Marcin Wolski-Kwestia gardłowa

 Wiem, że to niemoralne,
że jest wielkim błędem,
że niezgodne z papieżem
i światowym trendem.


Że naukowcy, że Unia,
że zrobić nie sposób,
że w tej sprawie narody
nie mogą mieć głosu.
I tak dalej, i dalej,
lecz sumienie wierci
– postawić ku rozwadze
problem kary śmierci!


za: https://gpcodziennie.pl

***

Ależ Szanowny Autorze, to już zostało dawno ustalone: Panem śmierci  i życia jest jego Dawca-Bóg. Człowiek może - i powinien- minimalizować zagrożenia złem. I dawać szanse dobru...
Chociaż czasami to bardzo trudne i nóż się sam otwiera, kiedy zagląda w okno potwór, który czemuś zawładnął bliźnim.
Ale od czego nasza wiedza, pamięć i wola. Dobra wola. Tudzież prawo do obrony. Koniecznej, ale nie mściwej.
kn