Order dla Mary Wagner

W miniony piątek Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wysłał pocztą wniosek o uhonorowanie Mary Wagner Orderem Zasługi Rzeczypospolitej do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Resort ma miesiąc, aby go zaopiniować i skierować dalej do prezydenta. Mary Wagner, niezłomna obrończyni życia nienarodzonych, we własnym kraju jest prześladowana. Za wręczanie białych róż kobietom przed kliniką aborcyjną w ubiegłym roku po raz siódmy została aresztowana pod zarzutem szkodzenia biznesowi aborcyjnemu. Na początku marca sędzia zdecydował, że będzie ona odpowiadać z wolnej stopy. – Jej postawa spotkała się w Polsce z życzliwym, a nawet entuzjastycznym przyjęciem. Rozpromowała w kraju i za granicą podstawową konstytucyjną wartość, jaką w polskim systemie ustrojowym jest przyrodzona i niezbywalna godność ludzka, z której wynika ochrona dla życia na każdym etapie jego rozwoju – podkreśla w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

Związki z Polską

Jak wyjaśnia, masowe zaangażowanie Polaków w pisanie listów do kanadyjskiego sądu, szerokie zainteresowanie mediów osobą Mary Wagner i jej działaniami na rzecz obrony życia i godności ludzkiej, regularne manifestacje w jej obronie doprowadziły do zbliżenia narodów polskiego i kanadyjskiego. – Dla Kanadyjczyków podzielających aksjologię konstytucyjną RP Polska stała się miejscem szczególnego szacunku dla życia, punktem odniesienia. Świadczy o tym wielkie zainteresowanie światowych mediów katolickich związkami Mary Wagner z Polską. Historię wsparcia dla niej opisywały The Catholic World Report, LifeSiteNews oraz liczne media krajowe – zaznacza mec. Kwaśniewski.

Walka o godność człowieka

Instytut Ordo Iuris jako wnioskodawca wskazuje w uzasadnieniu, że od lat Order Zasługi dla Rzeczypospolitej przyznawany jest nie tylko politykom, ludziom kultury i sportowcom, ale często właśnie działaczom społecznym, obrońcom praw człowieka. – Stanowi wyraz uznania dla ich działań podejmowanych w obronie ogólnoludzkich wartości, do których odwołuje się Preambuła polskiej Konstytucji. Ponadto szerokie wsparcie społeczne dla pokojowej walki Mary Wagner o godność człowieka i prawo do życia przyczyniło się do zbliżenia narodów polskiego i kanadyjskiego – argumentuje prezes Ordo Iuris. Według naszego rozmówcy, warto zaznaczyć, że order ten nadano takim osobom jak Guy Verhofstadt, Frans Timmermans czy Jan Gross… ale także kosmonaucie o polskim pochodzeniu Scottowi Porazynskiemu. – W odróżnieniu od tak niejednoznacznych sytuacji związek Mary Wagner z Narodem Polskim i bliską mu sprawą ochrony życia jest oczywisty – dodaje mec. Kwaśniewski. – Z inicjatywą do MSZ wychodzi Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, jednak pomysł na odznaczenie powstał w środowisku organizacji pro-life i wśród Polaków silnie związanych z pokojowymi zmaganiami Mary Wagner, w tym osób kilkakrotnie już zapraszających obrończynię życia i praw człowieka do Polski – podsumowuje prezes Ordo Iuris.

MSZ wystawi opinię

Resort spraw zagranicznych ma miesiąc na zaopiniowanie wniosku. Obrońcy życia podkreślają, że w obliczu dramatycznej walki, jaka obecnie toczy się w naszym kraju, o zwiększenie prawnej ochrony życia dla dzieci poczętych, odznaczenie niezłomnej obrończyni życia przez najwyższe władze państwowe Polski byłoby gestem wzniosłym i pokazującym, że rządzący opowiadają się po stronie życia. Order Zasługi Rzeczypospolitej jest nagrodą za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami i nadaje się go osobom, które swoją działalnością wniosły wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami. Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego lub zamieszkałej stale za granicą przedstawia prezydentowi RP minister właściwy do spraw zagranicznych. Organy uprawnione występują do prezydenta RP z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych, które mogą taki wniosek sporządzić. – To, że idea uhonorowania Mary Wagner przekuwa się dzisiaj na konkretne działania, daje nadzieję. To wspaniała opatrznościowa inicjatywa – podkreśla dr Aldona Ciborowska. Jak zaznacza, trzeba teraz podnosić apele w tej sprawie po to, aby władze polskie uhonorowały kanadyjską obrończynię życia. – Mary Wagner, jej heroiczna i konsekwentna postawa wpisuje się w cywilizację miłości, o której mówił św. Jan Paweł II. Musimy dalej modlić się o obronę życia dla dzieci nienarodzonych w naszej Ojczyźnie, nie ustawać w podejmowaniu aktywnych działań na tym polu. Wniosek o order dla Mary Wagner wpisuje się w nie i stanowi wezwanie dla naszych władz, aby stanęły po stronie życia – konstatuje dr Ciborowska.

Paulina Gajkowska Nasz Dziennik

Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/polska-kraj/195767,order-dla-mary-wagner.html