Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Jan Gać - RZYMSCY MĘCZENNICY

Starożytny świat rzymski potrzebował najmniej trzech stuleci, by zdobyć pełniejszą wiedzę, czym jest chrześcijaństwo. Zanim posiadł tę wiedzę, która skutkowała wydaniem edyktu mediolańskiego w 313 roku przez Konstantyna Wielkiego, chrześcijanie musieli przejść przez czyściec okrutnych prześladowań. Ale czy można się dziwić tej próbie złota oczyszczanego w ogniu, skoro

sam Mistrz, Jezus, przestrzegał swoich wyznawców: Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować (J 15,20). Wynika z tej przestrogi, i z tego pouczenia, że w wędrówce przez dzieje Chrystusowy Kościół będzie wystawiany na prześladowania w każdym czasie, stosownie do charakteru czasów i wyznawanych poglądów. Bo Kościół idzie pod prąd dziejów, jakkolwiek te dzieje współkształtuje.
Świat starożytny prześladował chrześcijan dlatego, że ci nie mieścili się już w jego zmurszałych strukturach, wzniosłością i nowością przyjętej nauki przerastali świat pogański, chociaż sami z tego świata się wywodzili. Nie byli ludźmi obcymi, ludźmi z zewnątrz, spoza grecko-rzymskiej oikumene. Nie byli najeźdźcami z kręgu obcej cywilizacji. Dlaczego ich zatem prześladowano, swoich własnych obywateli? Z dwóch zasadniczo powodów, z naruszenia tej skostniałej struktury porządku społeczno-prawnego, jaki starożytny Rzym wypracował, i z braku wiedzy, czym jest nauka Jezusa Chrystusa.

Dla władz rzymskich okresu Cesarstwa istotna była jedność i zwartość ogromnego imperium wyrosłego w basenie Morza Śródziemnego, panujący w nim porządek i spokój, lojalność wobec cesarzy i jego urzędników w prowincjach. Zwornikiem tego porządku była między innymi rzymska religia, a ta stanowiła część życia ówczesnego społeczeństwa, tak mocno rozczłonkowanego na różne ludy i języki. Religia, która przybierała postać bardzo formalną bez wypracowania postawy nawiązywania osobistej więzi między człowiekiem a bóstwem, ta religia uzewnętrzniała się w składaniu niezliczonym bóstwom ofiar na schodach przed świątyniami, także krwawych ze zwierząt, w uroczystościach kultowo-państwowych, w uczestniczeniu wyznawców w spożywaniu mięsa z ofiarnych zwierząt.

W takich uroczystościach chrześcijanie nie mogli brać udziału z pobudek wewnętrznych, bo wyznawali jednego Boga, przeto wszystko, co sprzeciwiało się tej wierze, odrzucali, ignorując ostentacyjnie udział w kultowo-państwowych zgromadzeniach. A to już poważne przestępstwo. W tym miejscu oskarżano chrześcijan o ateizm, czyli bezbożnictwo. Bezbożnictwo bowiem skutkowało gniewem bóstw, a gniew ten mógł się uzewnętrznić na różne sposoby, chociażby klęskami naturalnymi, pożarami, plagami, niepowodzeniami na wojnach. Jeśli Tyber zaleje mury miejskie, jeśli Nil nie wyleje na pola, jeśli niebo stanie i nie daje deszczu, jeśli ziemia się trzęsie, jeśli głód, jeśli zaraza, zaraz słychać okrzyki: Chrześcijan do lwów, pisał zmarły około 220 roku Tertulian.

Tak zatem negatywna wobec pogańskich kultów postawa chrześcijan obrażała nie tylko bogów, ale i samego cesarza, który niejako już za życia dołączył do panteonu poprzez akt jego deifikacji. Tak zatem kolejne przestępstwo, bardzo poważne, bo polityczne. Żaden trybunał sądowy nie dochodził lojalności chrześcijan wobec władzy, do jakiej to lojalności zachęcał sam Paweł Apostoł, wywodząc wszelką legalną władzę, nawet tę złą, z porządku bożego, ale stawiano ich pod pręgierzem jako tych, którzy byli wrogami państwa. Kiedy ciągano chrześcijan przed trybunały prokonsulów, by wyparli się przy świadkach swej wiary w Chrystusa, nie skłaniano ich do spalenia kadzidła przed posągiem cesarza, ale przed wyobrażeniami bóstw, pośród których znajdowało się i wyobrażenie aktualnie panującego władcy. Chrześcijanie byli zatem nie tylko bezbożnikami, ale i wrogami państwa, a więc i wichrzycielami, którzy podważają fundamenty porządku rzymskiego.

