Sejm odrzucił trzy poselskie projekty poszerzenia swobody zabijania dzieci nienarodzonych

Lewica oraz Polskie Stronnictwo Ludowe zgłosiły projekty zmierzające do zmiany prawa aborcyjnego po myśli zwolenników swobody pozbawiania życia dzieci poczętych. Większość sejmowa była przeciwna temu by nadawać dalszy bieg tym inicjatywom.

„Pod głosowanie zostały poddane trzy projekty – dwa autorstwa Lewicy i jeden PSL – dotyczące prawa aborcyjnego. Chodziło nie o ich przyjęcie, ale o decyzję, czy odbędą się pierwsze czytania – w praktyce debata.
Sejm odrzucił wszystkie trzy projekty o procedowanie wspomnianych projektów. Przeciwko był przede wszystkim klub PiS, Koalicja Obywatelska natomiast prawie w całości głosowała za uzupełnieniem porządku obrad o te propozycje” – napisał portal 300polityka.pl.

Ludowcy zabiegali o powrót do stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tak zwanej aborcji eugenicznej. Tak jak gdyby orzeczenie to było co najwyżej równe rangą ustawie, co nie jest prawdą.

Z kolei Lewica próbowała przeforsować prawo do zabijania dzieci aż do 12. tygodnia życia prenatalnego, przywrócenie refundacji sztucznego zapłodnienia oraz wprowadzenie do szkół permisywnej edukacji seksualnej.

Sejm decydował również w środę o tym, czy minister sprawiedliwości przedstawi w izbie niższej informację dotyczącą wykonywania obowiązującego obecnie prawa aborcyjnego po wyroku TK.

za:pch24.pl


***
Tzw.lewica od zarania...ale PSL?... Też się lewaczy?... Nieodwracalnie?...
kn