Wydarzenia

Konflikt w mediach: Organizacje dziennikarskie wychodzą z Konferencji Mediów Polskich

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wystąpiło z Konferencji Mediów Polskich - organizacji skupiającej część największych nadawców oraz organizacji dziennikarskich.  Przedstawiciele Konferencji odpowiadają m.in. za wybór wybierają członków Rady Etyki Mediów. W przesłanym do mediów oświadczeniu prezes SDP stwierdza, że Konferencja „w obecnym kształcie nie jest instytucją reprezentatywną”.
Konferencji Mediów Polskich skupia część polskich mediów i środowisk dziennikarskich, m.in. TVP, Polsat, KAI, PAP, Polskie Radio, TV4, SDRP, KIPA, a do wczoraj także Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. 29 marca 1995 r. opracowana została Karta Etyczna Mediów opracowaną przez członków Konferencji. Na mocy podpisanej Karty, Konferencja Mediów Polskich powołała Radę Etyki Mediów. Jej celem miało być zajmowanie stanowisk i wydawanie opinii w sprawach istotnych dla mediów oraz dla ludzi związanych z nimi zawodowo. Ostatnio jednak orzeczenia REM budziły sporo kontrowersji.

- Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich uznaje, że Konferencja Mediów Polskich w obecnym kształcie nie jest już instytucją reprezentatywną. Nie skupia bowiem – jak to było w założeniu – największych wydawców i nadawców odpowiedzialnych za kształt rynku medialnego. W związku z powyższym dalszy udział SDP w pracach Konferencji Mediów Polskich uznajemy za bezcelowy. Jednocześnie widzimy konieczność współpracy różnych środowisk w celu wyłonienia ciała oceniającego etyczne nadużycia w mediach – napisał w oświadczeniu prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krzysztof Skowroński

To nie pierwszy spór w Konferencji Mediów Polskich. Przypominamy, że jej struktury opuściło w 2011 roku Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy. Powodem był wybór Rady Etyki Mediów VI kadencji, którego dokonano bez udziału KSD. Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy oświadczył wówczas, że odbieranie mu głosu przez Konferencję Mediów Polskich, której KSD było współzałożycielem uważa za „eliminację głosu środowisk katolickich”.

za: niezalezna.pl/49787-konflikt-w-mediach-organizacje-dziennikarskie-wychodza-z-konferencji-mediow-polskich