w duchu przesłań i zaleceń świętego Jana Pawła II oraz Sług Bożych Alcide de Gaspariego i Roberta Schumana” wskazał ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski , który 11 marca przewodniczył modlitwie Apelu Jasnogórskiego. W modlitwie wzięli udział m.in. ks. abp Stanisław Nowak, ks. bp Ryszard Karpiński, biskupi z Kuby: ks. bp Dioniso Garcia Ibanes, przewodniczący Konferencji Episkopatu Kuby, ks. bp Arturo Amador, oraz uczestnicy pielgrzymki Ruchu „Europa Christi”, m.in. inicjator i pomysłodawca Ruchu „Europa Christi” Armando Tarulla, o. prof. Bernard Ardura, postulator procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana. W swoim rozważaniu ks. abp Depo przypomniał słowa św. Jana Pawła II z adhortacji „Ecclesia in Europa” (Kościół w Europie), że „chrześcijanie Europy mają żyć w takiej łączności z Chrystusem, by On był w nich dostrzeżony”.

Metropolita częstochowski wskazał na istniejące we współczesnej Europie procesy dechrystianizacji. – Dziś coraz więcej ludzi odkrywa bolesne zdarzenie, że tak zwana nowoczesna Europa wycofała się z zasad, którymi kierowali się owi twórcy procesu integracji. Zaproponowano bowiem zerwanie więzi człowieka z jego tradycjami i wartościami opartymi na Dekalogu – mówił metropolita częstochowski. – Przykładem aż nadto bolesnym jest koncepcja tak zwanej płynnej tożsamości – gender czy pojęcie „postprawdy”, zakładającej, że wszystko jest wytworem kulturowym.

Przed taką rzeczywistością proroczo przestrzegał święty Jan Paweł II, mówiąc, że jeśli Europa nie powróci do Chrystusa i tablicy wartości z Nim związanych, wówczas jej mieszkańcy będą mieli poczucie bycia obcym we własnej historii i kulturze – kontynuował ks. abp Depo. Ksiądz abp Depo podkreślił też, jak ważne w naszych czasach jest to, aby „przywrócono poczucie godności i autorytetu dla ludzi troszczących się o dobro wspólne. Aby fundamenty i wartości chrześcijańskie nie były odrzucane wraz z wyborem liderów ugrupowań”. Podczas modlitwy odczytane zostały w języku francuskim i włoskim modlitwy o beatyfikację twórców zjednoczonej Europy: Alcide De Gasperiego i Roberta Schumana.
rs, kai

za:www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/178019,nie-ma-europy-bez-chrzescijanstwa.html