Powołano Społeczny Trybunał Narodowy

Społeczny Trybunał Narodowy to doradcza instytucja obywatelska, która - jak wyjaśniali jej inicjatorzy: prezes Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski i prezes Fundacji "Łączka" Tadeusz M. Płużański - ma na celu symboliczne osądzenie komunistycznych morderców, którzy do tej pory nie ponieśli kary za zbrodnie. Będzie to, jak mówili, "sąd obywatelski, dlatego wyroki będą miały wymiar symboliczny - orzeczenie infamii".

Jak zastrzegł Świrski, Trybunał nie będzie wyręczał organizacji państwowych. -Możemy wskazywać osoby, którym warto się przyjrzeć- powiedział. Płużański tłumaczył, że inicjatorzy powołania Trybunału chcieli "wypełnić pewną lukę, która powstała w naszej przestrzeni publicznej". -Chcemy się przyjrzeć i symbolicznie osądzić zbrodniarzy komunistycznych, którzy często nie ponieśli żadnej kary (...) Jeśli skazywano, to na ogół funkcjonariuszy najniższego szczebla aparatu represji, na drobne wyroki. Sprawiedliwość (...) nie spotkała żadnego sędziego i prokuratora. Żaden z nich nie został skutecznie skazany i nie trafił do więzienia w związku ze swoją zbrodniczą działalnością- powiedział Płużański.

-Ci ludzie dożywają swoich dni, często są nazywani bohaterami albo przynajmniej wiodą życie spokojnych, szanowanych obywateli - mają wysokie emerytury i cieszą się całkowitą bezkarnością. Odchodzą w świetle jupiterów, są żegnani przez państwo polskie nienależnym im szacunkiem. Dla przykładu Wojciech Jaruzelski, zbrodniarz komunistyczny, miał państwowy pogrzeb i był żegnany przez najwyższe władze RP- podkreślił prezes Fundacji "Łączka".

Płużański mówił o potrzebie symbolicznego ukarania tych osób. -Potrzebna jest symboliczna kara, która odda charakter działalności tych osób. Chcemy, aby Polacy - ci dziś żyjący i następne pokolenia - wiedzieli, czym był komunizm i by pamiętali, że za zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu liczone w tysiącach nie odpowiada jakiś system, tylko konkretni ludzie. Skoro sądy nie mogą ich skutecznie skazać, my proponujemy inną procedurę - sąd symboliczny, można powiedzieć:obywatelski- zaznaczył.

Zdaniem inicjatorów przedsięwzięcia, którzy we wtorek podpisali porozumienie o współpracy reprezentowanych przez nich organizacji, osądzić należy tych, którzy "dopuszczali się zbrodni na Polakach, żołnierzach, działaczach niepodległościowych - organizowali na nich obławy, przetrzymywali w nieludzkich warunkach w obozach, aresztach, więzieniach i innych miejscach, aresztowali, przesłuchiwali i torturowali w śledztwach, oskarżali przed sądami i skazywali w tych sądach, wykonywali wyroki, zakopywali w utajnionych miejscach, tuszowali zbrodnie i im zaprzeczali".

Wśród tych, których należy wskazać i sądzić, wymieniono m.in. sprawców komunistycznych zbrodni w mundurach UB i SB, Głównego Zarządu Informacji WP, KBW, ZOMO; a także "funkcjonariuszy, współpracowników i donosicieli; sprawców masakr w Poznaniu, Lubinie i na Wybrzeżu" i tych "ze stanu wojennego, morderców w togach prokuratorskich i sędziowskich komunistycznego wymiaru bezprawia". Trybunał będzie współpracował - jak zapowiedział Płużański - ze "specjalistami z dziedziny historii, prawa". -Chcemy, aby te procesy, które będziemy przeprowadzać, były jak najbardziej rzetelne; żeby zgromadzić cały niezbędny materiał dowodowy, spróbować też rozważyć racje drugiej strony- dodał.

Jak zapowiedział, sądzonym będzie przysługiwało prawo do obrony. Inicjatywa, jak powiedział Płużański, nie była konsultowana z prezydentem Andrzejem Dudą. Zaprzeczył także, jakoby była wynikiem współpracy z przedstawicielami jakiejkolwiek partii politycznej oraz - szerzej - z reprezentantami władzy. Członkami Społecznego Trybunału Narodowego są m.in. Dariusz Jarosiński, prof. Tomasz Panfil, Leszek Żebrowski, prof. Bogusław Kopka, dr hab. Tadeusz Paweł Rutkowski oraz prof. Wiesław Wysocki.

Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga przeciw Zniesławieniom istnieje od czterech lat. Zajmuje się m.in. inicjowaniem i wspieraniem działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji pojawiających się w mediach na temat historii Polski, zwłaszcza przebiegu II wojny światowej, udziału w niej Polaków, stosunku Polaków do Żydów, na temat niemieckich obozów koncentracyjnych. Przedmiotem działalności Fundacji "Łączka" jest dbanie o pamięć o Żołnierzach Niezłomnych-Wyklętych, zwłaszcza o ekshumację, identyfikację i państwowy pogrzeb - "godny pochówek" - tych, którzy spoczywają na tzw. Łączce, czyli w kwaterze "Ł" Powązek Wojskowych.

za:www.stefczyk.info/publicystyka/historia/powolano-spoleczny-trybunal-narodowy,18477993078#ixzz4PWCCWNvX