Publikacje polecane

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Kapłan: Zachowaj Panie, Rzeczpospolitą naszą.
Wierni: Która w Tobie, Boże mój nadzieję pokłada.
K. Ześlij, Panie, pomoc z przybytku Twego.
W. Z nieba wysokiego ją wesprzyj.
K. Niech nie bierze nad nią góry nieprzyjaciel.
W. A duch nieprawości niechaj jej nie szkodzi.
K. Niech Bóg sprowadzi pokój do jej domów.
W. I bezpieczeństwo do jej posiadłości.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, i wstawiennictwem Świętych Patronów naszych - Wojciecha, Stanisława i Andrzeja Boboli - ochraniaj Rzeczpospolitą naszą od wszelkich przeciwności, a gdy całym sercem korzy się przed Tobą, zasłoń ją łaskawie od zasadzek nieprzyjacielskich. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.                        [na podstawie Rytuału z 1927 r.]

K. Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej – W. Wybaw nas Panie!
K. Od kajdan niewoli – W. Wybaw nas Panie!
K. Od godziny zwątpienia - W. Wybaw nas Panie!
K. Od podszeptów zdrady – W. Wybaw nas Panie!
K. Od gnuśności naszej – W. Wybaw nas Panie!
K. Od ducha niezgody – W. Wybaw nas Panie!
K. Od nienawiści i złości – W. Wybaw nas Panie!
K. Od wszelkiej złej woli – W. Wybaw nas Panie!
K. Od śmierci wiecznej – W. Wybaw nas Panie!
K. Pomoc Boska niech będzie zawsze z nami!
W. Amen.