Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Komunikaty i informacje

W niedzielę wyjątkowy Dzień Papieski. Rozpocznie obchody 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II

XIX Dzień Papieski będzie nie tylko początkiem przygotowań, ale też obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II - podkreślił prezes Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" ks. Dariusz Kowalczyk. Kolejny już Dzień Papieski będziemy obchodzić w niedzielę 13 października.

Zależy nam na tym, by tego wyjątkowego wydarzenia nie przeżywać jednorazowo, skupiając się tylko na emocjach i wspomnieniach. Chcielibyśmy, aby data urodzin św. Jana Pawła II motywowała nas przez cały rok, do odkrywania głębi i przede wszystkim aktualności jego nauczania. Zachęcam, zacznijmy chociażby od dokładnego poznania nauczania papieża z jego dziewięciu pielgrzymek do Polski. Mam wrażenie, że niektóre ze słów Jana Pawła II są dziś bardziej aktualne niż przed laty - powiedział ks. Dariusz Kowalczyk.

Obchody Dnia Papieskiego trwają kilka dni. Jak zaznacza duchowny, "to bardzo bogate w treści i wydarzenia święto".

Dzień Papieski to także dzień modlitwy Kościoła w Polsce za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Mają też miejsce specjalne apele w szkołach, wykłady, konferencje naukowe i wieczornice poświęcone papieżowi. Organizowane są spotkania modlitewne i w końcu towarzyszące Dniu Papieskiemu imprezy kulturalne - wymienia ks. Kowalczyk.

Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego to "Wstańcie, chodźmy!".

Niezwykle ważne jest, by zamienić je na jakieś dobre działanie: modlitwę, pomoc, spotkanie, koncert itp. Dzięki tym wszystkim wydarzeniom, młodym, którzy nie pamiętają Jana Pawła II możemy o nim opowiedzieć. Zależy nam także na tym, by zachęcić starszych, dziadków i rodziców do tego, by rozmawiali z młodymi o św. Janie Pawle II. Tylko oni, jako świadkowie, mogą opowiedzieć, czym były dla nich spotkania z Janem Pawłem II i jak wyglądała Polska i świat, gdy Karol Wojtyła został papieżem. Przemiany, które zainicjował Jan Paweł II cały czas są widoczne, ale to trzeba młodemu pokoleniu wytłumaczyć. Nie chcemy, by młodzi patrzyli na papieża wyłącznie jak na postać historyczną - podkreślił ksiądz.


za:niezalezna.pl

***
List Episkopatu przed Dniem Papieskim: Jan Paweł II tchnieniem wiary i nadziei

Wzmocnienie wiary i płynącej z niej nadziei będzie celem XIX Dnia Papieskiego, który w jedności z papieżem Franciszkiem, będziemy przeżywali pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” – piszą księża biskupi w liście pasterskim z okazji przypadającego 13 października XIX Dnia Papieskiego.

    „Jezusowe >>Wstańcie, chodźmy<< jest pełnym nadziei wezwaniem do wyrwania się z marazmu zwątpienia i podjęcia zwycięskiej walki z siłami grzechu i zła nie tylko w życiu własnym, ale także we wspólnocie Kościoła i narodu” – podkreślają księża biskupi.

Przypominają, że hasło tegorocznego Dnia Papieskiego to słowa Jezusa skierowane w Ogrodzie Oliwnym do śpiących apostołów. Mówią one o gotowości wypełnienia woli Boga i zaufaniu Mu. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy!” jest również nawiązaniem  do tytułu książki Papieża Polaka, w której dzieli się z czytelnikami refleksjami o posłudze biskupiej.

Biskupi przypominają, iż to właśnie św. Jan Paweł II tchnął w Polaków ducha nadziei na zmianę życia osobistego i społecznego. Zwracają uwagę, że słowa Papieża Polaka zaowocowały przemianami w świadomości Polaków, których pokłosiem było m.in. powstanie społecznego ruchu „Solidarność”, a w konsekwencji upadek komunizmu. Podkreślają także, jak ogromną rolę w dziejach Kościoła i naszego narodu odegrał w tym właśnie czasie Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński.

    „Niezłomna postawa wiary Prymasa Tysiąclecia, zakorzeniona w całkowitym zaufaniu Maryi, dawała siły wierzącym” – piszą księża biskupi.

