Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Materiały nadesłane

Kochał Kościół, Naród, wolność i god­ność

Kochał Kościół, Naród, wolność i god­ność

Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko, „stał się jakby zwor­nikiem tych wszystkich, co swe życie oddali za prawdę, za wolność, za sprawiedliwość”
(Jan Paweł II).


„Ten kapłan męczennik pozostanie na zawsze w pamięci nasze­go Narodu jako nieustraszony obrońca prawdy, sprawiedliwości, wolności i godności człowieka. W jednym ze swych kazań powie­dział: "aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie (...). Jesteśmy powołani do prawdy, jesteśmy powoła­ni do świadczenia o prawdzie swoim życiem.

Przy grobie księdza Jerzego uczmy się odpowiedzialności za Pol­skę i za całe to dziedzictwo chrześcijańskie, które zostało nam prze­kazane w ciągu stuleci. Módlmy się do Boga Ojca, aby ofiara tego kapłana przynosiła nieustannie owoce w naszej Ojczyźnie. Aby nie zabrakło ludzi, którzy w tym męczeństwie będą odnajdywać na­tchnienie do własnego uświęcenia oraz zachętę i siłę do autentycz­nej służby człowiekowi” – napisał Jan Paweł II w telegramie do Prymasa Polski kard. Józefa Glampa w 10. rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki (19 października 1994 r.).  

Ks. Jerzy Popiełuszko, urodził się w 1947 r. w wiosce Okowy na Białostocczyźnie, był kapelanem związanym z "Solidarnością" i robotnikami. Publicznie krytykował nadużycia władzy komunistycznej. Równocześnie wystrzegał się jednak jakiejkolwiek nienawiści do swoich przeciwników, zgodnie z głoszoną przez niego zasadą "zło dobrem zwyciężaj".

W warszawskim kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu odprawiał Msze święte za Ojczyznę oraz za tych, którzy dla niej cierpieli. Gromadziły one tłumy wiernych.    

Był wielokrotnie zastraszany i szykanowany przez aparat państwowy.  Przesłuchiwano go, dokonywano rewizji w jego domu, media komunistyczne prowadziły oszczerczą kampanię przeciw jego działalności.

Świadomy niebezpieczeństw ks. Popiełuszko mówił: „Jestem gotowy na wszystko i ludzi, którzy mi zaufali nie zostawię”. Podczas rewizji w jego mieszkaniu napisał kartkę do proboszcza o następującej treści: „Zawsze głosiłem prawdę. Poza Mszą św. za Ojczyznę i pracą charytatywną nic innego nie czyniłem. Prowokacje przyjmuję jako doświadczenie dane mi od Boga dla większych owoców mojej pracy patriotyczno-religijnej…”  

W dniu 19 października 1984 r. został porwany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa, którzy po śmiertelnym pobiciu wrzucili go do Wisły na tamie k. Włocławka. Grób ks. Jerzego, znajdujący się przy warszawskim kościele św. Stanisława Kostki, stał się miejscem pielgrzymek osób z różnych zakątków Polski i całego świata.

Ksiądz Popiełuszko, jak podsumował ks. dr Tomasz Kaczmarek, postulator rzymskiego etapu procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego, nauczał, że życie chrześcijańskie jest możliwe, ale muszą być spełnione trzy warunki: trzeba iść drogą prawdy, być wiernym poprawnie uformowanemu sumieniu i gotowym ponieść ofiarę miłości. Ks. Popiełuszki nie tylko żył według tych zasad, ale potrafił zachęcić do nich innych.

„Niech wielka moralna wymowa tej śmierci nie zostanie niczym zakłócona ani przysłoniona” (Jan Paweł II 1984r.) .

Kaja Małecka

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.