Publikacje polecane

Polityków też trzeba upominać

Na potrzebę przywoływania do porządku osób publicznych, które próbują "godzić" swą katolicką wiarę z działaniami wymierzonymi w świętość życia ludzkiego, zwrócił uwagę ks. bp Thomas J. Olmsted, ordynariusz Phoenix w USA. Amerykański biskup podkreślił, że zaniechanie upominania takich osób staje się zachętą do popełniania kolejnych, większych aktów zła.

"Nienazywanie zła złem w sposób nieunikniony prowadzi do większego zła w przyszłości. Złe czyny, same w sobie, są największym źródłem zgorszenia. Kiedy sprawcy nie są przywoływani do porządku, ośmiela się ich do popełnienia nawet gorszych czynów" - napisał ks. bp Thomas J. Olmsted w artykule na łamach katolickiego miesięcznika "Sun of Phoenix". Przypomniał, że osoby publiczne, które sprawują władzę, cieszące się popularnością i prestiżem, ponoszą szczególną odpowiedzialność za kształtowanie opinii społeczeństwa. Stąd też takie osoby, a szczególnie te, które uważają się za katolików, powodują poważne zgorszenie, jeśli nie bronią godności osoby ludzkiej, małżeństwa i wolności religijnej.
Ordynariusz Phoenix fałszywą nazwał wymówkę tych polityków, którzy postępują wbrew deklarowanej wierze i tłumaczą to chęcią nienarzucania swych poglądów religijnych innym osobom. Zwrócił uwagę, że aborcja czy eksperymenty na komórkach macierzystych embrionów nie są kwestiami związanymi jedynie z poglądami religijnymi, lecz przede wszystkim z należnym każdemu człowiekowi prawem do życia, którego poszanowania domaga się prawo naturalne.
- Ci, którzy nie ganią katolickich polityków opowiadających się za aborcją, nie tylko nie stosują się do zasad braterskiej miłości, ale zachęcają te osoby do popełniania kolejnych, większych aktów zła przeciwko ludzkiemu życiu i godności - ostrzega ks. bp Thomas J. Olmsted.
SJ, KAI
za: NDz z 7.7.2010 Dział: Wiara Ojcow (kn)

***

Upominanie, poruszanie sumień, wskazywanie drogi błądzącym, idącym ku zatraceniu wiecznemu - to odwieczny OBOWIĄZEK a nie tylko prawo Kościoła. Jednak wszelkiej maści totalitarystom w róznych stadiach wzrastania buty - naturalnego efektu  przekonania o własnej nieomylności oraz "pragmatycznej "wyobraźni, sięgającej  jeno do doczesnych, materialnych aspektów władzy - wadzi taki "konkurent" . Stąd najpierw tworzenie czarnego pijaru "wroga", nastepnie ograniczanie jego głoszenia, kaptowanie "księży patriotów", "księży postępowych" - czy jak im tam - współpracujacych z "władzą" a wreszcie likwidacja niezależności i eksterminacja fizyczna. To wszystko już było. To wszystko sie powtarzalo. To wszystko będzie?...Tu i zaraz?...
kn