Na zakończenie listu pasterskiego księża biskupi przypominają o niezwykle ważnej działalności Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Podkreślają, że czynnie włącza się ona „w  trud kształtowania wiary i odkrywania powołania młodego pokolenia Polaków”. Piszą: „Stypendia, wypłacane dwóm tysiącom uczniów i studentów z całej Polski, pozwalają im rozwijać swoje dary i talenty. Wierzymy, że stypendyści są i będą nadal autentycznymi świadkami wiary w duchu nauczania Papieża Polaka”.

Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski list należy odczytać w Kościołach 6 października. 13 października odbędzie się zbiórka środków na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich środowisk.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku. Powstała jako owoc pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny w 1999 r. W ciągu dziewiętnastu lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”. Najważniejszym elementem obchodów Dnia Papieskiego jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich środowisk.

***

Publikujemy pełną treść dokumentu:

LIST KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
zapowiadający obchody XIX Dnia Papieskiego
pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Razem z apostołami wołamy dzisiaj do Chrystusa: „Panie, przymnóż nam wiary” (Łk, 17, 5). Żyjemy bowiem w czasach dynamicznych zmian niejednokrotnie podważających sens naszego zaufania Bogu. Chrystus, odpowiadając uczniom, porównuje wiarę do ziarnka gorczycy. Wskazuje jak wielki potencjał i moc są ukryte w silnej wierze. Owoce postawy bezgranicznej ufności Bogu przekraczają możliwości wyobraźni i czysto ludzkiej kalkulacji. Wzmocnienie wiary i płynącej z niej nadziei będzie celem XIX Dnia Papieskiego, który w jedności z papieżem Franciszkiem, będziemy przeżywali już za tydzień pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”.

I. Jezus wzorem postawy zaufania Bogu

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego, to słowa Jezusa, które w Ewangelii zanotował św. Marek. Wezwanie „Wstańcie, chodźmy” (por. Mk 14, 42), skierowane przez Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym do śpiących apostołów, było świadectwem Jego odwagi, wierności i gotowości do przyjęcia Kielicha męki. Pragnienie wypełnienia woli Boga Ojca do końca zrodziło się podczas wewnętrznej walki, którą stoczył na modlitwie. Lęk i strach, które budziły w Nim czekające go samotność i cierpienia, zostały pokonane dzięki wzajemnej miłości Ojca i Syna. To z niej rodzi się zaufanie. Jezus ukazał nam w ten sposób, iż modlitwa czyni z naszej słabości miejsce działania dla Boga.

Apostołowie pomimo dwukrotnej zachęty Jezusa do czuwania i modlitwy (por. Mk 14, 34.38) zasnęli, pozostawiając Jezusa samego w najtrudniejszym momencie życia. Sen apostołów, oprócz wymiaru fizycznego, ma dla nas także znaczenie duchowe. Jest obrazem zagubienia, ucieczki przed odpowiedzialnością, poczucia bezsensu życia, a także doświadczenia grzechu. Tym samym Jezusowe „Wstańcie, chodźmy” jest pełnym nadziei wezwaniem do wyrwania się z marazmu zwątpienia i podjęcia zwycięskiej walki z siłami grzechu i zła nie tylko w życiu własnym, ale także we wspólnocie Kościoła i narodu.

II. Św. Jan Paweł II – pielgrzym nadziei

Ducha nadziei na zmianę życia osobistego i społecznego tchnął w Polaków św. Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. Modlitwa na ówczesnym Placu Zwycięstwa o nowe zstąpienie Ducha Świętego, a także „bierzmowanie dziejów” w czasie Eucharystii na Błoniach w Krakowie, przemieniły serca Polaków. Lęk ustąpił miejsca ufności i odwadze. Papież Polak wołał: «Weźmijcie Ducha Świętego» (J 20,22). Tego Ducha (…) odziedziczonego jako żywą moc po apostołach – przekazywały po tyle razy biskupie dłonie całym pokoleniom na ziemi polskiej (św. Jan Paweł II, Homilia, Kraków-Błonie, 9 czerwca 1979 r.). Słowa te zaowocowały przemianami w świadomości Polaków, których pokłosiem było powstanie społecznego ruchu „Solidarność”, a w konsekwencji upadek komunizmu.

Pielgrzymka z 1979 r., przeżywana pod hasłem „Gaude Mater Polonia”, odnowiła narodową wspólnotę. Przypomniała także o roli wiary i Kościoła w dziejach Polski. Znamienne były długie owacje i zaintonowana pieśń „My chcemy Boga” podczas homilii na Placu Zwycięstwa jako odpowiedź na słowa Ojca Świętego: Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. (św. Jan Paweł II, Homilia, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.).

