Materiały nadesłane

Pozdrawiamy wszystkich uczestników i działaczy Solidarności Walczącej

Od kilku lat, grupa więźniarek stanu wojennego spotyka się w gościnnym domu państwa Grażyny i Piotra Zarębskich (reżysera filmu dokumentalnego pt,,,Więźniarki"). Łączą nas wspólne przeżycia, jakie zgotowały nam rządy komunistyczne, które były powodem naszego buntu i sprzeciwu.

Prześladowania, które zastosowano wobec nas umocniły naszą wiarę, przyjaźń,solidarność. Los rozwiał niektóre z nas po całym świecie, ale miejscem naszych spotkań jest zawsze Polska.

Z niepokojem patrzymy na profanację i bluźnierstwa wobec naszej wiary, która była ijest opoką i pomagała przetrwać jakże trudne dla nas chwile.

Jak pisał Jan Lechoń w swoim wierszu ,,Matka Boska Częstochowska"

Najświętsza pani, Królowa Polski ,,w którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy" stała się dla niektórych środowisk powodem kpin i zniewag.

Tak postępowali barbarzyńcy, którzy chcieli zniszczyć ducha patriotyzmu i zniewalać narody. Po śmierci nasze mogiły będą znaczone krzyżami. Czym oznaczą swoje groby bluźniercy i jakie rytuały nad nimi odprawią - wolimy przemilczeć.

Pozdrawiamy wszystkich uczestników i działaczy Solidarności Walczącej przybyłych do Gdyni, dla których Bóg, Honor i Ojczyzna to nie puste słowa, lecz wartości dające moc i siłę pozwalającą zachować godność nawet w najtrud niejszych chwilach.

1. Anna Niszczak - NSZZ Solidarność, z mężem Ryszardem {Polska)
2. Jolanta Wilgucka - Hoppe - NSZZ Solidarność (Kanada)
3. Zofia Dublaszewska - Solidarność Walcząca (Australia)
4. Ewa Kubasiewicz - Houee-Solidarność Walcząca {Francja)
5. lza Lipniewicz - NSZZ Solidarność (Polska)
6. Piotr Zarębski - reżyser (Polska) z żoną Grażyną

Boże Ciało, Ciechocinek 20.06.2019