Wybudowane studnie w Sudanie Południowym.

4. Studnia w Kejo keji -Przeworska.