Kolejne oskarżenia to kazirodztwo i kanibalizm. Brało się to stąd, iż nie uczestnicząc w oficjalnych uroczystościach kultowo-państwowych, a gromadząc  się na własnej liturgii, sprawowanej przed wschodem słońca w prywatnych domach – domus ecclesiae - ściągali chrześcijanie na siebie podejrzenie o organizowanie tajemnych uczt połączonych z orgiami seksualnymi, ze spożywaniem mięsa, z piciem krwi zabitych rytualnie dzieci. Czyż nie pobrzmiewa tu echo słów konsekracji chleba i wina podczas Eucharystii: Oto ciało moje…, oto krew moja…. Bierzcie i jedzcie. Bierzcie i pijcie…, czyńcie to na moją pamiątkę? Ależ oczywiście! Trzeba było czasu, by rzymska społeczność mogła odkryć prawdziwy sens tych słów.

Wszędzie między nimi panuje kult rozkoszy zmysłowej: nazywają się bez różnicy braćmi i siostrami (…) Dochodzą do mnie na przykład słuchy, że oni najpodlejszego zwierzęcia, bo osła, głowę poświęcili i oddają jej cześć (…). Oni zaś krew tego dziecka – co za okropność! – łakomie liżą, wśród bójki rozdzierają jego członki (…), pisał na przełomie II i III wieku Minicjusz Feliks, apologeta chrześcijaństwa, który zebrał powielane powszechnie bzdury, by je po kolei zbijać jako niedorzeczne.

Religii zbudowanej na takich zasadach jak chrześcijaństwo Rzym starożytny jeszcze nie znał. Za to chętnie wpuszczał w swe granice tajemnicze i perwersyjne kulty Mitry z Persji, Izydy z Egiptu czy Kybele ze Wschodu. Wyznawców tak nikczemnej, antypaństwowej religii, za jaka uznawano chrześcijaństwo, należało bezwzględnie niszczyć. W procesie tropienia chrześcijan i wydawania ich przed trybunały dużą rolę odgrywała zwykła ludzka podłość, jak to, że denuncjator miał prawo posiąść osobiste dobra denuncjowanego, a niekiedy i jego nieruchomości.  

Skoro było tak odrażające,  dlaczego chrześcijaństwo rozwijało się w sposób lawinowy?   Wszędzie powstawały nowe gminy, świetnie wewnętrznie zorganizowane, szeroko otwarte na przyjmowanie nowych członków. To nie tajemna, zamknięta sekta, to nowa, uniwersalna religia. Ale żeby to pojąć, Rzym musiał do tego dorosnąć, a na to potrzeba było czasu.

Kiedy w 64 roku Neron spalił Rzym, musiało ich być w Wiecznym Mieście dziesiątki tysięcy, skoro niezrównoważony psychicznie cesarz mógł na chrześcijan zrzucić z siebie podejrzenie o zbrodnię podpalenia. I na ogół mu wierzono. Pierwsze prześladowanie, niezwykle okrutne, miało charakter lokalny. Obejmowało tylko Rzym z przyległościami. Władze rzymskie odkryły, że te krwawe igrzyska, szczególnie w udostępnionych na ten cel ogrodach Nerona, ale i na stadionie Kaliguli, gdzie dziś stoi na grobie św. Piotra Bazylika Piotrowa, bardzo się podobały publiczności. Męki zadawane chrześcijanom dostarczały innej atrakcji żądnym krwi Rzymianom aniżeli walki gladiatorskie. I cesarze wyciągnęli z tego odpowiednie wnioski. Za Nerona amfiteatr Flawiuszów, popularnie zwany Koloseum, jeszcze nie stał. Ale już za Domicjana pod koniec I wieku ginęli na jego arenie chrześcijanie. Zresztą, żeby męczyć ludzi, każde miejsce było po temu stosowne, bo nie tylko upajano się rozlewem krwi męczenników w stolicy, ale i w miastach prowincji
.
Wielkie prześladowanie, obejmujące już obszar całego Cesarstwa, jakkolwiek nie wszędzie respektowane z powodu jego krótkotrwałości, miało miejsce za panującego w latach 249-251 Decjusza. Chodziło o to, że Cesarstwo doświadczało podówczas wielu niepowodzeń ze strony Gotów atakujących jego granice. A zatem bogowie musieli być srodze rozsierdzeni, skoro dopuszczali tylu i takich nieszczęść. Należało więc niejako wyłuskać chrześcijan i zmusić ich do  złożenia bogom ofiary, w tym cesarzowi, na znak porzucenia swej błędnej religii. W połowie III wieku chrześcijan było tak wielu, we wszystkich rzymskich prowincjach, iż nie udało się przeprowadzenie powszechnej czystki. Niemniej zginęły ich tysiące. Ale wielu uniknęło śmierci poprzez zewnętrzny akt uczestniczenia w teście praworządności rzymskiej polegającym na spaleniu bogom kadzidła. Byli to tak zwani lapsi, upadli, chwilowi odstępcy, którzy pragnęli powrócić do Kościoła po ustaniu prześladowań, co spowodowało burzliwą kontrowersję pośród ówczesnych teologów i apologetów: co z tymi ludźmi robić? Przyjąć ich na powrót do Kościoła, czy nie? A może należało ich powtórnie ochrzcić?

