Publikacje członków OŁ KSD

Ks. Kazimierz Kurek SDB - Kubek czystej wody.. dla DZIECIĘCIA w Betlejem

Na stronie internetowej Fundacji OPUS PRO MISSIO znajdują się piękne życzenia świąteczne: abyśmy dołączyli do Orszaku Trzech Króli, którzy zmierzają do Betlejem i jako dar złożyli „kubek czystej wody”.

Ten „kubek czystej wody” nawiązuje do wersetu ewangelicznego: „Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego, że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swej nagrody” /Mt 10,42 /.

Ten „kubek czystej świeżej wody” jest znakiem rozpoznawczym akcji „makulatura na misje – pomagamy budować studnie w Afryce”. O problemach związanych z dostępem do czystej wody tak wiele mogą powiedzieć misjonarze. Będące w Ośrodku Rehabilitacyjnym PROMIEŃ Sióstr Służek w Mariówce  /www.promien.mariowka.net/

Siostry Michalitki pracujące w Kamerunie z bólem opowiadały jak to przez 4 lata wędrowały codziennie po kilka razy po 4 km, aby przywieźć wodę do swojej misji: dla dzieci, uczniów, ośrodka zdrowia. Dziś już mają studnię. Została wybudowana ze środków gromadzonych w ramach w/w akcji . A takich potrzeb są dziesiątki, jeżeli nie tysiące.

Akcja „makulatura na misje – pomagamy budować studnie w Afryce” jest akcją o charakterze animacji misyjnej. To bardzo atrakcyjna forma apostolstwa świeckich. Swego czasu jeden z ojców zaangażowanych w to dzieło powiedział tak: ”my swego 4-letniego synka mianowaliśmy ambasadorem tej akcji. Jest bardzo dumny, że może mieć swój wkład w troskę o dostęp do wody swoich rówieśników w Afryce”. I dopowiedział jeszcze: „ to bardzo cenna wychowawczo akcja, ponieważ wiele razy otwiera-my z dziećmi strony misyjne różnych zgromadzeń. A może i któreś z naszych dzieci Chrystus powoła do pracy misyjnej”?

I wystarczy tylko przypomnieć, że 1 kg makulatury – to 75 litrów wody dla Afryki. A jedna tona to wartość 17 dużych drzew. Reszta takich „ciekawostek” jest dopowiedziana na wspomnianej stronie internetowej Fundacji. Czyli ten aspekt wychowawczy jest zwielokrotniony m.in. w odniesieniu do ochrony środowiska i ekologii.

Coś, co zdaje się być niepotrzebne / makulatura/ - przeprowadzone przez „serce czyli dodana zostaje miłość” – daje to, co jest najbardziej potrzebne – czyli wodę. A tam gdzie jest studnia, dzieci już nie muszą wiele kilometrów wędrować po wodę. Mogą ten czas przeznaczyć na naukę. I po szkole zabierać z przyszkolnej studni wodę dla domu, dla rodzeństwa. Tam, gdzie jest czysta woda – tam radykalnie zmniejsza się zapadalność na choroby. Tam, gdzie jest woda – zaczyna się uprawa warzyw, owoców, hodowla zwierząt – i zmniejsza się głód. Gdy poszczególne szczepy mają dostęp do wody –nie ma już – zwłaszcza w porze suchej – bratobójczych walk o resztki wody z wysychających bajorek.

Akacja jest bardzo prosta. Wystarczy uzgodnić podstawienie kontenera, ogłosić na wszelkie możliwe sposoby dwa dni w miesiącu zbiórki makulatury. A przychodzącym z makulaturą wręczać listy od misjonarzy, obrazki, kalendarze, itp. Tworzy się wtedy z miesiąca na miesiąc żywa wspólnota, zatroskana o los najuboższych – bo bez dostępu do wody. Z drugiej strony – tutaj w Polsce ubodzy też chcą mieć udział w tym dziele i starają się by przynajmniej przynieść symbolicznie 1 kg makulatury.

Wydaje się, że Polacy mogliby sprawić, że w ramach tej akcji codziennie będzie budowana przynajmniej jedna studnia w Afryce. I to z makulatury. To byłby cud. Bo póki ludzie w Afryce nie będą mieć dostępu do wody – to stale będą wędrować. A oni wiele razy chcą być na miejscu, u siebie.I wzmocnimy także pozycję polskich misjonarzy, którzy budując studnie -  pomnożą miłość miłosierną.

Czyli – dołączamy z „kubkiem świeżej, czystej wody do Orszaku Trzech Króli, a Boże Dziecię prosimy o błogosławieństwo dla tej akcji: by każde dziecko na świecie miało dostęp do czystej wody.

Mariówka, Nowy Rok 2018