Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Materiały nadesłane

Upamiętnić tych, ktorzy ratowali Polaków

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie w pełni popiera inicjatywę Pani Marii Fieldorf-Czarskiej - córki generała Emila Augusta Fieldorfa "Nila", aby upamiętnić Żydów, którzy z narażeniem życia ratowali Polaków z rąk NKWD-UB i KGB-SB w latach 1939-1989, a szczególnie w okresie okrutnej sowieckiej okupacji Kresów oraz w pierwszym dziesięcioleciu po 1945 roku.

Podzielamy wyrażoną przez Nią opinię, że "należy podziękować wszystkim Żydom, którzy po wojnie pomagali polskim patriotom, prześladowanym i mordowanym przez sowieckie siły 'bezpieczeństwa publicznego' tylko dlatego, że chcieli Polski wolnej i suwerennej".
Uważamy, że w podobny sposób powinny zostać także uhonorowane osoby innych narodowości (np. Rosjanie, Niemcy, Ukraińcy, Litwini), podejmujące ryzyko niesienia pomocy Polakom w okresie II wojny światowej i w następnych latach, w których dochodziło jeszcze do wielu okrutnych morderstw i aktów prześladowania ludności polskiej na dawnych Kresach. Z taką myślą noszą się od pewnego czasu kresowianie oraz ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.
Jesteśmy Narodem, który doznał wielkich cierpień od swych sąsiadów, realizujących w latach 1939-1945 obłąkańcze idee. Wśród nich - podobnie jak wśród Żydów sprawujących wysokie funkcje w sowieckim aparacie terroru PRL w pierwszych latach po wojnie - było jednak wielu szlachetnych ludzi, gotowych narazić własne życie, aby ratować cudze.
Nie potrafiliśmy jeszcze wypracować właściwej formy podziękowania im za ich bohaterstwo i skutecznego rozgłoszenia go przed całym światem na wzór Instytutu Yad Vashem i Alei Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Izraelu. Zbieżne ze sobą inicjatywy Pani Marii Fieldorf-Czarskiej oraz środowisk kresowych powinny zobligować najwyższe władze RP do podjęcia stosownych kroków w tej materii.

Sekretarz POKiN
Stanisław Palczewski

Przewodniczący POKiN
Krzysztof Bzdyl

 

Kraków, 3 czerwca 2009 r.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.