Szczególną rolę w dziejach Kościoła i narodu odegrał w owym czasie Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Niezłomna postawa wiary Prymasa Tysiąclecia, zakorzeniona w całkowitym zaufaniu Maryi, dawała siłę wierzącym. Dzięki niej trwali przy Bogu i stawiali opór wrogiej ideologii komunizmu, który prowadził totalną walkę z Kościołem.

III. Współczesny człowiek potrzebuje nowego tchnienia wiary i nadziei

Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego to również tytuł przedostatniej książki Papieża Polaka. Tak scharakteryzował ją kard. Joseph Ratzinger: Słowami «Wstańcie, chodźmy!» obudził nas z wiary zmęczonej, snu uczniów, tych z wczoraj i tych współczesnych. «Wstańcie, chodźmy!» mówi dziś także nam (J. Ratzinger, Homilia z pogrzebu Jana Pawła II, Rzym, 8 kwietnia 2005 r.). Pomimo czternastu lat od śmierci Papieża Polaka Jego nauczanie, z uwagi na swój proroczy charakter, nie straciło niczego ze swojej aktualności.

Widzimy, jak wielu ludzi zagubiło lub odrzuciło wiarę w Boga w imię źle rozumianego postępu i poszukiwania innowacji często za wszelką cenę. Nie możemy tutaj nie wspomnieć również tych, dla których świat wirtualny stał się niemal całą „rzeczywistością ich życia”. Wspaniałe urządzenia służące elektronicznej komunikacji, świadectwa ludzkiego geniuszu, niewłaściwie używane potrafią zaprowadzić człowieka na manowce. Mogą uzależnić i niemalże okraść z bezcennych relacji z drugim człowiekiem w realnym świecie. Z czasem jednak ci sami ludzie odkrywają, iż łatwiej znaleźć drogę na Księżyc niż drogę, na której człowiek odnalazłby samego siebie. (J. Ratzinger, Przyszłość Wiary. Refleksje teologiczne, Kraków 2019 s. 106). To smutne doświadczenie uświadamia jednocześnie potrzebę poszukiwania sensu życia, stawiania pytań o cel egzystencji.

Dziś więc na nowo muszą wybrzmieć słowa Papieża Polaka: Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! (…) Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów (Jan Paweł II, Homilia, Kraków-Błonie, 9 czerwca 1979 r.). A zatem tylko wiara, rozumiana jako decyzja ufnego powierzenia się kochającemu Ojcu, który opiekuje się światem i nami wraz z nim, nadaje sens ludzkiemu życiu i jest źródłem odwagi. Skłania także do wyruszenia na drogę formacji poprzez przekraczanie własnych ograniczeń i słabości. Jest siłą, która pozwala zmierzyć się z przeciwnościami, cierpieniem, chorobą oraz śmiercią. Na tej drodze towarzyszy nam Duch Święty udzielając obficie swych darów i charyzmatów. Przeżywana w otwartości na działanie Bożego Ducha wiara prowadzi do budowania jedności z innymi ludźmi, gdyż do Boga nie idzie się samotnie lecz we wspólnocie. Jej wyznawanie nie jest tylko sprawą prywatną poszczególnych osób lecz ma jakże ważny wymiar społeczny.

IV. Młodość czasem kształtowania wiary

Szczególnym czasem kształtowania się wiary w życiu człowieka jest młodość. Papież Franciszek w adhortacji „Christus vivit” stwierdził, iż nie należy utożsamiać jej jedynie z okresem rozwoju człowieka, ale ze stanem ducha. Do wszystkich wierzących można zatem odnieść słowa św. Jana Pawła II, skierowane pierwotnie w 1979 roku do zgromadzonej na Jasnej Górze młodzieży. Wzywał w nich do podjęcia trudu życia w stanie łaski uświęcającej. Pomocą w rozeznaniu i kroczeniu drogą życiowego powołania uczynił Słowo Boże i Eucharystię. Podkreślił, iż tylko w ten sposób możemy odkryć piękno autentycznego człowieczeństwa.

