Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Wydarzenia

25. rocznica powstania Archidiecezji Łódzkiej

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego tj. 25 marca br. minie dokładnie 25. rocznica powołania do istnienia Archidiecezji Łódzkiej.

Na podstawie Bulli Totus Tuus Poloniae Populus papieża Jana Pawła II, nastąpił nowy podział administracyjny Kościoła katolickiego w Polsce. Łódź została stolicą archidiecezji, podległej bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Biskup łódzki Władysław Ziółek został wyniesiony do godności arcybiskupa.

Publikujemy tekst Papieskiej Bulli w języku Polskim:

Bulla

 

TOTUS TUUS POLONIAE POPULUS

Papieża Jana Pawła II z dnia 25.03.1992 roku

JAN PAWEŁ BISKUP RZYMU SŁUGA SŁUG BOŻYCH

na wieczną rzeczy pamiątkę


CAŁY TWÓJ LUD w Polsce, o Maryjo Panno, Matko Boga i Matko Kościoła, z ufnością wzywający Ciebie jako gwiazdę przewodnią pośród trudów pielgrzymowania, właśnie dzisiaj, w dniu kiedy wyznałaś, że jesteś Służebnicą Pańską, w tym samym duchu posłuszeństwa chętnie przyjmuje zmiany wprowadzone do wspólnot kościelnych. Oto bowiem niedawno czcigodni Bracia Konferencji Episkopatu Polski pragnąc w zgodnej jednomyślności zastosować się do życzeń Soboru Powszechnego Watykańskiego II dotyczących właściwszego łączenia okręgów kościelnych, przedłożyli Stolicy Apostolkiej projekt utworzenia w swoim narodzie nowych prowincji kościelnych i diecezji, a także stosowniejszego rozgraniczenia tychże diecezji.

Dlatego Czcigodny Brat Józef Kowalczyk, arcybiskup haraklejski, w Polsce nuncjusz apostolski, postępując roztropnie wespół z Czcigodnymi Braćmi owej Konferencji Biskupów i odnosząc pożytek z czynnej z nią współpracy, stopniowo i po rozważnym namyśle, podjął się zadania podziału prowincji kościelnych i diecezji polskich według nowego porządku. Przy wykonywaniu tego zadania miano zawsze na względzie to, aby w każdej diecezji istota Kościoła stała się bardzo przejrzysta, a także by biskup mógł stosownie i skutecznie wypełniać wszystkie swoje obowiązki, jak tego coraz bardziej wymagaj ą potrzeby religijne, duchowe i moralne oraz zmiany społeczne i kulturalne, dokonujące się w dzisiejszych czasach.

My przeto, wysłuchawszy najpierw życzliwej opinii wspomnianego Nuncjusza Apostolskiego, za radą Sekretariatu Stanu oceniliśmy prośby do nas kierowane jako niezmiernie pożyteczne dla zbawienia dusz i uznaliśmy, że powinny być łaskawie uwzględnione.

Mocą zatem naszej najwyższej władzy apostolskiej postanowiliśmy, co następuje: hierarchia obrządku łacińskiego w Polsce będzie się w przyszłości składać z trzynastu prowincji kościelnych, a mianowicie: (1) gnieźnieńskiej, (2) krakowskiej, (3) poznańskiej, (4) warszawskiej, (5) wrocławskiej, (6) przemyskiej łacińskiej, (7) szczecińsko-kamieńskiej, (8) gdańskiej, (9) warmińskiej, (10) białostockiej, (11) częstochowskiej, (12) katowickiej, (13) lubelskiej.

Nadto podnosimy diecezję łódzką, bezpośrednio podległą Stolicy Apostolskiej, do godności Kościoła arcybiskupiego i przyznajemy mu prawa oraz przywileje, z których korzystają inne stolice arcybiskupie zgodnie z normami prawa powszechnego.

Joanne Paulus pp. II

za:archidiecezja.lodz.pl/2017/03/xxv-rocznica-powstania-archidiecezji-lodzkiej/

Copyright © 2017. All Rights Reserved.