Przerwa między tym prześladowaniem, a kolejnym za panującego w latach  253-260 Waleriana, była krótka. W 257 roku wybuchło jedno z najokrutniejszych prześladowań. Skierowane było nie przeciwko szeregowym wiernym, ale przeciwko biskupom, prezbiterom, diakonom, czyli chodziło o zniszczenie kościelnej hierarchii, rozsądnie dywagując, że jeśli uderzy się w pasterzy, rozproszą się i owce, by odwołać się do słów Ewangelii. Wtedy wyszedł zakaz udawania się na chrześcijańskie cmentarze, czyli do katakumb. Edykt cesarski obowiązywał zaledwie trzy lata, bo cesarz w wojnie z Persami poniósł klęskę i sam dostał się do niewoli, skąd nie powrócił, zaś jego syn na cesarskim tronie, Gallien (260-268), odwołał edykty ojca w sprawie antychrześcijańskich restrykcji i nawet nakazał zwrot zagrabionych z denuncjacji dóbr Kościołowi.
Najsroższe prześladowanie, na szczęście ostatnie w Rzymie, przypadło za panowania Dioklecjana (284-305) i jego współcesarzy. Ten skąd inąd rozsądny cesarz, reformator, wywodzący swą władzę od samego Jowisza, próbował nadać nowy impuls Cesarstwu, które chwilowo zatrzymało proces  dekadencji i powstrzymało przenikanie barbarzyńców w swe granice. Powrót do religii przodków i udobruchanie rozgniewanych bogów w obliczu tylu nieszczęść mogło nastąpić poprzez wyeliminowanie chrześcijaństwa. Edykty wydawane przez cesarza i jego współpracowników obejmowały cały obszar Cesarstwa, zginęły tysiące chrześcijan, ale było już ich tylu, iż nie w ludzkiej mocy leżało ich wytępienie. Ostatnie prześladowania były finalnym mocowaniem się pogaństwa z chrześcijaństwem, w których to zapasach wiara w Jowisza musiała ustąpić wierze w Chrystusa. Nie stanie się to z dnia na dzień, nawet po edykcie mediolańskim z 313 roku, będzie to proces rozłożony na dziesięciolecia, ale proces zakończony pełnym zwycięstwem wyznawców Chrystusa. Proroczo zapytywał Tertulian: Kiedy silniejsza bywa nasza wiara, jak nie w czasie prześladowań (…)? Gdy nad Kościołem rozszaleje się burza, wówczas silniej wierzymy - zauważył.

Gdzie składano ciała męczenników? W przypadku Rzymu najczęściej w katakumbach, w podziemnych cmentarzach drążonych w miękkim, wulkanicznym tufie poza Murami Aureliańskimi, w sąsiedztwie dróg wylotowych z Wiecznego Miasta, głównie przy Via Appia Antica, gdzie znajdowały się najbardziej monumentalne grobowce wystawiane przez bogaczy już w czasach Republiki. Katakumby są wzruszającym świadectwem wiary w zmartwychwstanie. Ciała zmarłych składano w niszach wykuwanych w ścianach korytarzy ciągnących się setkami kilometrów  na kilku poziomach. Zmarli mieli spoczywać w nich chwilowo, niejako oddani ziemi w depozyt – depositus - wszak dzień ich śmierci, to dzień narodzin dla nieba – dies natalis.  Ich pogańscy sąsiedzi nie posiadali głębi tej wiary. Zmarli poganie, spopieleni i złożeni w urny, mieli żyć wyłącznie w pamięci żywych, bowiem po śmierci już nic ich nie czekało, żadne życie przyszłe, może jakaś kraina cieni. Katakumby nie były miejscem chronienia się chrześcijan przed prześladowcami. Jakże wzruszające wymową są pozastawiane na ścianach nisz grobowych malunki, które  nawiązują do głębokiej wiary w Chrystusa, a w ślad za Nim - w powszechne zmartwychwstanie.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.