Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Komunikaty i informacje

Gala podsumowująca VII łódzką edycję Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

Uroczystość odbędzie się 7 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi (wejście od ul. Zachodniej). Serdecznie zapraszamy. 

Nagroda „Świadek Historii” jest lokalnym odpowiednikiem ogólnopolskiego „Kustosza Pamięci Narodowej”. Stanowi wyróżnienie przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej osobom fizycznym, instytucjom i organizacjom w szczególny sposób zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego, wspierającym Instytut w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

Wyróżnienia wręczy dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej i przewodniczący Kapituły Nagrody.

Uroczystość uświetni występ chóru I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, najstarszej państwowej polskiej szkoły średniej w Łodzi.

Laureatami VII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” zostali:

red. Hubert Bekrycht
wieloletni dziennikarz łódzkich mediów (Radio Łódź, TVP3 Łódź, „Nowy Biuletyn Łódzki”), konsekwentny orędownik prezentowania na antenie i na łamach tematów związanych z polskimi dążeniami niepodległościowymi, historią Łodzi i regionu, rozliczeniem epoki komunizmu; autor szeregu audycji radiowych i tekstów publicystycznych poświęconych najnowszej historii Polski, współautor filmu „Dwa Dwudziestolecia” (2010) o historii łódzkiego samorządu w II Rzeczypospolitej oraz po 1989 r., mockumentu „A gdyby tak… Powstanie Styczniowe 1863-1864” (2013); w 2018 r. inicjator cyklu 65. krótkich form reportażowych „Łódzkie drogi ku wolności” (TVP3 Łódź/ IPN Łódź)
zgłaszający: Andrzej Berestowski, sekretarz Zarządu Łódzkiego Oddziału SDP

Piotr Matwiej
kustosz stworzonej przez siebie w 2009 r. Sali Tradycji Lotnictwa Polskiego przy kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, twórca Klubu Miłośników Lotnictwa Polskiego w Łodzi, opiekun gen. Stanisława Skalskiego w ostatnich latach jego życia, od lat wspierający Łódzki Klub Seniorów Lotnictwa, opiekun grobów lotników w Łodzi, Pabianicach, Dłutowie, Wygiełzowie, Drużbicach i Lublinie, w stałym kontakcie z rodzinami, krewnymi lotników, od których pozyskuje nowe materiały i historie, społeczny popularyzator wśród młodzieży wiedzy o polskim lotnictwie przed 1945 r.
zgłaszający: Zbigniew Jeziorowski, phm Damian Wierkiewicz

Jan Pietrzak
sieradzki historyk-regionalista, dokumentalista, działacz społeczny, od przeszło trzydziestu lat  popularyzujący tematykę katyńską, m.in. autor publikowanych w latach 1995-2005 w sieradzkim tygodniku „Echo” ponad 250 biogramów ofiar Zbrodni Katyńskiej, współtwórca Stowarzyszenia „Rodzin Katyńskich” w Sieradzu; od 2011 r. w „Sztambuchu sieradzkim” gromadzący materiały i dokumenty dotyczące znanych sieradzan, autor i współautor kilkunastu książek oraz kilkuset tekstów prasowych o tematyce historycznej związanej z ziemią sieradzką, publikowanych m.in. w „Skrzydlatej Polsce”, „Nad Wartą”, „Na Sieradzkich Szlakach”
zgłaszający: Hanna Krawczyk, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu, Piotr Gutbier, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu, Wiesława Sujecka, prezes Zarządu PTTK w Sieradzu

Jarosław Stulczewski
prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, regionalista, społecznik, publicysta skupiony
na działaniach na rzecz zachowania i kultywowania historii XX w., edukowania w tym zakresie młodzieży i lokalnej społeczności; inicjator i organizator zduńskowolskich obchodów 70. rocznicy powstania Armii Krajowej, a także od 2012 do 2016 r. obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w miejscowościach powiatów zduńskowolskiego i sieradzkiego, inicjator tworzenia i opiekun miejsc pamięci narodowej; autor kilkunastu wystaw historycznych, opracowań naukowych i popularnonaukowych dotyczących konspiracji antyhitlerowskiej i antykomunistycznej
zgłaszający: mjr Jerzy Adamczyk, prezes Zarządu Koła WiN w Zduńskiej Woli

