Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Materiały nadesłane

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris informuje

Dziękuję, że razem bronimy polskiej rodziny i naszych dzieci przed zgubnymi skutkami niebezpiecznej konwencji.
/.../ chciałbym /.../ serdecznie podziękować za podpis pod petycją „Zatrzymaj gender” w sprawie szkodliwej konwencji stambulskiej. /.../ inicjatywę poparło już ponad 40 tysięcy Polaków!

Prawnicy Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przygotowali już dla posłów gotowy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Na wniosek posłów Trybunał może stwierdzić, że genderowa konwencja jest sprzeczna Konstytucją RP. Liczymy, że szerokie poparcie Polaków dla petycji spowoduje zastopowanie wdrażania szkodliwych rozwiązań konwencji.

Dlatego bardzo cieszy mnie fakt, że inicjatywę poparło już ponad 40 tysięcy Polaków!

Nie chcemy genderowej konwencji stambulskiej!

Kim jesteśmy?
Być może nie jest /.../ znana działalność Instytutu, dlatego pozwolę sobie pokrótce się przedstawić. Powstaliśmy w 2013 roku, gdyż dostrzegliśmy naglącą potrzebę zaangażowania się profesjonalnych prawników w obronę podstawowych wartości: życia, tożsamości małżeństwa, autonomii rodziny, wolności sumienia czy wolności gospodarczej.

Od sześciu lat nasi prawnicy są wszędzie tam, gdzie te wartości są atakowane i podważane zarówno na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym.

Niebezpieczny dokumentTemat konwencji stambulskiej jest mi szczególnie bliski, gdyż to od krytyki tego dokumentu zaczęła się nasza publiczna działalność na szeroką skalę. Przygotowaliśmy wówczas przystępne materiały informacyjne oraz pogłębioną analizę konwencji.

To właśnie my alarmowaliśmy, że pod pozorem walki z przemocą kryje się niebezpieczna ideologia gender, której celem jest demontaż rodziny i małżeństwa. Ostrzegaliśmy także, że konwencja wprowadza do szkół i przedszkoli treści dotyczące „niestereotypowych ról społeczno-kulturowych” oraz otwiera drogę dla wulgarnej edukacji seksualnej.

Prorodzinna alternatywa

Nie zatrzymaliśmy się jednak tylko na krytyce dokumentu. Opracowaliśmy skuteczną przeciwwagę dla szkodliwej konwencji stambulskiej – Konwencję o prawach rodziny, która umacnia międzynarodową ochronę życia rodzinnego, małżeństwa i życia każdego dziecka od chwili poczęcia. Zawiera także wolną od ideologii gender definicję przemocy opartą o kodeksy karne poszczególnych państw, przewiduje też szersze niż do tej pory wsparcie dla rzeczywistych ofiar przemocy.

Naszą prorodzinną alternatywę promujemy w Polsce i w innych krajach. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych udzieliło tej inicjatywie wsparcia.

Bądźmy w kontakcie. Jestem przekonany, że informacje o działaniach Instytutu będą /.../ interesujące, dlatego pozwolę sobie na bieżąco informować /.../ o najnowszych sprawach podejmowanych przez naszych prawników.

Na pewno powiadomię /.../ również o rezultacie apelu do posłów o zbadanie zgodności konwencji z polską konstytucją. Zapewniam, że będziemy wytrwale apelować o to do końca kadencji sejmu, a jeśli będzie trzeba – również w kolejnej.

Łączę wyrazy szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że sytuacja robi się coraz bardziej niebezpieczna. Już niedługo rozpocznie się cykliczna ocena wywiązywania się przez Polskę z postanowień konwencji, a to z kolei może oznaczać presję na organy państwa, by udowodniły, że realizują politykę gender. Dlatego musimy bronić polskich rodzin i dzieci przed zgubnymi skutkami konwencji!

--------------------------------------------------------------

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl  


Copyright © 2017. All Rights Reserved.