Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Wybrano członków KRRiT oraz RMN

Sejm podczas bloku głosowań wybrał członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych. Posłowie wybrali Witolda Kołodziejskiego i Elżbietę Więcławską-Sauk do KRRiT, oraz Krzysztofa Czabańskiego, Joannę Lichocką i Elżbietę Kruk do RMN.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem państwowy, który według Konstytucji ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

W skład Rady wchodzi 5 członków. Są oni wybierani przez: Sejm – 2 członków, Senat – 1, Prezydenta RP – 2. Kadencja członków KRRiT wynosi 6 lat, może być skracana wspólną decyzją Sejmu i Senatu (o odrzuceniu dorocznego sprawozdania) zatwierdzoną przez Prezydenta.

Ta sama osoba nie może zostać ponownie wybrana na pełną kadencję. Ze swojego grona Rada wybiera przewodniczącego i zastępcę (na wniosek przewodniczącego).

Kadencja obecnej KRRiT kończy się 3 sierpnia.

Rada mediów Narodowych jest organem właściwym w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Rada ma liczyć pięciu członków, powoływanych na sześcioletnią kadencję. Trzech członków będzie wybierał Sejm, a dwóch powoła Prezydent RP. Ustawa gwarantuje klubom opozycyjnym udział w pracach tego gremium: prezydent będzie powoływał dwóch członków rady spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby parlamentarne lub poselskie tworzone przez ugrupowania, których przedstawiciele nie są członkami rządu.

Sejm uchwalił ustawę 22 czerwca 2016 r. 27 czerwca została ona podpisana przez prezydenta. Ustawa zaczęła obowiązywać 7 lipca.

za:niezalezna.pl/83667-wybrano-czlonkow-krrit-oraz-rmn

***

Senat wybrał Teresę Bochwic do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Dziennikarka i publicystka Teresa Bochwic została wybrana w piątek przez Senat do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jej kandydaturę zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość.

Za wyborem Bochwic opowiedziało się 57 senatorów; za zaproponowanym przez PO kandydatem Januszem Daszczyńskim – 24 senatorów.

Teresa Bochwic ukończyła studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1977-1982 była asystentką w Zakładzie Filozofii Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej. Została usunięta z pracy z przyczyn politycznych za działalność w okresie „Solidarności”. W latach 1980-1981 była redaktorem naczelnym nauczycielskiego miesięcznika „Rozmowy”.

W latach 1983-1986 była reportażystką w Tygodniku Rodzinnym „Zorza”(IW PAX); w latach 1989-1991 – dziennikarką „Tygodnika Solidarność”, a w latach 1993-1994 – zastępcą redaktora naczelnego w tym piśmie. Była też publicystką w Biurze Analiz Programowych w Polskim Radiu. W latach 1998-2008 wykładała na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1999 r. do dziś jest zatrudniona w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W 2006 r. Teresa Bochwic została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz niezależnego dziennikarstwa i wolnego słowa; w 2001 r. odznaczona została odznaką – „Zasłużony Działacz Kultury”.

za:www.radiomaryja.pl/informacje/senat-wybral-terese-bochwic-krajowej-rady-radiofonii-telewizji/

Copyright © 2017. All Rights Reserved.