Wydarzenia

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy zostało odznaczone Krzyżem Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa.

Wyróżnienie to zostało przyznane przez Ogólnopolski Komitet Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez UON-UPA na ludności polskiej Kresów Wschodnich w latach 1939-1947. Odznaczenie zostało przyznane za czynny udział i wsparcie w upamiętnieniu Ofiar.
W związku ze zbliżającą się 70. rocznicą apogeum ludobójstwa dokonywanego przez nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA na Polakach i obywatelach polskich innych narodowości na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich II RP Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy objęło patronatem medialnym jej obchody, przypadające na 11 lipca 2013 r.

--
Biuro Prasowe
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy