Wydarzenia

To skutek zaciekłej, antykatolickiej propagandy

Atak na wizerunek Najświętszej Panny, Królowej Polski, znajdujący się w narodowym sanktuarium, to atak i obraza wielkiej świętości, nie tylko religijnej, ale i narodowej. To obraza uczuć milionów Polaków w kraju i w świecie.
Poniedziałek, 10 grudnia 2012 (14:25)

Zespół Wspierania Radia Maryja
w służbie
Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu
wyróżniony Złotą Odznaką Radia Maryja z Diamentem
PL 30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 56

 

Warszawa - Kraków, 9 grudnia 2012 r.

 

W niedzielny poranek dnia następującego bezpośrednio po uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny nadeszła wstrząsająca wiadomość z Jasnej Góry, że próbowano zniszczyć Cudowny Obraz Pani Jasnogórskiej, symbol naszej wiary i naszej nadziei, symbol naszej tożsamości narodowej. Obraz ocalał, ale profanacja nastąpiła. Atak na wizerunek Najświętszej Panny, Królowej Polski, znajdujący się w narodowym sanktuarium, to atak i obraza wielkiej świętości, nie tylko religijnej, ale i narodowej. To obraza uczuć milionów Polaków w kraju i w świecie. Jesteśmy oburzeni, wyrażamy sprzeciw i potępiamy ten haniebny czyn. Włączając się w ogólnonarodową ekspiację, modlimy się za sprawców zniewag przeciw Panu Bogu, Matce Najświętszej i Kościołowi. Prosimy Pana Boga o obudzenie sumień Polaków

Pamiętamy, że ten świętokradczy czyn miał precedens jedynie w momencie ataku husytów na Jasną Górę w roku 1430, kiedy to Obraz pocięto mieczem. Ten świętokradczy czyn wpisuje się wyraźnie w ciąg zdarzeń dokonujących się w Polsce od dłuższego czasu. To przecież w 2010 r. w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu nastąpił wybuch nienawiści do Krzyża. Szydzono z Krzyża i osób modlących się przy nim. Odbywało się to pod okiem władz i przy całkowitej bierności rządzących, o czym dobitnie świadczyło zachowanie się tzw. służb porządkowych. Nastąpiło też publiczne profanowanie Biblii przez satanistów, którzy za te czyny nie zostali ukarani przez sądy, a wręcz przeciwnie – uzyskali zaproszenie do udziału w programie publicznej telewizji. Każdego dnia ku nam, ludziom wierzącym i duchownym katolickim, kierowana jest publicznie mowa nienawiści, szczególnie natrętnie dotykająca naszego Radia Maryja.

Krzyż, Biblia, Cudowny Obraz Pani Jasnogórskiej – to dla nas święte znaki. Uderzanie w te święte znaki to skutek zaciekłej, antykatolickiej propagandy. Widać wyraźnie, że eskalacja nienawiści do Pana Boga, Kościoła katolickiego, do wyznawców Chrystusa, uprawiana w mediach mętnego nurtu jest wspierana przez sprawujących władzę. To na naszych oczach demonstruje siłę prymitywny wojujący ateizm. W naszym państwie łamane są podstawowe, konstytucyjne prawa i wolności obywatelskie, szargane są wartości narodowe i zasady tolerancji religijnej. Nie można wobec tego być obojętnym, udawać, że się tego nie widzi. Znane wydarzenia z przeszłości świadczą jednoznacznie o tym, że zło, które nie zostanie nazwane złem i nie będzie napiętnowane, rodzi następne czyny, jeszcze gorsze.

Konieczny jest nasz udział w modlitwie wynagradzającej Panu Bogu za akty profanacji naszych świętości. Ale potrzebny jest też nasz zdecydowany sprzeciw wobec takich działań oraz tych, którzy je wspierają. Jedną z form takiego sprzeciwu społecznego jest rezygnacja z korzystania z mediów, które nadają antykatolickie programy i promują nienawiść do Kościoła katolickiego, i to zarówno tych elektronicznych, jak i papierowych. W Roku Wiary musimy odważnie stanąć w obronie wiary i świętości. Musimy też modlić się dla nas o dary Ducha Świętego, o dar odwagi i dar roztropności. „Właśnie w okresie wielkich zmagań – mówił bł. Jan Paweł II na Jasnej Górze do Ojców Paulinów – w których Maryja dana jest nam jako znak, potrzebne jest potężne, potężniejsze niż kiedykolwiek, promieniowanie Ducha Świętego przez Najświętszą Oblubienicę”.

W tym dziejowym momencie każdy wierzący powinien dać wyraz swojej wiary oraz ożywić nadzieję i miłość społeczną. To uczyni nas mocnymi wśród cierpień i doświadczeń.

 

W imieniu Zespołu Wspierania Radia Maryja

przewodniczący Zespołu

prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Skład Zespołu Wspierania Radia Maryja:

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bojarski - Warszawa

prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki - Kraków

prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak - Warszawa

prof. dr hab. Aleksander H. Krzymiński - Warszawa

prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska - Warszawa

prof. dr hab. Wacław Leszczyński dr h.c. - Wrocław

prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski - Monachium

prof. dr hab. Janina Moniuszko-Jakoniuk - Białystok

prof. dr hab. Kazimierz Tobolski - Poznań

prof. dr hab. Ludwika Sadowska - Wrocław

prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski - Warszawa

dr inż. Antoni Zięba - Kraków

z Zespołem stale współpracuje Grupa Wspomagająca licząca ponad 1200 osób i organizacji.