Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje polecane

Ks. bp Adam Lepa - Radio Maryja szkołą dojrzałej polityki

Mieszanie się Kościoła do polityki jest mitem pochodzącym z arsenału propagandy bolszewickiej. Ten mit zrodził się w systemie totalitarnym i wciąż odżywa w mentalności ludzi, którym bliskie są minione czasy. Zarzut mieszania się Kościoła do polityki wraca zawsze przy okazji wyborów. Tymczasem niektóre wypowiedzi na ten temat są próbą mieszania się do wewnętrznych spraw Kościoła. Nikt nie ma prawa dyktować Kościołowi, jaki zakres ma mieć ewangelizacja, którą prowadzi, i jakie środki powinny być stosowane, aby była ona skuteczna. Zarzut mieszania się do polityki od początku stawiany jest Radiu Maryja, a w tych dniach postawiono go znów Kościołowi w Polsce.

Ewangelizować politykę

Kościół nie chce politykować, gdyż to nie jest jego zadaniem i kojarzy się z politykierstwem, a więc z negatywną stroną uprawiania polityki. Natomiast ma obowiązek ewangelizowania całej rzeczywistości ziemskiej, a zatem również sfery polityki. I od tej zasady nie wolno mu za żadną cenę odstąpić. Wszak ewangelizacja świata wpisana jest w naturę misji Kościoła. Nie może też realizować tej misji w sposób wybiórczy, jedne grupy obejmując ewangelizacją, a inne pomijając. Jest więc rzeczą zrozumiałą, że wpływami ewangelizacji Kościół powinien obejmować także świat polityki. Nie wierzę, żeby politycy stawiający ostatnio ten zarzut nie wiedzieli o misji Kościoła. Dlatego ich wypowiedzi należy ocenić jako atak propagandowy wymierzony w Kościół z intencją wyciszenia go na polu spraw publicznych. Tak zwane mieszanie się Kościoła do polityki czy "polityczne zaangażowanie się Kościoła" to iluzoryczne preteksty do postawienia absurdalnych zarzutów. Autorzy tych zarzutów obrażają miliony myślących Polaków, zakładając naiwnie, że oni w to uwierzą. Wydawało się, że po 1989 r. nikt już nie będzie się posługiwał "chwytami", które wyraźnie deklasują klasę polityczną.
Jan Paweł II w adhortacji "Christifideles laici" przypomniał, że "Kościół nie tylko ma głosić Ewangelię w coraz odleglejszych zakątkach ziemi (...) ale także mocą Ewangelii ma dosięgać i burzyć kryteria oceny, hierarchię dóbr, postawy i nawyki myślowe, bodźce postępowania i modele życiowe rozwoju ludzkiego, które stoją w sprzeczności ze słowem Bożym i planem zbawczym" (nr 44). Dlatego autor dokumentu nie omieszkał przypomnieć, że "prawo i obowiązek uczestniczenia w polityce dotyczy wszystkich i każdego" (nr 42). Działalność ewangelizacyjna Kościoła jest zawsze służbą na rzecz dobra wspólnego. Ponadto Jan Paweł II podkreślał, że w sprawach zasadniczych dla dobra człowieka kapłan "nie może zgodzić się na milczenie, nie może ustąpić i usunąć się w cień, pod pretekstem, że trzeba zostawić miejsce dla pluralizmu poglądów ideowych, z których wiele przenikniętych jest scjentyzmem, materializmem czy ateizmem" (Montreal, 1984).
A zatem, mówiąc językiem zbankrutowanej propagandy, Kościół nie może się nie mieszać do polityki.

Dawać świadectwo w życiu publicznym

Najskuteczniejszą formą ewangelizowania świata, w tym również polityki, jest dawane publicznie świadectwo. Papież Benedykt XVI mówił o tym do biskupów polskich zgromadzonych w Rzymie w 2005 r. z okazji pielgrzymki "ad limina Apostolorum". Świadectwo wartościom chrześcijańskim - zawsze odważne i czytelne - mają dawać przede wszystkim osoby świeckie zaangażowane w życie publiczne. "Mają je głosić i bronić ich, gdy są zagrożone - zarówno w debatach gremiów politycznych, jak i w mediach". Benedykt XVI w swojej wypowiedzi poszedł jeszcze dalej. Mówiąc o procesie integracji europejskiej, stwierdził, że powinna z niego wynikać "odważna troska o zachowanie tożsamości katolickiej i narodowej Polaków". Papież zachęcał biskupów polskich do wspierania tej posługi laikatu. Idąc w ślady swojego poprzednika, Benedykt XVI w przesłaniu do Polaków kładzie wyraźny nacisk na świat wartości oraz na ich rolę i znaczenie w życiu jednostki i społeczeństwa. Polacy nie wypełnią oczekiwań Piotra Naszych Czasów, jeżeli nie będą strzec wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Dlatego dawanie odważnego świadectwa tym wartościom może się okazać skutecznym działaniem na rzecz dobra wspólnego całego społeczeństwa. Nic dziwnego więc, że jakiekolwiek zagrożenie tych wartości w życiu publicznym niepokoi biskupów, duszpasterzy parafialnych i laikat katolicki.

