Wydarzenia

In vitro.Jak głosowali posłowie i senatorowie 2015

http://wpolityce.pl/polityka/257219-sejm-przyjal-ustawe-o-in-vitro-zobacz-jak-glosowali-poslowie

http://orka.sejm.gov.pl/Glos7.nsf/nazwa/95_17/$file/glos_95_17.pdf

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/140221,in-vitro-zobacz-jak-glosowali-senatorowie.html