Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Komunikaty i informacje

KOMUNIKAT PRASOWY IPN. Ogólnopolska konferencja naukowa „Łódzkie drogi do niepodległości 1905–1918” – Łódź, 25–26 października 2018

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprasza 25-26 października 2018 r. (czwartek-piątek) do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Łódzkie drogi do niepodległości 1905–1918”. Przedsięwzięcie odbędzie się w sali konferencyjnej hotelu Novotel w Łodzi (al. Piłsudskiego 11a, piętro I).

Kluczowymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie obrad będą Bitwa Łódzka 1914 r., wkład Legionów i uczestniczących w nich łodzian w walkę o niepodległość, przejmowanie władzy w kraju i Łodzi w 1918 r. oraz sytuacja społeczna i gospodarcza w Łodzi i regionie po odzyskaniu niepodległości.
Wśród poruszanych zagadnień znajdą się również odniesienia do sytuacji na ziemiach polskich przed 1914 r., rewolucji 1905 r., a także rozwoju kultury i nauki w Łodzi i regionie po 1918 r.
                                                                               ***
Stulecie odrodzenia Rzeczypospolitej to doskonała okazja do spotkania naukowego poświęconego prezentacji i analizie wydarzeń w Łodzi oraz regionie, jakie miały miejsce w ważnym dla kształtowania się polskiej państwowości okresie.
Rozejm zawarty 11 listopada 1918 r. we francuskim Compiegne między państwami Ententy a Cesarstwem Niemieckim zakończył działania zbrojne na frontach I wojny światowej. Polacy, którzy od 123 lat walczyli o niepodległość ojczyzny, mogli wykorzystać konflikt między zaborcami, będącymi w dwóch przeciwnych koalicjach, a także pozytywny stosunek USA do odtworzenia niepodległego państwa polskiego i rozpocząć odbudowę struktur państwa.
Data 11 listopada 1918 r., kiedy to – jeden z czterech polskich ośrodków władzy – Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem polskim, została przyjęta, jako dzień odzyskania przez Polskę niepodległości. Wprawdzie był to dopiero początek dłuższego procesu, ale entuzjazm i radość jaką dawało rozbrajanie wojska zaborców i polskie barwy widziane na ulicach, niosły nadzieję na znalezienie porozumienia. Nie osiągnął go pierwszy, utworzony 17 listopada 1918 r., tymczasowy rząd odrodzonej Rzeczpospolitej, na którego czele stanął socjalista i były legionista Jędrzej Moraczewski. Sukcesy, również na arenie międzynarodowej, odnotował dopiero rząd kierowany przez Ignacego Paderewskiego.
Mimo iż 11 listopada 1918 r. rozpoczynał, wymagający wysiłku, okres konsolidacji gospodarczej, politycznej i kulturalnej kraju, a walka o ostateczny kształt granic trwała jeszcze do 1921 r., to w 1918 r. Polska wróciła na mapę Europy.
Konferencja realizowana jest w ramach Oddziałowego Projektu Badawczego Instytutu Pamięci Narodowej „Łódź i region łódzki na tle historii Polski 1914/1918–1989”. Wygłoszone referaty – w formie poszerzonej – zostaną opublikowane w formie tomu studiów.
                                                                         ***
                                                                           Program:
25 października 2018 r.

9.30–9.50 – rozpoczęcie konferencji
9.50–10.30
Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie), Polskie drogi do Niepodległej.

10.30–10.50 – przerwa
10.50–12.30
Dr hab., prof. UŁ Krzysztof Paweł Woźniak (Uniwersytet Łódzki), Łódzcy Niemcy, Żydzi
i Rosjanie wobec polskich dążeń niepodległościowych w latach 1914–1918.
Dr hab., prof. UŁ Jolanta Daszyńska (Uniwersytet Łódzki), Bitwa Łódzka jako otworzenie drogi do niepodległości.
Dr Tadeusz Zbigniew Bogalecki (Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi), Działalność komisariatów Polskiej Organizacji Narodowej i komend Wojska Polskiego
w regionie łódzkim w październiku i listopadzie 1914 r.
Dr Kamil Śmiechowski (Uniwersytet Łódzki), Łódzkie preludium niepodległości. Zmiana świadomościowa w myśleniu o mieście w latach 1905–1914 jako podwalina rozwoju funkcji metropolitalnych miasta w Odrodzonej Polsce.
Dyskusja

12.30–14.00 – przerwa
14.00–16.00
Mgr Dariusz Nowiński (Towarzystwo „Strzelec”), Łódzcy harcerze w drodze do Niepodległej.
Mgr Mieczysław Góra (Łódź), Poszukiwania mogił żołnierzy Legionów Polskich, poległych
w Kostiuchnówce, Kuklach i Jabłonce na Wołyniu w latach 1915-1916.
Mgr Tomasz Roguski (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie), Julian Grobelny „Trojan” – od łódzkiej POW do „Żegoty”.
Dr Aneta Stawiszyńska (Łódź), Życie codzienne żołnierzy niemieckich stacjonujących w Łodzi
w czasie I wojny światowej.
Dyskusja i podsumowanie

26 października 2018 r.

9.30–11.00
Dr Małgorzata  Łapa (Uniwersytet Łódzki), Trudna niepodległość – sytuacja gospodarcza
w Łodzi w latach 1914–1921.
Dr hab., prof. UŁ Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki), W cieniu śmierci Prezydenta – rzecz o Antonim Kamieńskim.
Dr Kamil Piskała (Uniwersytet Łódzki), Municypalny socjalizm? Polscy socjaliści i łódzki samorząd w pierwszych latach niepodległości.
Dyskusja

11.00–11.15 – przerwa
11.15–12.40
Dr hab. Janusz Wróbel (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi), Początki samorządu
w miastach regionu łódzkiego.
Dr Piotr Kilańczyk (Zelów), Życie mieszkańców Łodzi i regionu w świetle druków ulotnych
z 1918 r.
Dr Andrzej Stanisław Wróbel (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim), Władze miasta Tomaszowa Mazowieckiego w latach 1914–1921 wobec sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście.
Dyskusja

12.40–13.00 – przerwa
13.00–14.30
Dr Przemysław Piotr Damski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa), Obraz rewolucji 1905 r. w świetle amerykańskiej prasy i korespondencji dyplomatycznej
ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń łódzkich.
Mgr Rafał Mieczkowski (Toruń), Pierwszy etap Wielkiej Wojny na ziemiach polskich
w obiektywie fotografii. Zarys problematyki.
Dr Mariusz Kolmasiak (Muzeum Łazienki Królewskie), Niepodległościowa działalność Józefa Piłsudskiego w świetle przedwojennej ekspozycji muzealnej w jego łódzkim mieszkaniu przy ul. Wschodniej.
Dyskusja i posumowanie konferencji


Kontakt dla mediów
/.../
Informacje na temat działalności Instytutu Pamięci Narodowej wraz z zapowiedziami kolejnych imprez można znaleźć na stronach internetowych Instytutu: www.ipn.gov.pl

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.