Uczyć krytycznego spojrzenia na politykę

Zarzut "mieszania się do polityki" powinien jak najrychlej zniknąć ze sfery naszych rozmów, debat i wypowiedzi dla mediów. Na dobrą sprawę uwłacza osobom, które się nim posługują. Choćby ze względu na swoją genezę i obecnie, gdy staje się narzędziem w rozgrywkach propagandowych. Używa się go po to, żeby kogoś spostponować, ośmieszyć czy podważyć jego autorytet. Tak było przez długie lata w stosunku do Radia Maryja. Chciano, żeby ograniczyło ono swoją działalność do transmisji Mszy Świętej i odmawiania modlitwy. W warunkach młodej demokracji usiłowano je pozbawić prawa do wyrażania poglądów politycznych (!).
W Radiu Maryja jak w soczewce skupiają się najważniejsze zjawiska i problemy wynikające z prowadzonej w państwie polityki. Bogatego materiału dostarczają wykłady specjalistów (również czynnych polityków), "Rozmowy niedokończone" czy wywiady z ludźmi, którzy ze względu na swoje wykształcenie i pełnioną funkcję mają wiele do powiedzenia. Do tego należy dodać różnego rodzaju sesje naukowe, także międzynarodowe, sympozja i specjalistyczne panele. Trzeba podkreślić, że zarówno ojcowie redaktorzy, jak i osoby zaproszone do dyskusji są zawsze na bieżąco w sprawach szeroko pojętej polityki.
W Radiu w sposób konsekwentny promuje się wartości chrześcijańskie i patriotyczne. Wysoko stawiany jest zaangażowany patriotyzm. Wnikliwie rozpatrywane działania propagandowe, które szkodzą dobru wspólnemu, pozwalają słuchaczom ukształtować krytyczny stosunek do polityki oraz do publicznej działalności wybranych przedstawicieli Narodu. Z dużym uznaniem należy mówić o krytycznej postawie Radia wobec poprawności politycznej, która jest formą zakłamywania rzeczywistości - historycznej i bieżącej. Pouczająca jest też ocena etyczna decyzji politycznych i wypowiedzi ludzi polityki, uczy bowiem krytycyzmu i chroni przed naiwnym przyjmowaniem wszystkiego za dobrą monetę.
Radio Maryja zapoznaje swoich słuchaczy z mechanizmami, na których oparte jest funkcjonowanie mediów. Informuje też o stosowanych w mediach technikach, które zakłamują prawdę. Znajduje to swój wyraz w manipulacji, w budowaniu mitów politycznych i w konstruowanym kamuflażu. Liczne wartości - zarówno chrześcijańskie, jak i patriotyczne - są w Polsce zagrożone i o tym Radio Maryja nie może milczeć. Tym bardziej że Jan Paweł II przestrzegał w encyklice "Centesimus annus": "Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm" (nr 46).
Należy wyrazić nadzieję, że rzeczowy dialog na temat najważniejszych spraw w państwie, budowany na fundamencie prawdy, podejmowany w imię dobra wspólnego, pozbawiony inwektyw i złośliwości, może się stać błogosławieństwem dla stron rozmawiających ze sobą i dla wszystkich Polaków.

Ks. bp Adam Lepa - biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, doktor teologii, w latach 1989-1994 przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu, obecnie jej członek. Wybitny medioznawca, prowadzi wykłady z pedagogiki mediów w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz z pedagogiki mediów masowych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Autor m.in. książek: "Świat propagandy", "Świat manipulacji", "Pedagogika mass mediów", "Telewizja w rodzinie".

za: NDz z 10-11 lipca 2010, Nr 159 (xwk)

***

Kilkaset tysięcy ludzi przy Jasnej Górze i na jej wałach. Wydarzenie, prawda, ze powtarzalne, ale jakby coraz mniej dostrzegalne dla "postępowych" mediów, szczegolnie dla ich newsowych wydań telewizyjnych. Ot, prawda o rzetelności informacji. Swoi o swoich swoje....

A owe setki tysięcy pielgrzymów spiewało:

Śluby Jasnogórskie


1. O Wielka Matko Boga i Człowieka,          C
Tobie Ojcowie nasi ślubowali,                C A7 d
Twojej opiece los całego Świata              G
Oraz Ojczyzny naszej powierzali.             F G C
Dziś wielkie hasła wcielać chcemy w życie,   C
By nie złamane było dane słowo,              C C7 F
Chcemy wypełniać wszystkie przyrzeczenia,    F C
W Twoją opiekę oddać się na nowo.            D G

Refren
Królowo Polski przed Twym tronem             C
Odnowić śluby nasze chcemy.                  C A7 d
By jak przed laty znów powiedzieć,           G
Że przyrzekamy, ślubujemy:                   F G C
Wolności wiary i Kościoła                    C
za wszelką cenę strzec będziemy.             C C7 F
Królowo Polski - przyrzekamy,                F C
Królowo Polski - ślubujemy.                  d G C

2. Będziemy bronić każdej polskiej duszy,
By daru łaski nigdy nie straciła.
Będziemy czuwać, by kołyska polska
Smutkiem i pustką nigdy nie świeciła.
Będziemy strzec ogniska domowego,
Lecz Ty nam pomóż Pani i Królowo.
Pomóż wypełnić wszystkie przyrzeczenia,
W swoją opiekę przyjmij nas na nowo.

Ref. Królowo Polski ...

3. Przy Twoim boku chcemy, o Maryjo
Walczyć z wadami Polskiego Narodu.
Aby pod każdym dachem, każdą strzechą
Nie było płaczu i nie było głodu.
Chcemy żyć zawsze w zgodzie i w pokoju.
Chcemy, by miłość wokół panowała.
Chcemy Maryjo, aby Polska cała
W Twoją opiekę dzisiaj się oddała.

Ref. Królowo Polski ....


Czy właśnie to tak niepokoi i każe spychać w milczenie?....
kn

Copyright © 2017. All Rights Reserved.