W 195. rocznicę urodzin świątobliwej Wandy Malczewskiej

/.../ 195 lat temu, 15 maja 1822 roku w Radomiu, przyszła na świat Wanda Justyna Nepomucena Malczewska, prekursorka świeckich katechetów, wychowawczyni prostego ludu wiejskiego, mistyczka i wizjonerka.

Tradycyjnie, w rocznicę jej urodzin, do kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Parznie k. Bełchatowa, przybywają pielgrzymi, aby modlić się przy Jej grobie, znajdującym się w krypcie świątyni.

– „Przyjechaliśmy tutaj na rowerach z Łękawy.” – mówi Ewa Janus. „Pielgrzymkę zorganizował nasz ksiądz proboszcz. Jest nas w sumie 16 osób, a najmłodszy pielgrzym ma 6 lat. Ja przyjechałam tutaj, aby prosić Boga za wstawiennictwem Wandy Malczewskiej, o zdrowie dla mojej córki.” – dodaje pątniczka.

Tegorocznej pielgrzymce w niedzielę 14 maja przewodniczył ks. bp senior Adam Lepa. –„Przybyliśmy tutaj, aby czcigodnej Słudze Bożej Wandzie Malczewskiej, oddać cześć. Żeby się napawać Jej niezwykłą urodą życia. Żeby myśleć o niej, jako o tej, która może być naszą przewodniczką życia. Życia, które prowadzi do Chrystusa. Zauważmy, to właśnie Ona zrobiła wszystko w swoim życiu, żeby Jezus Chrystus był Kimś najważniejszym!” – mówił w homilii biskup senior.

Przybliżając postać Polskiej mistyczki połowy XIX wieku, wskazał na to, że –„Wanda Malczewska, była niezwykłą kobietą tamtych czasów. Mówi się, że była najwybitniejszą mistyczką tej części Europy!” – podkreślił biskup.

Ksiądz biskup zauważył, że –„Służebnica Boża, była katechetką, ale także pewnego rodzaju duszpasterzem dla tych, którzy gromadzili się wokół niej. Sprowadzała katechizmy i inne książki do religii – jak mówiła. A te książki, sprowadzone z innego zaboru, służyły Jej do nauki języka polskiego. Ona była nie tylko katechetką, ale całą szkołą.” – dodał.

We Mszy św. obok mieszkańców Parzna, uczestniczyli pątnicy, którzy przybyli wraz ze swymi duszpasterzami z parafii: św. Teodora w Kociszewie, św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu, św. Mikołaja Biskupa w Gomulinie, św. Benedykta i św. Anny w Srocku, Matki Boskiej Częstochowskiej w Zelowie, św. Jana Chrzciciela w Buczku, św. Kazimierza i św. Barbary w Pożdżenicach, Matki Boskiej Częstochowskiej w Żeroniach, św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu, Chrystusa Króla w Zgierzu, Matki Boskiej Królowej Polski w Klukach, N.M.P. Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie, Wszystkich Świętych w Grocholicach. Przyjechały także dwie pielgrzymki rowerowe z parafii: Narodzenia N.M.P. w Łękawie oraz św. Wojciecha w Dobroniu. Wszyscy przybyli, aby prosić Służebnicę Bożą o wparcie przed Bogiem, w ich trudnych sprawach.

Po zakończeniu Eucharystii, uczestnicy liturgii przeszli w procesji do krypty, znajdującej się pod głównym ołtarzem, by modlić się o łaskę cudu przez wstawiennictwo Służebnicy Bożej Wandy Malczewskiej, który to cud, jest niezbędny do Jej beatyfikacji.

Czcigodna Sługo Boża, wstaw się za nami przed
Bożym Obliczem i wyjednaj łaski do gorliwej służby bliźnim.
Wszystkich nas prowadź do Boga przez umiłowanie Jezusa
w Eucharystii i adorację Najświętszego Sakramentu.
Napełnij nasze serca miłością do Ojczyzny
i odpowiedzialnością za Kościół Święty.
Ucz nas wytrwale kochać Chrystusa oraz wiernie Mu służyć
w potrzebujących, tak jak Ty zawsze to czyniłaś.
Boże Wszechmogący, pokornie Cię prosimy,
racz sługę Twoją Wandę wsławić cudami
i wywyższyć na ołtarze.
Za jej przyczyną i orędownictwem daj siłę i zdrowie chorym,
otaczaj opieką cierpiących, pocieszaj strapionych,
dźwigaj upadłych, a zwaśnionych natchnij wolą pojednania.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

 

O łaskach otrzymanych za przyczyną sługi Bożej Wandy proszę informować: Kurię Archidiecezji Łódzkiej (90-458 Łódź) lub Parafię Parzno (97-415 Kluki) tel. 044 631 50 56

za:archidiecezja.lodz.pl/2017/05/195-rocznice-urodzin-swiatobliwej-wandy-malczewskiej/

zob też: http://archidiecezja.lodz.pl/film/archidiecezjalna-pielgrzymka-parzna-2017-homilia-bp-lepy/