Czabański, Kruk i Lichocka. Znamy kandydatów PiS do Rady Mediów Narodowych

Rada Mediów Narodowych będzie powoływać zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej.


Rzecznik klubu PiS Beata Mazurek poinformowała, że kandydatami partii do Rady Mediów Narodowych będą wiceminister kultury Krzysztof Czabański oraz posłanki Elżbieta Kruk i Joanna Lichocka.

Rada Mediów Narodowych będzie powoływać zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. RMN ma liczyć pięciu członków, z których trzech ma powoływać Sejm, a dwóch – prezydent. Ich kadencja ma trwać 6 lat.

Członkiem RMN może zostać osoba, która: ma obywatelstwo polskie, wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z zadaniami i działaniem mediów, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

za:telewizjarepublika.pl/czabanski-kruk-i-lichocka-znamy-kandydatow-pis-do-rady-mediow-narodowych,35737.html