W trud kształtowania wiary i odkrywania powołania młodego pokolenia Polaków włącza się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która powstała jako owoc pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny w 1999 r. Stypendia, wypłacane dwóm tysiącom uczniów i studentów z całej Polski, pozwalają im rozwijać swoje dary i talenty. Tak o tym opowiada Dominik, student dyrygentury symfonicznej z Wrocławia: „Fundacja to dla mnie przede wszystkim szkoła wartości wypływających z nauczania Papieża Polaka. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje wdzięczność. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim Darczyńcom za okazaną pomoc, duchową i materialną. Zapewniam też, że jeśli zawodowo zostanę dyrygentem, to każdy koncert pod moją batutą będzie też Państwa dziełem, bo jestem pewien, że nie byłbym człowiekiem, jakim jestem, gdybym kilka lat temu nie został stypendystą „Dzieła”.

W przyszłą niedzielę, podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych, będziemy mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy, konsekwentnie budowany przez nas wszystkich „żywy pomnik” wdzięczności św. Janowi Pawłowi II. Wierzymy, że stypendyści są i będą nadal autentycznymi świadkami wiary w duchu nauczania Papieża Polaka.

Na czas owocnego przeżywania XIX Dnia Papieskiego udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 383. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,
Świdnica-Wałbrzych, 13-14 czerwca 2019 r.

za:www.radiomaryja.pl

***

Nagrody Totus Tuus za 2019 rok rozdane

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie, dyrygent Piotr Pałka, Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” oraz ks. prof. Michał Heller – to tegoroczni laureaci nagrody Totus Tuus.

Uroczystość wręczenia „katolickich nobli” odbyła się w sobotę na Zamku Królewskim w Warszawie. Te prestiżowe wyróżnienia przyznaje Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w czterech kategoriach: „Promocja godności człowieka”, „Za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”, „Za osiągnięcia w dziedzinie propagowania nauczania Jana Pawła II” oraz „Totus medialny”. Przyznana została też nagroda specjalna.

Przed rozdaniem nagród głos zabrał przewodniczący Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” metropolita warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz, który podkreślił, że są one wręczane w przededniu XIX Dnia Papieskiego, którego hasło brzmi „Wstańcie, chodźmy!”.

    „Chcemy te słowa mocno usłyszeć, bo to jest dzień, w którym oddajemy głos papieżowi Janowi Pawłowi II, a jednocześnie modlimy się i pomagamy stypendystom – uzdolnionej młodzieży z małych wsi i miasteczek” – powiedział ks. kard. Nycz.

Duchowny życzył też wspaniałego Dnia Papieskiego, który „będzie służył promowaniu osoby, dzieła i świętości Jana Pawła II, ale będzie to dzień, w którym będziemy wspierać Fundację +Dzieło Nowego Tysiąclecia+, bo jest ona żywym pomnikiem św. Jana Pawła”. Ks. kard. Nycz zaznaczył też, że tegoroczny Dzień Papieski odbywa się u progu 100. rocznicy urodzin Papieża.

W kategorii „Promocja godności człowieka” nagrodzone zostało Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie, które działa od 1991. Zajmuje się niesieniem pomocy duchowej i poprawą warunków życia osób chorych psychicznie i wsparciem ich najbliższych.

W kategorii „Za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” laureatem został Piotr Pałka – absolwent akademii muzycznej w Krakowie. W 1999 roku był dyrygentem Chóru Papieskiego. Śpiewak w chórze Polskiego Radia. Założyciel i dyrygent wykonującego m.in. muzykę sakralną, chóru Voce Angeli. Autor hymnu Ogólnopolskiego Spotkania Młodzieży z Benedyktem XVI w 2006 roku.

W kategorii „Propagowanie nauczania św. Jana Pawła II” nagrodzono Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”, które istnieje od 1999 roku. Wydaje przeznaczone dla dzieci miesięczniki, filmy i płyty CD o tematyce wiary.

W kategorii „Totus medialny” im. bp. Jana Chrapka uhonorowana została Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia, która działa od 1989 roku na mocy porozumienia Episkopatu z Polskim Radiem. Oprócz realizacji wynikających z porozumienia programów zajmuje się obsługą ważnych wydarzeń religijnych.

Nagrodę specjalną przyznano ks. prof. Michałowi Hellerowi – profesorowi nauk teologicznych, specjaliście w filozofowi przyrody, fizyce, kosmologii oraz relacji nauka-wiara. Pierwszy i do tej pory jedyny polski laureat Nagrody Templetona. Pomysłodawca i dyrektor Centrum Badań interdyscyplinarnych w Krakowie. Kawaler Orła Białego.

