Komunikaty i informacje

Walne Zebranie OŁ KSD, które odbyło się 12-go grudnia podsumowało działalność w 2018r. oraz wybrało - na kolejną trzyletnią kadencję - organy Oddziału

Zarząd OŁ KSD kadencji 2019-21:

Przewodniczącym został wybrany ks.dr Roman Piwowarczyk

Zastępcą: kol. Jan Gać

Sekretarzem: kol. Agnieszka Sadowska

Skarbnikiem: kol. Tomasz Bieszczad

Również ze względu na otrzymywane pytania, informujemy, iż kol. kol. Zygmunt Chabowski i Krzysztof Nagrodzki uznali, że na kolejną kadencję nie będą już kandydować, przekazując te odpowiedzialne funkcje w  młodsze i godne ręce.