Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Materiały nadesłane

Kamil Klimczak – prezes Klubu imienia Romana Dmowskiego i Jan Waliszewski – Akcja Narodowa

Pan                    
Joachim Brudziński            
Minister Spraw Wewnętrznych    
i Administracji            

Szanowny Panie,

W związku z podejrzeniem naruszenia prawa

domagamy się niezwłocznego podjęcia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji działań nadzorczych w trybie art. 12 ust. 1 (wniosek do właściwego sądu o zbadanie zgodności działania fundacji z przepisami prawa) oraz
art. 14 ust. 2 (wniosek do właściwego sądu o zawieszenie zarządu fundacji i ustanowienie zarządu komisarycznego) ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach u wobec Fundacji Wolni Obywatele RP z siedzibą w Warszawie (KRS 0000679752).

U z a s a d n i e n i e

Naruszanie prawa przez Fundację Wolni Obywatele RP przejawia się w:
1.    pochwalaniu na stronie internetowej obywatelerp.org, prowadzonej najprawdopodobniej przez rzeczoną fundację czynów zabronionych (co narusza art. 255 kk) w postaci usiłowania uniemożliwiania zgromadzeń publicznych tj. czynu z art. 260 kk – Marsze Żołnierzy Wyklętych: w Łodzi dn. 3.03.2019 roku; w Warszawie, Lublinie, Wrocławiu i Bydgoszczy dn. 1.03.2019 roku; w Hajnówce dn. 24.02.2019 roku; zgromadzenia upamiętniające miesięcznice katastrofy smoleńskiej 10 dnia każdego miesiąca w okresie od 2017 do 10.04.2018 roku; Marsz Powstania Warszawskiego w Warszawie dn. 1.08.2018 roku;
2.    podżeganiu na wzmiankowanej stronie internetowej do popełnienia czynów opisanych
w pkt. 1;
3.    udostępnianiu przez Fundację symboli, grafik i materiałów używanych przez osoby dokonujące czynów opisanych w pkt. 1.

Powyższe przesłanki w pełni uzasadniają podjęcie przez organ nadzoru tj. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji działań nadzorczych wobec wzmiankowanej fundacji.

Liczymy na szybkie podjęcie działań wobec Fundacji Wolni Obywatele RP, gdyż działania podejmowane przez nią i osoby z nią związane stanowi w naszej ocenie poważne zagrożenie dla porządku prawnego i bezpieczeństwa publicznego.

Łączymy wyrazy szacunku,
Kamil Klimczak – prezes Klubu imienia Romana Dmowskiego
Jan Waliszewski – Akcja Narodowa

Łódź, 4 marca 2019 roku


W uzupełnieniu zobacz także :

https://wpolityce.pl/polityka/436755-sedzia-bilinski-i-tym-razem-uniewinnil-obywateli-rp

https://wpolityce.pl/polityka/436331-obywatele-rp-zaklocili-marsz-pamieci-wykletych

https://wpolityce.pl/polityka/436179-obywatele-rp-w-akcji-wideo

Copyright © 2017. All Rights Reserved.