Materiały nadesłane

Etap na drodze do adopcji dzieci przez pary homoseksualne

Uchwała nr 2 Zjazdu
Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
Warszawa 12.06.2010 r.


Walny Zjazd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia mając na uwadze ochronę praw rodziny i wychowania dzieci :
- zwraca uwagę na niszczące skutki pornografii i przemocy w mediach poniżające kobietę, niszczące wartości rodziny, utrudniające wychowanie dzieci. Apelujemy do rodziców i wychowawców o ochronę dzieci przed tymi treściami i uczenie ich umiejętności wyboru treści pozytywnych, a do władz państwowych o podjęcie skutecznych działań w celu eliminacji tych treści;  
- popiera inicjatywę Fundacji mama i tata (www. mamaitata.org.pl) pt.: Cała Polska chroni dzieci, związaną z planowaną w lipcu 2010 roku w Warszawie  wielką, międzynarodową manifestacją aktywistów mniejszości seksualnych – Europejską Paradą Gejów i Lesbijek EUROPRIDE – mającą m.in. na celu propagowanie legalizacji związków osób tej samej płci.
Doświadczenia krajów Europy zachodniej pokazują, że jest to pierwszy etap na drodze do adopcji dzieci przez pary homoseksualne czemu sprzeciwiamy się z całym zdecydowaniem.