Wydarzenia

Austriaccy biskupi na dywaniku u Papieża

Benedykt XVI bardzo poważnie upomniał austriacki episkopat podczas spotkania w Watykanie. Wezwał biskupów do prawdziwej wierności Soborowi Watykańskiemu II i Magisterium Kościoła oraz przypomniał, czym jest celibat.

 

 

Koniec zabawy, czas czytać Katechizm.

Przedstawiciele episkopatu Austrii spotkali się z Papieżem i członkami Kurii Rzymskiej w poniedziałek i we wtorek. Papież Benedykt XVI bynajmniej nie miał zamiaru przepuścić takiej okazji, by „w braterskim dialogu i konstruktywnym duchu” omówić problemy Kościoła w Austrii, które wiążą się z niedawnym skandalem i obecną sytuacją w diecezji Linz.

- Ojciec Święty ponownie wskazał na pilną potrzebę pogłębienia wiary i integralnej wierności Soborowi Watykańskiemu II i posoborowemu Magisterium Kościoła, jak również na odnowienie katechezy w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego – głosi watykańskie oświadczenie.

Do czego odnoszą się te słowa? Watykańska informacja stwierdza bardzo ogólnie, że w Austrii toczone są dyskusje „nad duszpasterskimi i doktrynalnymi pytaniami” dotyczącymi kleru, świeckich oraz głównych seminariów i wydziałów teologicznych diecezji Linz i innych austriackich diecezji.

W praktyce oznacza to powszechne braki w edukacji religijnej wiernych oraz nieprzestrzeganie ślubów celibatu przez część duchowieństwa. - W tutejszym Kościele bardzo silne są wpływy świeckich. Dla przykładu chcą oni głosić kazania – mówi portalowi Fronda.pl ks. Marek Machudera polski kapucyn od 15 lat mieszkający w Wiedniu. - Świeccy domagają się święceń kapłańskich dla mężczyzn, którzy „sprawdzili się” w małżeństwie, a był także przypadek, że mężczyzna „odprawiał” Mszę św. - mówi zakonnik.

Wpływy świeckich, zwłaszcza liberalnych grup katolickich, uaktywniły się zwłaszcza w diecezji Linz, gdy w styczniu Papież wyznaczył na biskupa pomocniczego diecezji konserwatywnego ks. Gerharda Marie Wagnera. Naciski tych grup doprowadziły do zrzeczenia się urzędu przez ks. Wagnera zanim doszło do święceń biskupich.

Inną kwestią, z którą boryka się austriacki Kościół, jest sprawa przestrzegania celibatu przez tamtejsze duchowieństwo. Na początku roku biskup Linzu zwolnił z funkcji dziekana ks. Josefa Friedla, który publicznie przyznawał się do życia ze swoją gospodynią.

Biskup Wiednia Christoph Schönborn w wywiadzie dla Radia Watykańskiego przyznał po spotkaniu, że Papież przypomniał o znaczeniu celibatu w posłudze kapłańskiej. - W dłuższej perspektywie dotyczy to pytania, czy wierzymy w Boga i w fakt, że ważne i znaczące jest by na Nim oprzeć swoje życie - cytował słowa Papieża kard. Schönborn.

Nie jest to jednak wyłącznie kwestia łamania ślubów przez księży. Badania Gallupa przeprowadzone dla austriackiego dziennika "Österreich" wykazały, że 87 proc. tamtejszych katolików uważa, że księża powinni mieć żony, co pokazuje jak "postępowy" klimat panuje wśród tamtejszych katolików.

Oprócz braków w znajomości Katechizmu, do takiego stanu rzeczy przyczyniły się nadużycia w zaprowadzaniu posoborowych reform w parafiach. Niebezpieczne nadużywanie przez proboszczów zbiorowego rozgrzeszania doprowadziło do praktycznego zaniku sakramentu spowiedzi i ogólnego spadku świadomości religijnej wśród wiernych.

W spotkaniu z Benedyktem XVI uczestniczyli: kardynał abp Wiednia Christoph Schönborn, przewodniczący konferencji episkopatu abp Salzburga Alois Kothgasser, bp diecezji Graz-Seckau Egon Kapellari oraz z diecezji Linz bp Ludwig Schwarz. Ze strony gospodarzy w spotkaniu uczestniczyli szefowie najważniejszych watykańskich jednostek: prefekt Kongregacji Doktryny Wiary kard. William Levada, oraz prefekci Kongregacji Biskupów, Edukacji Katolickiej, oraz Pontyfikalnej Rady ds. Świeckich.

za: Redakcja Fronda.pl
* Kategoria: Kościół
* środa, 17 czerwca 2009 12:35
AJ/Zenit.org/Austriantimes.at (kn)