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
główny organizator kampanii „Łódzkie Czyta” i konkursu o Nagrodę „Złoty Ekslibris”; ukierunkowana na edukację historyczną biblioteka w swoich zbiorach posiada m.in. dokumentację rozwoju aglomeracji łódzkiej, stanowiącą świadectwo historii miasta; od 2001 r. współpracuje z łódzkim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie organizacji na terenie biblioteki spotkań autorskich, prezentacji wystaw, wykładów, konferencji, projekcji filmów, w tym także organizowanych w ramach działalności Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”; do priorytetów biblioteki należy gromadzenie, popularyzacja i udostępnianie publikacji z zakresu historii Polski XX i XXI wieku, w tym wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej (ponad 600 tytułów)
zgłaszający: Alina Brzuska-Kępa, Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

Roman Peska (pośmiertnie)
zmarły w 2003 r. jeden z pierwszych w regionie łódzkim popularyzatorów wiedzy o Konspiracyjnym Wojsku Polskim i Stanisławie Sojczyńskim „Warszycu”, w 1996 r. założyciel Oficyny Wydawniczej „Pamięć” w Pabianicach, autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych zbrojnym organizacjom antykomunistycznym po II wojnie światowej, dzięki własnym poszukiwaniom oraz szerokiej społecznej współpracy ze środowiskami kombatanckimi, w tym pabianickim kołem ŚZŻAK i oddziałem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, zgromadził pokaźny zbiór pamiątek i dokumentów, które w 2018 r. zostały przez jego syna przekazane do Archiwum Oddziału IPN w Łodzi
zgłaszający: Ryszard Stasiak, Archiwum Oddziału IPN w Łodzi


Uroczystość uświetni występ chóru mieszanego i orkiestry kameralnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, najstarszej państwowej polskiej szkoły średniej w Łodzi. Powstanie szkoły związane było z podjętym w 1905 r. protestem uczniów przeciwko nauczaniu po rosyjsku. Po ustępstwie władz carskich w 1906 r. powołano Towarzystwa „Uczelnia”, którego głównym celem było utworzenie polskiego gimnazjum męskiego. Po 1912 r. wychowankowie Gimnazjum Polskiego – m.in. Jerzy Szletyński, Franciszek Edward Pfieffer, Wacław Lipiński – tworzyli pierwsze łódzkie harcerstwo zwane wówczas skautingiem, a w 1914 r. weszli w skład tworzącej się I Brygady Legionów Polskich i uczestniczyli w bitwach pod Krzywopłotami, Łowczówkiem, Konarami i Kostiuchnówką.


Laureaci Nagrody w poprzednich latach:

2013
ks. prał. Tadeusz Bednarek
Krzysztof Andrzej Bronowski
Mieczysław Góra
hm. Krzysztof Jakubiec
red. Mirosław Łapa
dr Jan Mosiński
Lucjan Muszyński
Ewa i Waldemar Podgórscy
Jerzy Antoni Scheur (pośmiertnie)
Andrzej Różan Terlecki (pośmiertnie)


2014
Tomasz Bieszczad
prof. dr hab. Maria Magdalena Blomberg
Dariusz Jakóbek
mjr dr inż. Mirosław Kopa „Miron”
Kazimiera Grażyna Lange
Henryk Marczak


2015
prof. dr hab. Marian Głosek
mjr Zbysław Raczkiewicz
Centrum Dialogu Kostiuchnówka
Halina Mackiewicz (pośmiertnie)
Zbigniew Onufrzak (pośmiertnie)


2016
ppłk Tadeusz Barański
Stanisław Frątczak
dr Marek Kozłowski
Janusz Stanisław Lange
Grzegorz Turlejski
Mieczysław Wutke


2017
gen. bryg. Aleksander Arkuszyński (pośmiertnie)
Władysław Korowajczyk
Wiesława Piontek (pośmiertnie) i Antoni Piontek
Monika Rolińska-Jaros i Jakub Jaros
ppłk Jerzy Urbankiewicz (pośmiertnie)
Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


2018
hm Daniel Głowacki
Dariusz Nowiński
dr hab. Przemysław Waingertner
Sebastian Wojtaś
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki
Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin Oddział w Łodzi

Copyright © 2017. All Rights Reserved.