W uroczystości tej uczestniczyli m.in: prymas Polski ks. abp Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski ks. bp Artur Miziński, metropolita lubelski ks. abp Stanisław Budzik, ludzie nauki i kultury, księża, siostry zakonne oraz stypendyści Fundacji „Dzieł Nowego Tysiąclecia”.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyznaje nagrody Totus Tuus od 2000 r. Zdobywcami tzw. katolickich nobli są ludzie, którzy oddali się służbie dobru, pięknu i prawdzie, wyciągający pomocną dłoń osobom odsuniętymi na margines społeczny czy też dzielący się ze swoimi czytelnikami, słuchaczami lub widzami słowami św. Jana Pawła II. Inni zaś pielęgnują i promują wartości chrześcijańskie, rdzeń naszej kultury i tożsamości narodowej.


za:www.radiomaryja.pl

***

Dzień Papieski – pamięć w realnym wymiarze

Od dziewiętnastu lat, w każdą niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, obchodzimy w Polsce Dzień Papieski. Jest to moment specjalny. Okazuje się, że oprócz modlitwy i przypominania o tym, co pozostawił „nasz papież”, możemy w sposób praktyczny i namacalny kontynuować dzieło Jana Pawła II. Koncerty, spotkania, dyskusje, zawody sportowe czy też spektakle teatralne, pokazują że można w sposób interesujący i odbiegający od sztampowej „akademii ku czci” przypominać spuściznę papieża.

Organizatorzy Dnia Papieskiego, czyli powołana w 2000 roku fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,  podkreślają, że ich działania obejmują cztery elementy i co być może najważniejsze nie jest to działanie jednorazowe, ale permanentne i obejmujące swoim zasięgiem nie tylko Warszawę, czy Polskę, ale niemal cały świat. Można powiedzieć, że tak jak pontyfikat Jana Pawła II, przez ponad 100 pielgrzymek, często do najdalszych zakątków świata, był realnie globalny, tak samo działania związane z jego osobą i dziełem mają charakter światowy.

Kultura jako fundament przetrwania

Pierwszy i zapewne dla wielu najważniejszy to aspekt duchowy odnoszący się w tym dniu do modlitwy i rozważań związanych z Janem Pawłem II. Kolejny to wymiar intelektualny, konferencje, seminaria naukowe i dyskusje związane z nauczaniem Ojca świętego. Kolejny segment pamięci ma wymiar artystyczny i chyba nie może być inaczej pamiętając jak mocno w życiorys Karola Wojtyły wpisany był teatr i aktorstwo, a cały jego pontyfikat naznaczony był spotkaniami z ludźmi szeroko rozumianej kultury. Jan Paweł II zawsze podkreślał, że kultura jest fundamentem przetrwania każdego narodu i zawsze powoływał się na przykład Polski, która wyszła zwycięsko z dziejowych zakrętów, rozbiorów, koszmaru okupacji niemieckiej i sowieckiej, czasów komunizmu, właśnie dzięki temu, że obok pamięci i tożsamości Polacy odwoływali się do własnej tworzonej na fundamencie chrześcijaństwa kultury.  To ona zawsze dawała nam siłę przetrwania. „Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej odpowiedzialnej” – mówił Jan Paweł II do blisko dwóch milionów pielgrzymów zgromadzonych w czerwcu 1979 roku na krakowskich błoniach, podczas mszy świętej, kończącej pierwszą pielgrzymkę do Polski. I dodawał „I dlatego zanim stąd odejdę, proszę was, abyście to całe duchowe dziedzictwo, któremu na imię  >> Polska >>, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. […] abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”.

Głos słabych

Namacalnym dowodem tego artystycznego wymiaru są nagrody „TOTUS TUUS” przyznawane co roku i uchodzące za jedne z najbardziej prestiżowych nagród w Kościele katolickim. Otrzymują je osoby i instytucje, które przyczyniają się do propagowania nauki Jana Pawła II i przede wszystkim w swojej pracy opierają się na tym, co było fundamentem całego pontyfikatu Ojca Świętego, a więc na obronie godności i praw człowieka. Przy czym chodzi tu w głównej mierze o tych najsłabszych. Święty Papież podkreślał, że chce być głosem słabych i tych nie mogących mówić. Nie było dziełem przypadku, że w czasie swoich pielgrzymek spotykał się z najsłabszymi i pokrzywdzonymi, że odwiedzał dzielnice biedy i nędzy, że apelował do możnych tego świata o wspomaganie tych, który sami nie są w stanie wyjść z koszmaru głodu, choroby, czy bezrobocia.

za:niezalezna.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.