Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Materiały nadesłane

Feministyczna ideologia gender

Pod szczytnymi hasłami walki z przemocą względem kobiet, propaguje się ideologiczną walkę z rodziną i z ludzką płciowością. /.../  mogłoby się wydawać, że czasy gdy narzucano nam doktrynę „walki klas” odeszły już w niepamięć, jednak są to tylko pozory. Miejsce ideologii bolszewickiej zastąpiła feministyczna ideologia gender, głosząca hasło „walki płci” i dążąca do zniszczenia ludzkiej płciowości. W propagowanie tej wizji uwikłały się między innymi Rada Europy i Unia Europejska, które chcą ją narzucić wszystkim społeczeństwom.

Niestety, genderyści posiadają niezwykle niebezpieczne narzędzie propagowania tej ideologii – Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy względem kobiet i przemocy domowej, zwaną Konwencją Stambulską.

Pod szczytnymi hasłami walki z przemocą względem kobiet propaguje się ideologiczną walkę z rodziną i z ludzką płciowością. Niestety, jak pewnie Pan pamięta, mimo ogromnych wysiłków Ordo Iuris, poprzedni rząd doprowadził do ratyfikacji tej groźnej Konwencji przez Polskę i nasz kraj będzie teraz przez lata poddawany systematycznej presji ze strony Rady Europy i Unii Europejskiej, by realizować jej ideologiczne postulaty.

„Ochrona życia to przemoc wobec kobiet”Potwierdza to elektryzująca informacja, że Parlament Europejski, wywierając presję na inne kraje członkowskie, by ratyfikowały tę Konwencję, domaga się jednocześnie uznania prawnej ochrony dzieci przed urodzeniem (zakazu aborcji) za przemoc wobec kobiet! O takich skutkach przyjęcia Konwencji informowaliśmy już 3 lata temu.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego pokazuje dobitnie, jak nieludzkie i destrukcyjne są te postulaty. Tymczasem art. 6 Konwencji Stambulskiej nakazuje wszystkim organom państwa kierowanie się ideologiczną „perspektywą gender”.

Ideologia gender niszczy kobiety

Tego rodzaju inżynieria społeczna prowadzona jest od 25 lat w Szwecji. Jaki przynosi efekt? Według badań Agencji Praw Podstawowych UE z 2013 r., zatem prowadzonych jeszcze przed masowym napływem imigrantów do Europy, poziom przemocy względem kobiet w Szwecji był na jednym z najwyższych w Unii, przy czym przemoc ta rzadko jest zgłaszana na policję! Tymczasem w opierającej się ideologii gender Polsce, poziom przemocy względem kobiet jest najniższy w całej Unii.

Niestety, mimo inicjatywy Ministra Sprawiedliwości polski rząd stanowczo odżegnał się od planów wypowiedzenia genderowej Konwencji Stambulskiej. Ordo Iuris nie ustaje jednak w wysiłkach, by zmienić ten stan rzeczy. Będziemy starali się doprowadzić do kontroli Konwencji przez Trybunał Konstytucyjny oraz prowadzić akcję informacyjną na temat kryjącej się za nią ideologii. To, że będzie ona wykorzystywana przeciw najsłabszym dzieciom, teraz nie ulega już wątpliwości.

Nie możemy być bezczynni!

Mamy nadzieję, że dzięki Państwu uda nam się wreszcie przekonać polski rząd do wypowiedzenia Konwencji i uchronienia Polski przed tą ideologią. Nie pozwolimy, by jak niegdyś komunizm narzucono nam jako sposób walki z niesprawiedliwością i uciskiem społecznym, tak teraz ideologię gender wprowadzano pod hasłami ochrony przed dyskryminacją i przemocą względem kobiet.

Tylko razem obronimy Polskę przed tą zgubną ideologią!

Z wyrazami szacunku,

dr Joanna Banasiuk - Wiceprezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S.
Ideologia gender to wyjątkowo niebezpieczna manipulacja. Jej efekty widoczne są już w wielu krajach Europy. Więcej na ten temat może Pan przeczytać w naszym raporcie pt. „Czy Polska powinna ratyfikować Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej?”, który powstał dzięki finansowemu wsparciu naszych Darczyńców. 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.