Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

W 195. rocznicę urodzin świątobliwej Wandy Malczewskiej

/.../ 195 lat temu, 15 maja 1822 roku w Radomiu, przyszła na świat Wanda Justyna Nepomucena Malczewska, prekursorka świeckich katechetów, wychowawczyni prostego ludu wiejskiego, mistyczka i wizjonerka.

Tradycyjnie, w rocznicę jej urodzin, do kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Parznie k. Bełchatowa, przybywają pielgrzymi, aby modlić się przy Jej grobie, znajdującym się w krypcie świątyni.

– „Przyjechaliśmy tutaj na rowerach z Łękawy.” – mówi Ewa Janus. „Pielgrzymkę zorganizował nasz ksiądz proboszcz. Jest nas w sumie 16 osób, a najmłodszy pielgrzym ma 6 lat. Ja przyjechałam tutaj, aby prosić Boga za wstawiennictwem Wandy Malczewskiej, o zdrowie dla mojej córki.” – dodaje pątniczka.

Tegorocznej pielgrzymce w niedzielę 14 maja przewodniczył ks. bp senior Adam Lepa. –„Przybyliśmy tutaj, aby czcigodnej Słudze Bożej Wandzie Malczewskiej, oddać cześć. Żeby się napawać Jej niezwykłą urodą życia. Żeby myśleć o niej, jako o tej, która może być naszą przewodniczką życia. Życia, które prowadzi do Chrystusa. Zauważmy, to właśnie Ona zrobiła wszystko w swoim życiu, żeby Jezus Chrystus był Kimś najważniejszym!” – mówił w homilii biskup senior.

Przybliżając postać Polskiej mistyczki połowy XIX wieku, wskazał na to, że –„Wanda Malczewska, była niezwykłą kobietą tamtych czasów. Mówi się, że była najwybitniejszą mistyczką tej części Europy!” – podkreślił biskup.

Ksiądz biskup zauważył, że –„Służebnica Boża, była katechetką, ale także pewnego rodzaju duszpasterzem dla tych, którzy gromadzili się wokół niej. Sprowadzała katechizmy i inne książki do religii – jak mówiła. A te książki, sprowadzone z innego zaboru, służyły Jej do nauki języka polskiego. Ona była nie tylko katechetką, ale całą szkołą.” – dodał.

We Mszy św. obok mieszkańców Parzna, uczestniczyli pątnicy, którzy przybyli wraz ze swymi duszpasterzami z parafii: św. Teodora w Kociszewie, św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu, św. Mikołaja Biskupa w Gomulinie, św. Benedykta i św. Anny w Srocku, Matki Boskiej Częstochowskiej w Zelowie, św. Jana Chrzciciela w Buczku, św. Kazimierza i św. Barbary w Pożdżenicach, Matki Boskiej Częstochowskiej w Żeroniach, św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu, Chrystusa Króla w Zgierzu, Matki Boskiej Królowej Polski w Klukach, N.M.P. Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie, Wszystkich Świętych w Grocholicach. Przyjechały także dwie pielgrzymki rowerowe z parafii: Narodzenia N.M.P. w Łękawie oraz św. Wojciecha w Dobroniu. Wszyscy przybyli, aby prosić Służebnicę Bożą o wparcie przed Bogiem, w ich trudnych sprawach.

Po zakończeniu Eucharystii, uczestnicy liturgii przeszli w procesji do krypty, znajdującej się pod głównym ołtarzem, by modlić się o łaskę cudu przez wstawiennictwo Służebnicy Bożej Wandy Malczewskiej, który to cud, jest niezbędny do Jej beatyfikacji.

Czcigodna Sługo Boża, wstaw się za nami przed
Bożym Obliczem i wyjednaj łaski do gorliwej służby bliźnim.
Wszystkich nas prowadź do Boga przez umiłowanie Jezusa
w Eucharystii i adorację Najświętszego Sakramentu.
Napełnij nasze serca miłością do Ojczyzny
i odpowiedzialnością za Kościół Święty.
Ucz nas wytrwale kochać Chrystusa oraz wiernie Mu służyć
w potrzebujących, tak jak Ty zawsze to czyniłaś.
Boże Wszechmogący, pokornie Cię prosimy,
racz sługę Twoją Wandę wsławić cudami
i wywyższyć na ołtarze.
Za jej przyczyną i orędownictwem daj siłę i zdrowie chorym,
otaczaj opieką cierpiących, pocieszaj strapionych,
dźwigaj upadłych, a zwaśnionych natchnij wolą pojednania.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

 

O łaskach otrzymanych za przyczyną sługi Bożej Wandy proszę informować: Kurię Archidiecezji Łódzkiej (90-458 Łódź) lub Parafię Parzno (97-415 Kluki) tel. 044 631 50 56

za:archidiecezja.lodz.pl/2017/05/195-rocznice-urodzin-swiatobliwej-wandy-malczewskiej/

zob też: http://archidiecezja.lodz.pl/film/archidiecezjalna-pielgrzymka-parzna-2017-homilia-bp-lepy/

Copyright © 2017. All Rights Reserved.