Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Materiały nadesłane

Ks. Marek Dziewiecki -Tylko miłość chroni życie

ks. Marek Dziewiecki
Tylko miłość chroni życie

Bóg jest źródłem i obrońcą życia,
gdyż stworzył nas z miłości.
 
 Otoczyć troską życie to pomagać współczesnym ludziom w dorastaniu do bezinteresownej i wiernej, czyli do prawdziwej miłości, zwłaszcza w małżeństwie i rodzinie. Tylko ci małżonkowie, którzy są pewni, że nieodwołalnie kochają i że są nieodwołalnie kochani, odważą się z radością przekazywać życie dzieciom i chronić je w każdej fazie rozwoju. Podobnie tylko ci rodzice, którzy mądrze kochają dzieci, potrafią wychować takich synów i córki, którzy też nauczą się kochać, którzy nigdy nie skrzywdzą własnych rodziców i którzy w przyszłości sami staną się szczęśliwymi rodzicami kolejnego pokolenia szczęśliwych dzieci. Troska o życie to zawsze troska o rodzinę.
 Otoczyć troską życie to pomagać współczesnym ludziom w nawiązaniu serdecznej przyjaźni z Bogiem, który jest źródłem miłości, a przez to źródłem życia. Tylko On może nauczyć nas tak kochać, że nikt z nas nie będzie chciał szkodzić własnemu życiu, ani nie stanie się agresorem wobec bliźnich. Tylko Bóg może nauczyć nas takiej miłości, dzięki której jesteśmy w stanie chronić życie każdego człowieka w każdej sytuacji, od poczęcia do naturalnej śmierci. „Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jakby się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia!” (Mdr 11, 24-26). Życie człowieka jest święte, gdyż pochodzi od Boga. Stwórca aż tak bardzo chroni nasze życie doczesne i wieczne, że posyła nas swojego Syna, który w obronie naszego życia oddaje własne życie!
 Otoczyć troską życie to pomagać współczesnemu człowiekowi w naśladowaniu Chrystusa, który wie o zewnętrznych zagrożeniach oraz o naszych własnych słabościach i dlatego pomaga nam wybierać drogę błogosławieństwa i życia. Swoją prawdą o człowieku i swoją miłością do człowieka chroni nas przed wchodzeniem na drogę przekleństwa i śmierci. Chronić życie to wybierać drogę świętości i radości, gdyż tylko na tej drodze człowiek radzi sobie z twardą rzeczywistością w taki sposób, że życie staje się świętem, a nie nieznośnym ciężarem. Tylko Chrystus uczy takiego sposobu postępowania, dzięki któremu możemy żyć długo i doświadczać Bożego błogosławieństwa oraz cieszyć się pomyślnością. Dla człowieka żyć w pełni, to znaczy poznawać i kochać Boga (por. KKK,1). Człowiek tym pełniej żyje i tym bardziej chroni życie własne oraz innych ludzi, im bardziej w swoim sposobie istnienia i postępowania staje się podobny do Boga, gdyż Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Europa wymiera. Na naszym kontynencie rodzi się coraz mniej dzieci. Dzieje się nie dlatego, że jesteśmy biedni materialnie, ale dlatego, że coraz mniej Europejczyków potrafi kochać. Kto ucieka od Chrystusa, ten ucieka od życia. Otoczyć troską życie to powracać do Chrystusa. To od Niego uczyć się miłości wiernej i nieodwołalnej. Tylko ten, kto kocha w taki właśnie sposób, może stać się przyjacielem i obrońcą ludzkiego życia.
 Otoczyć troską życie to pomagać współczesnemu człowiekowi w harmonijnym rozwoju po to, by z radością i wdzięcznością przyjął zdumiewający dar istnienia na sposób osoby ludzkiej oraz by dorastał do bogatego człowieczeństwa. Człowiek, który zawęża troskę o siebie jedynie do sfery cielesnej czy emocjonalnej kosztem sfery moralnej, duchowej, religijnej czy społecznej, szybko rozczarowuje się swoją filozofią życia i przestaje cieszyć się własnym istnieniem. Właśnie dlatego skuteczną ochroną życia jest szlachetne wychowanie, które polega na tym, by myśleć, decydować i kochać jak Chrystus. Człowiek mądrze i wszechstronnie uformowany, cieszy się życiem i spotkaniami z Bogiem oraz z ludźmi. Ktoś taki nikogo nie krzywdzi, a jednocześnie potrafi skutecznie bronić się przed tymi, którzy usiłują wyrządzić mu krzywdę czy proponują mu wejście na drogę przekleństwa i śmierci.
 Otoczyć troską życie to tworzyć takie prawa, instytucje i środowiska społeczne, które będą faktycznie i skutecznie wspierać osoby najsłabsze i najbardziej zagrożone: dzieci, ludzi chorych, kalekich, zaawansowanych wiekiem. Chronić życie to promować prawo do życia i rozwoju w kochającej się i trwałej rodzinie. To budować przedszkola, szkoły, ośrodki sportowe, szpitale. To wspierać rodziny wielodzietne a także tych, którzy ratują życie – rodziny adopcyjne, domy dziecka, hospicja. To promować w społeczeństwie cywilizację miłości i życia, w której człowiek jest nieskończenie ważniejszy niż rzeczy, w której być ma pierwszeństwo przed mieć, a wychowanie ma pierwszeństwo przed wykształceniem.
 Otoczyć troską życie to nie tylko budować cywilizację miłości i życia. To również demaskować cywilizację egoizmu i śmierci. To demaskować mechanizmy tejże cywilizacji zła, począwszy od egoistycznego indywidualizmu i rozwiązłości, a skończywszy na demaskowaniu okrutnego prawa, które w Unii Europejskiej chroni bardziej morderców niż niewinne dzieci w okresie  prenatalnym. To przypominać, że synonimem życia ludzkiego jest miłość i prawda, a największym zagrożeniem dla życia jest egoizm i kłamstwo.

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.