Publikacje polecane

Płacimy za zdradę Ewangelii

Ks. prof. Waldemar Cisło dla Fronda.pl: Nie bądźmy naiwni! Islam jest religią totalną! Płacimy za zdradę Ewangelii

Portal Fronda.pl: /.../ doszło do kolejnych ataków terrorystycznych. Od razu nasuwa nam się na myśl, że sprawcami zamachów są islamscy imigranci. Czy takie myśli są naturalne, czy może jest to wynik jakiegoś przewrażliwienia?


Ks. prof. Waldemar Cisło, UKSW, Pomoc Kościołowi w Potrzebie:

Myślę, że jest to naturalny efekt procesu, który w Europie trwa od kilkudziesięciu lat. Europa bez kontroli przyjmowała największych radykałów muzułmańskich. Kiedy w Europie rozpoczęły się dyskusje na temat tego, czy dziewczyny muzułmańskie mogą nosić nakrycia głowy w klasach, to w Istambule każda studentka sięgała po nakrycie głowy przed wejściem do uniwersytetu. Europa dzisiaj płaci za swoją bardzo płytką i źle pojętą politykę migracyjną – za działanie w imię tzw. tolerancji i poprawności politycznej - nie znając języka arabskiego, nie kontrolując ekstremistów, którzy nauczali za europejskie pieniądze i na terenie Europy. W Anglii, czy we Francji ekstremiści nawoływali, żeby niszczyć te kraje. Czego my się więc teraz spodziewamy?

Są to pokolenia, które się nie zintegrowały. To była bezmyślna polityka. Islam jest religią totalną. Tam nie ma rozdziału sfery religijnej i sfery świeckiej. To jest religia totalna, która obejmuje każdą dziedzinę życia – i sferę gospodarczą, i państwo, i politykę.

My, jako „dziwni Europejczycy” uważaliśmy, że wszyscy, którzy do nas przybędą, będą podzielać nasz system wartości. Teraz mamy tego efekt.

Najnowsze badania wskazują, że ci, którzy teraz przybyli, są młodymi, dobrze wykształconymi ludźmi, którzy dali się uwieść tej zbrodniczej ideologii, bo tego nie można nazwać religią.

Jak możemy rozumieć w tym kontekście słowa papieża Franciszka wypowiedziane w Niedzielę Palmową, kiedy mówił o tym, że„ nikt nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za los uchodźców”?

Nie wiązałbym tych dwóch spraw ze sobą. Naturalną reakcją dla każdego chrześcijanina, który widzi cierpiących ludzi, głodne dzieci, kobiety, jest litość. Oczywiście mówimy o kraju wojny. Papież widział tysiące ludzi, którzy zostali nieodpowiedzialnie zaproszeni do Europy. Nikt ich nie ustrzegł przed tym, że w Europie niczego nie dostaną za darmo, że przez jakiś czas dostaną tylko zasiłki i będą trzecią klasą społeczną. We Francji i w Niemczech mamy do czynienia z trzecim pokoleniem, które nie chce być pokoleniem z marginesu. Nie chcą pracować tak jak ich rodzice – przy zbieraniu śmieci. Oni mają inne aspiracje, chcą czegoś więcej.

Polityki migracyjnej nie można robić tak bez planu, bez nauczania kultury, języka. Zrobiliśmy wielki błąd, za który teraz płacimy i będziemy płacić. Jest to tylko przykład tego, że tego typu sytuacje będą jeszcze częstsze w Europie.

Czy możemy mówić o czyjejkolwiek odpowiedzialności za te zamachy?

Trudno jest jednoznacznie stwierdzić. Na pewno państwo, służby, ale w dużej mierze odpowiedzialność  ponoszą politycy, którzy w imię poprawności politycznej nie dotykali pewnych dziedzin. Służby musiały się tego słuchać.

Kiedy jeden z polityków w Polsce powiedział, że w Szwecji są dzielnice, do których policja nie wchodzi – to go wyśmiano w imię politycznej poprawności. Później okazało się, że to co mówił jest prawdą i dotyczy nie tylko Szwecji, ale i Belgii, Francji, Niemiec. Okazało się, że tam są dzielnice patrolowane przez tzw. policję muzułmańską. Nie bądźmy naiwni! „Lewacka” Europa uważała, że sprowadzając tak wielkie tłumy muzułmanów do Europy, osłabimy chrześcijaństwo. Mamy teraz tego efekt.

Czyli można wnioskować, że tylko prawda może pomóc w odrodzeniu się Europy?

„Europa stała się jak stara kobieta” -mówił papież Franciszek w Parlamencie Europejskim. Papież Benedykt XVI przypomniał nam, że wyznajemy „chrześcijaństwo kanapowe” i wybieramy sobie to, co wygodniejsze. Powrót do wartości chrześcijaństwa, a nie jego udawanie, jest w stanie dać Europie porządek. W tym możemy zobaczyć  wezwanie, które nam narzuca islam. Musimy zobaczyć jak daleko zdradziliśmy Ewangelię Chrystusa i jak daleko do Niego odeszliśmy, za co dzisiaj płacimy. Życie nie znosi próżni. My dzisiaj płacimy za próżnię, którą wytworzyło oświecenie usuwając Boga z serc ludzi i z życia politycznego, społecznego, walcząc z Bogiem i z Kościołem w imię tzw. godności i wolności człowieka. Pustkę wypełnia islam ze swoim radykalizmem! Młodzi ludzie, którzy nie mają wartości, a o Kościele katolickim słyszą tylko kpiny i drwiny, idą do tego systemu, który jest totalny…

Rozmawiała Karolina Zaremba

za:www.fronda.pl/a/ks-prof-waldemar-cislo-dla-frondapl-nie-badzmy-naiwni-islam-jest-religia-totalna-placimy-za-zdrade-ewangelii,68377.html