Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Ks. abp Gądecki do narodowej pielgrzymki o geniuszu i świętości Jana Pawła II

W kazaniu w rzymskiej bazylice świętego Pawła za Murami, w trzecim dniu narodowej pielgrzymki Polaków, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki mówił o geniuszu Jana Pawła II i podkreślał, że jego autentyczna świętość jest największym skarbem, jaki zostawił.

W dniu, w którym przypada wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II, ustanowione w rocznicę inauguracji jego pontyfikatu, przewodniczący Konferencji Episkopatu skoncentrował swoje kazanie na analizie wkładu, jaki papież wniósł w historię Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce.

Przypomniał, że już od początku pontyfikatu ujmowano jego postać i posługę „jako tajemnicę, jako enigmę”.

Jak podkreślił, podczas gdy po wyborze, zgodnie z jego słowami, nazywany był „papieżem z dalekiego kraju”, po śmierci mówiono o nim : „pielgrzym Absolutu”.

Przytaczając rozważania księdza profesora Andrzeja Szostka, ksiądz arcybiskup Gądecki wśród głównych linii pontyfikatu Jana Pawła II na pierwszym miejscu wymienił troskę o poszanowanie życia każdego człowieka.

Przywołał papieską encyklikę „Evangelium vitae” z 1995 roku i zauważył, że „zmierza do potępienia wszelkich form bezpośredniego zabójstwa niewinnych istot ludzkich, w szczególności aborcji i eutanazji”.

Ks. abp Gądecki zaznaczył, że w imię prawdy o świętości ludzkiego życia papież podważał też zasadność kary śmierci i przeciwstawiał się wszelkim działaniom wojennym, prosząc o powstrzymanie się od rozwiązań militarnych, nawet gdy zawodziły środki polityczne.

Następnie mówił o trosce Jana Pawła II o rodzinę.

„W wywołującym wiele protestów potępieniu antykoncepcji nie chodziło mu tyle o metody regulacji poczęć, ile o obronę istoty płodnej miłości małżeńskiej, zakorzenionej w stwórczej miłości Boga Ojca”- stwierdził.

Jednocześnie, wskazał kaznodzieja, rodzina była dla papieża modelem, do którego odwoływał się, gdy podkreślał znaczenie narodu i wspólnoty międzynarodowej.

Mówiąc o nauczaniu społecznym, ksiądz arcybiskup Gądecki przypomniał, że papież upominał się o to, by każdy człowiek miał szansę godziwego życia i włączenia się w twórczy sposób w pomnażanie dobrobytu.

Jednocześnie, dodał, Jan Paweł II, zwracał uwagę na ciągle powiększający się dystans między „małą garstką społeczeństw bogatych a rzeszą ludów i narodów żyjących w nędzy, pozbawionych często elementarnych środków do życia i uzależnionych – także politycznie – od światowych potęg”.

Jak wyjaśnił, „Ojciec Święty nie odrzucał mechanizmów ekonomicznych przyjętych w tak zwanych społeczeństwach kapitalistycznych, ale zamiast o kapitalizmie mówił o przedsiębiorczości, ponieważ ona zwraca uwagę na podmiotowe, twórcze uczestnictwo poszczególnych ludzi i narodów w pomnażaniu ogólnoświatowego dobrobytu”.

Jako następne „kolumny papieskiego myślenia” wymienił dialog religijny i pojednanie, a także wezwanie misyjne, którego – dodał – „Kościół nie może zaniechać”.

Metropolita poznański położył też nacisk na orędzie miłosierdzia, jakie kierował polski papież do młodzieży, ludzi chorych i w podeszłym wieku, do uczonych i artystów, do przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych, do osób duchownych i zgromadzeń zakonnych.

Jako „ostatnią i najważniejszą kolumnę” wymienił osobistą świętość Jana Pawła II. Przypomniał opinię o tym, że papież „uczył, jak żyć – i żył, jak nauczał”.

„Nie tylko nawoływał, by kochać każdego człowieka, ale sam wszystkich kochał. Nie tylko powtarzał słowa Zbawiciela o przebaczeniu, ale przebaczył temu, który targnął się na jego życie. Sprawując tak wielki urząd, cierpiał coraz bardziej i nie ukrywał swego bólu, ani wysiłku jego przezwyciężenia, by być do końca z umiłowanymi” – dodał ks. abp Gądecki.

Wyraził przekonanie, że „autentyczna świętość – nie odpychająca nikogo swoją wielkością – była największym skarbem, jaki zostawił nam Jan Paweł II”.

Swoje kazanie zakończył słowami Czesława Miłosza z ody na 80. urodziny Jana Pawła II: „Twój portret w naszym domu co dzień nam przypomni, co może jeden człowiek i jak działa świętość”.

We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele polskich władz z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim. Były delegacje Sejmu i Senatu.

za:www.radiomaryja.pl/informacje/ks-abp-gadecki-narodowej-pielgrzymki-o-geniuszu-swietosci-jana-pawla-ii/

Copyright © 2017. All Rights Reserved.