Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Stowarzyszenie Twoja Sprawa - „PORNOBIZNESOWI GROŻĄ KARY”

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, że firma Digital Alea Sp. z o.o. narusza prawo sprzedając ostrą pornografię bez zabezpieczeń chroniących skutecznie dzieci. KRRiT żąda zaprzestania naruszeń pod rygorem nałożenia kar finansowych. Firma Digital Alea Sp. z o.o. sprzedaje pornografię dzięki SMS-om Premium Rate bez skutecznej weryfikacji wieku, czemu sprzeciwia się Stowarzyszenia Twoja Sprawa.

KRRiT zgodziła się z interpretacją Stowarzyszenia Twoja Sprawa i uznała, że Digital Alea Sp. z o.o. narusza prawo. Stowarzyszenie wzywa równocześnie operatorów telefonii komórkowej do natychmiastowego zaprzestania współpracy z firmami, które naruszają prawo nie stosując skutecznych zabezpieczeń przed dostępem osób nieletnich do twardej pornografii, a Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalenę Gaj do wsparcia tego procesu. STS uznało dotychczasowe działania UKE za niewystarczające i poprosiło o wsparcie Premier Ewę Kopacz oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Irenę Lipowicz.

Osoby biorące udział w akcji konsumenckiej Stowarzyszenia Twoja Sprawa wzywają Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalenę Gaj do zainicjowania rozwiązań, dzięki którym dzieci nie będą mogły płacić za dostęp do twardej pornografii za pomocą usług SMS Premium Rate. Możliwości takie udostępniają pornobiznesowi operatorzy telefonii komórkowej, w tym Orange, Play, Plus i T-Mobile. Stowarzyszenie domaga się, aby wprowadzono zasadę, zgodnie z którą zakup treści pornograficznych za pomocą SMS-ów byłby możliwy wyłącznie po rzeczywistej weryfikacji wieku kupującego w punkcie obsługi klienta lub telefonicznie. Zakup innych treści nie podlegałby ograniczeniom. Więcej o akcji czytaj tutaj:

http://twojasprawa.org.pl/aktualnosci/dzieci-pornobiznes-i-pieniadze-z-smsow-ruszamy-z-nowa-akcja.

„Niestety, już pierwsi konsumenci poinformowali nas o odpowiedziach nadesłanych przez biuro Prezes UKE Magdaleny Gaj. Z odpowiedzi tej wynika, że UKE nie zamierza podjąć żadnych istotnych działań” – twierdzi Magdalena Jóźwik ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Co ciekawe, według UKE, „stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych umowy może być tylko osoba pełnoletnia (taką umową jest też zakup np. telefonu czy karty pre-paid)”. Zdaniem STS, przeczy temu powszechna praktyka na rynku. Dlatego też Stowarzyszenie Twoja Sprawa zadało Prezes UKE szereg pytań, w tym, czy umowy zawarte z operatorami poprzez kupno kart pre-paid przez małoletnich są rzeczywiście według UKE nieważne, jak również czy Prezes UKE swoją odpowiedzią odmawia choćby przeprowadzenia konsultacji z konsumentami, które są możliwe na gruncie Prawa telekomunikacyjnego. Całość korespondencji dostępna na następującej stronie: http://twojasprawa.org.pl/aktualnosci/korespondencja-z-urzedem-komunikacji-elektronicznej/

Z uwagi na niesatysfakcjonującą treść odpowiedzi wysyłanej przez UKE, STS skierowało również pisma do Premier Ewy Kopacz oraz Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o wsparcie działań mających na celu pomoc rodzicom w ich nierównej walce z przemysłem pornograficznym.

Trwająca od ponad tygodnia akcja konsumencka Stowarzyszenia Twoja Sprawa przynosi jednak pierwsze znaczące efekty. STS wybrało przypadek jednego z dużych dostawców pornografii na telefony komórkowe, firmy Digital Alea Sp. z o.o., która pobiera opłaty za pośrednictwem SMS-ów Premium i nie zabezpiecza skutecznie niezwykle brutalnej pornografii przed dostępem przez dzieci. Poziom obsceniczności i brutalności filmów oferowanych przez tegoż dostawcę jest szokujący. Niektóre tytuły wręcz podkreślają ból, który jest zadawany kobiecie występującej w filmie. Zdaniem Stowarzyszenia Twoja Sprawa dostawca podlega ustawie o radiofonii i telewizji jako dostawca usług „video-on-demand” i jest zgodnie z art. 47e ustawy od 2013 roku zobowiązany do stosowania technicznych zabezpieczeń. Do wymogów tych dostosowali się wcześniej najwięksi dostawcy VOD w Polsce. Teraz przyszła kolej na przemysł pornograficzny. W reakcji na zawiadomienie przesłane przez STS, KRRiT wystosowała pismo, w którym informuje firmę Digital Alea Sp. z o.o. o naruszeniu przez nią art. 47e ustawy o radiofonii i telewizji i żąda zaprzestania naruszeń pod rygorem nałożenia stosownych kar finansowych.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa wzywa operatorów telefonii komórkowej do natychmiastowej reakcji i przeprowadzenia audytu dostawców twardej pornografii, z którymi ma podpisane umowy na udostępnianie usług SMS Premium Rate.

„Nie możemy zgodzić się na to, aby operatorzy uzyskiwali korzyści z działań, które nie tylko są niebezpieczne dla dzieci, ale stanowią naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa” – podkreśla Magdalena Jóźwik ze Stowarzyszenia.  

„Cieszymy się, że Przewodniczący KRRiT Jan Dworak i jego zespół z powagą podchodzą do ochrony dzieci przed treściami, które są dla nich niezwykle szkodliwe. Na taką właśnie postawę ze strony wszystkich odpowiedzialnych instytucji czekają rodzice” – kontynuuje Magdalena Jóźwik.

„Nie zamierzamy w tej chwili składać dalszych wniosków do KRRiT wskazując kolejnych dostawców treści pornograficznych, którzy naruszają prawo. Nie jest to potrzebne, gdyż Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi oficjalny wykaz numerów usług o podwyższonej opłacie i podmiotów realizujących te usługi. Apelujemy w związku z tym do Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Pani Magdaleny Gaj, aby wsparła swoim autorytetem proces identyfikowania podmiotów, które są zarejestrowane w wykazie prowadzonym przez UKE, a które dopuszczają się naruszenia prawa. Potrzebna jest rzeczywista wola ochrony dzieci przed działaniem pornobiznesu. Wydawanie poradników dla rodziców i przerzucanie na nich całej odpowiedzialności za zaistniały w Polsce stan rzeczy nie jest w porządku” – podkreśla Jóźwik.


Stowarzyszenie Twoja Sprawa

Warszawa, 18 marca 2015

Copyright © 2017. All Rights Reserved.