Wielki Czwartek - Dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa


Ostatnia Wieczerza
Obraz Leonarda da Vinci

Naszym Drogim Czcigodnym Kapłanom - Tym którzy niosą wielkie zobowiązanie do stałego przekazywania Wiary, Nadziei i Miłości, do dbania o nasz wzrok i słuch, abyśmy nie błąkali się po manowcach życia;
Tym - których nieraz oceniamy swoimi „popędliwymi” kryteriami
- życzmy im wszystkim siły, wytrwałości na trudnych, pięknych drogach, które wybrali, aby służyć Bogu, Kościołowi i nam.

I polecajmy w CODZIENNEJ modlitwie.