Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje polecane

Wzrok na Czarny Ląd

Z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu rozmawia Małgorzata Bochenek
Ojciec Święty Benedykt XVI rozpoczął pielgrzymkę na Czarnym Lądzie. Ta podróż wiąże się z zapowiedzianym na październik w Watykanie II Synodem Kościoła dla Afryki. Jego hasłem będą słowa: "Kościół w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata". Z jakim przesłaniem Papież udaje się do Kamerunu i Angoli?
- Hasło obecnej papieskiej pielgrzymki jest głęboko zakorzenione w nauczaniu Sługi Bożego Jana Pawła II, który powtarzał: "Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, a nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia, bo to przebaczenie stanowi niezbywalny warunek pojednania". Słowa te odnoszą się do Kościoła na całym świecie, a w sposób szczególny właśnie do Afryki. Kontynent ten w ostatnich dziesiątkach lat był targany wieloma wewnętrznymi konfliktami oraz przeżywał ciężkie kryzysy ekonomiczne i polityczne. Dlatego potrzebuje głosu Papieża wzywającego do nasilenia troski o przestrzeganie podstawowych wartości moralnych w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju.
Ojciec Święty podąża śladami swojego poprzednika. Papież Polak przebywał w Kamerunie w sierpniu 1985 r. i we wrześniu 1995 r., zaś w Angoli w czerwcu 1992 roku. Łącznie odbył kilkanaście podróży apostolskich do Afryki, ponieważ zdawał sobie sprawę, że Czarny Ląd stanowi ogromne wyzwanie dla przyszłości świata i Kościoła. Benedykt XVI kontynuuje trud odnowy sumień Afrykańczyków.
Poszczególne rejony Afryki mają za sobą zaledwie pół wieku niepodległości, a tamtejszy Kościół katolicki jest młody, liczy niewiele ponad sto lat. Pielgrzymka Papieża do Afryki ma ogromne znaczenie. Kieruje oczy Kościoła i wzrok świata na ten wielki kontynent, w którym drzemią ogromne możliwości, a zarazem stale aktualne pozostają różne wyzwania ewangelizacyjne. Należy podkreślić ten wymiar, tym bardziej że ogłoszenie II Synodu dla Afryki miało miejsce na zakończenie ostatniego Synodu na temat Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła.

Widzimy rażącą asymetrię w mediach, jeśli chodzi o przekazywanie informacji o problemach Afryki i problemach np. Europy czy Bliskiego Wschodu. O Czarnym Lądzie słyszymy znacznie mniej...
- Od czasu wyniszczającej wojny w Ruandzie kilkanaście lat temu, w której zginęły setki tysięcy ludzi, o Afryce niewiele się mówi - prawie wcale. Czasami docierają informacje o północnej części kontynentu, natomiast o jego środkowej części, tej najbiedniejszej i najbardziej wykorzystywanej ekonomicznie, gdzie żyje najwięcej ludzi potrzebujących pomocy, wiemy bardzo mało. A przecież istnieją tam rażące niesprawiedliwości społeczne oraz niewyobrażalny wyzysk, mimo że ten kontynent ma ogromne bogactwa naturalne, a zatem istnieją wielkie możliwości rozwoju. Niestety, jest on bezlitośnie eksploatowany przez możnych i wpływowych tego świata, których chciwość pozostaje całkowicie bezkarna. Nie mówi się o tym, a sami Afrykańczycy są bezsilni. Taka sytuacja rodzi frustrację i rozpacz, a także odwraca uwagę od skutecznego rozwiązywania rzeczywistych problemów. Wizyta Benedykta XVI ma uświadomić spadkobiercom dawnych europejskich kolonizatorów, że nie wolno dopuszczać do pogłębiania i stwarzania nowych przepaści między ludźmi, którzy mogą i powinni żyć w pomyślności i pokoju.
Papież przybył do Afryki, by ukazać ścisły związek między religią a moralnością, między wiarą w Jezusa Chrystusa a koniecznością zaprowadzania społecznej sprawiedliwości.

Na Kościele spoczywa troska, aby tym ludziom w sposób właściwy przekazywać Ewangelię...
- Aby stać się uczniem Chrystusa, nie wystarczy poznać Ewangelię, lecz trzeba ją przyjąć z całą wymagającą prawdą. Na terenie Afryki jest wiele problemów, które w Europie nie są znane: poligamia, niski status kobiet, sprawa relacji i szacunku dorosłych wobec dzieci... Istnieje wiele dziedzin, które wymagają bardzo głębokiej organicznej pracy głosicieli Ewangelii. Trzeba nasilić wysiłki w celu prawdziwego przeorania sumień. Dużo w tej dziedzinie zostało już zrobione dzięki katolickim misjonarzom, ale wiele pozostaje jeszcze do zrobienia.
Papież przybył do Afryki, aby potwierdzić solidarność Kościoła z mieszkającymi tam ludźmi. Kościół nie tylko staje po stronie prześladowanych i cierpiących, ale prześladowani i cierpiący stanowią serce Kościoła. Benedykt XVI uświadamia im, że nie zostali oni zapomniani ani opuszczeni, że Kościół o nich pamięta, modli się nie tylko za nich, ale i z nimi. Kościół wyraża solidarność z nimi, dzięki której umacniają oni nadzieję na przezwyciężenie tego, co jest bolesne i niesprawiedliwe.

Dziękuję za rozmowę.

za: NDz 18.03.09 (kn)

Copyright © 2017. All Rights Reserved.