Wściekłe ataki antyklerykałów idą na marne! Polacy pozytywnie oceniają działalność Kościoła

 Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło w czerwcu badanie, które pokazuje, że obecnie działalność Kościoła jest pozytywnie oceniana przez 53 procent Polaków.

– Działalność Kościoła pozytywnie ocenia ponad połowa Polaków (53 proc., od maja zanotowano wzrost o 5 punktów procentowych), natomiast ok. jedna trzecia (34 proc., spadek o 6 punktów) ją krytykuje - poinformował CBOS.

– Po ubiegłomiesięcznym pogorszeniu opinii o Kościele rzymskokatolickim, w czerwcu rejestrujemy pewną poprawę notowań tej instytucji - napisano w komunikacie.

– Krytykę działalności Kościoła rzymskokatolickiego wyraźnie częściej niż aprobatę wyrażają badani nieuczestniczący w praktykach religijnych lub uczestniczący w nich sporadycznie, identyfikujący się z lewicą, jak również, choć rzadziej, z politycznym centrum, a poza tym mieszkańcy największych miast oraz respondenci najmłodsi - podaje Centrum Badań Opinii Społecznej.


za:telewizjarepublika.pl