Ks.abp Józef Michalik-Zabójstwo dziecka poczętego to morderstwo

Non possumus: nie możemy milczeć, gdy o prawo do zabijania dziecka poczęte-
go dobija się po międzynarodowych sądach matka i kiedy za nazwanie zabójstwa niewinnego, bezbronnego dziecka morderstwem, karze się redaktora katolickiego pisma. Także i dzisiaj każdy chrześcijanin, każdy ksiądz i każdy biskup przy całej otwar-
tości na nowe wydarzenia musi w pewnych momentach stwierdzić: nie możemy mil-
czeć, nie możemy udawać, że nie widzimy nieuczciwości i intryg, że nie widzimy zani-
ku kultury i ducha w Narodzie, że nie widzimy bezradności wobec mafijnych układów,
konsumpcji, wyprzedaży miejsc pracy.
Non possumus: nie możemy milczeć, gdy o prawo do zabijania dziecka poczęte-
go dobija się po międzynarodowych sądach matka i kiedy za nazwanie zabójstwa nie-
winnego, bezbronnego dziecka morderstwem, karze się redaktora katolickiego pisma.
Nie możemy milczeć, widząc, jak stołeczna, salonowa gazeta rozkłada ducha Narodu
i wszelkimi sposobami wmawia mu, że nowoczesność polegać będzie na wyrzeczeniu
się honoru, miłości ojczystej ziemi, patriotyzmu, chrztu, Ewangelii i zbawczego krzyża.
(Z homilii wygłoszonej 8 marca br.
w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie)

za: Źródło nr 12/2010 ( kn)