Publikacje członków OŁ KSD

Z radością pragnę poinformować

Informujemy z dumą i radością: Nasz Kolega red. Jan Gać, członek zarządu OŁ KSD Kawalerem Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego!

List  kol. Janka


SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY PRZYJACIELE

Z radością pragnę poinformować, iż w uznaniu zasług na rzecz Ziemi Świętej, którymi w moim przypadku jest służba w oprowadzaniu pielgrzymów po ziemskiej ojczyźnie Jezusa i przyległych krajach oraz misja upowszechniania wiedzy na jej temat w książkach i licznych artykułach, zostałem przyjęty w szeregi kawalerów i dam Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie z siedzibą w Polsce w randze kawalera.

W trakcie trzydniowych przygotowań, czuwań, modlitw i uroczystości obrzęd inwestytury odbył się dnia 30 września 2017 roku w katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach. Poprzez dotknięcie mieczem ramienia kandydata i odebranie odeń przysięgi, inwestytury dokonał ksiądz biskup Piotr Skucha z Sosnowca. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz  w asyście czterech biskupów  oraz kilkudziesięciu kapłanów i tyluż kawalerów i dam rzeczonego Zakonu. Dekret przyjęcia, wystawiony na moje nazwisko w Rzymie, podpisał dnia 23 lutego 2017 roku Wielki Mistrz Zakonu Edwin Kardynał O’Brien.

Poczytuję sobie za wielki zaszczyt, honor i łaskę móc znaleźć się w szeregach najstarszego zakonu rycerskiego w Kościele, powołanego przez Godfryda de Bouillon niemal nazajutrz po zdobyciu Jerozolimy 15 lipca 1099 roku przez rycerzy pierwszej wyprawy krzyżowej. Zakon, który przechodził różne koleje dziejów w krajach Europy, dotarł i do Polski za sprawą  możnowładcy Jaksy z Miechowa, który po drugiej krucjacie nawiedził Ziemię Świętą w 1156 roku i przywiózł stamtąd pomysł zaszczepienia Zakonu na polskiej ziemi, przydając rycerzom na siedzibę miasto Miechów. Na skutek rozbiorów Zakon w Polsce praktycznie przestał istnieć. Jego  reaktywacja nastąpiła w 1995 roku i obecnie liczy około trzystu kawalerów i dam.

W obecnych czasach charyzmatem Zakonu jest wspieranie na różne możliwe sposoby rodzimych chrześcijan zamieszkujących Ziemię Świętą i przyległe kraje, nierzadko prześladowanych w morzu islamu.  

Deus lo Vult

Jan Gać, OESSH - Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitan
7 października 2017 roku