Wybudowane studnie w Sudanie Południowym.

2. Studnia w Angang - Łodzi.

AGANG. Salezjanie rozpoczęli swoją misję w Tonj, mieście oddalonym 500 km od stolicy Juby w stanie Warrab. Parafia Najśw. Serca Jezusowego, gdzie duszpasterstwo prowadzą Salezjanie, ma 64 delegatury, a jedną z nich jest Agnag.  Agnag jest oddalone od Tonj 40 km. Mieszka tam ok. 200 rodzin należących do plemienia Dinka. Od 30 lat obszar ten jest obszarem :”rozwijającym się”, ale liczba osób wykształconych jest nadal  bardzo mała. Sytuacja ta jest spowodowana m.in.  nieustannymi walkami pomiędzy właścicielami stad bydła. W czasie pory deszczowej okolica ta jest niedos-tępna z powodu wylewu rzek i powodzi. Lato tutaj jest bardzo gorące i ciężkie, a ludzie są uzależnieni od otwartych studni, które pozwalają im przetrwać. Obecnie jest jedna otwarta studnia, która wysycha w lecie, a jest od niej uzależniona lokalna społeczność.  Jest tam także „szkoła pod drzewem”, prowadzona przez miejscowego katechistę Wiliama Morwela. 
10 km od Agnag jest misja protestancka, w której jest najbliższa dla mieszkańców Agnag  studnia.