Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Grzegorz B. Bednarek - Uniejów. Miasto błogosławionego Bogumiła i gorących, leczniczych wód

Jednym z najładniejszych miast dzisiejszej Ziemi  Łódzkiej jest bez wątpienia  nadwarciański  Uniejów,  słynący dziś w całym regionie z supernowoczesnego kompleksu basenów termalnych, które w skali roku przyciągają tu setki tysięcy turystów z całej środkowej Polski. Samo miasto ma jednak swoją bardzo bogatą historię

związaną z początkami państwa polskiego i jedną z najważniejszych postaci czasów piastowskich, a mianowicie z błogosławionym Bogumiłem Leszczycem herbu Róża, będącym w XII wieku arcybiskupem gnieźnieńskim, który pod koniec swojego życia  wycofał się całkowicie z życia publicznego i stał się z własnej woli pustelnikiem w pobliskim Dobrowie. Lokalna ludność  po jego śmierci uznała go  za swojego świętego  dzięki   cudom,  jakich    doświadczali   ludzie prosząc w modlitwach o jego wstawiennictwo.  W uniejowskim kościele farnym p.w.  św. Floriana znajduje się do dziś jego przepiękny XVII – wieczny  marmurowy  sarkofag  oraz  relikwie, a na jednym z miejskich skwerków jego współczesna rzeźba przypominająca  o  tej  zapomnianej,  lecz   wybitnej   postaci w polskiej historii narodowej .

Początki miasta Uniejowa sięgają więc samych początków  historii Polski i związane są z  królewską dynastią piastowską, a tutejszy średniowieczno-renesansowy  zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich potwierdza jedynie rangę tego miejsca na historycznej mapie naszej Ojczyzny.   Po  raz   pierwszy Uniejów został  wymieniony w  roku 1136 w tak zwanej złotej Bulli Gnieźnieńskiej  wydanej   przez   papieża Innocentego II w czasach panowania księcia  Bolesława    Krzywoustego. Złota Bulla jest najstarszą zachowaną w Polsce oryginalną bullą papieską, wymieniającą ponad 400 nazw miejscowości, imion poddanych i ich powinności  wymienionych   po   raz pierwszy w  języku   polskim.  Dokument wystawiony został w Rzymie   jako   potwierdzenie  wyłączności    praw własności  i użytkowania dóbr Archidiecezji Gnieźnieńskiej, do których wcześniej  zgłaszało pretensje niemieckie arcybiskupstwo   magdeburskie.    Poprzez   to   bulla stanowi  i   potwierdza   suwerenność kościoła polskiego z  epoki   Piastów  i  jego zależność    jedynie   od   papiestwa   i  Stolicy  Apostolskiej  w  Rzymie    oraz  jest podstawą   do    badań  historycznych i językowych dotyczących dawnej Ziemi Łęczycko- Sieradzkiej.   

Tym samym  Uniejów stał  się  jedną z 35  potwierdzonych   kronikarsko najstarszych   miejscowości z terenu dzisiejszej Ziemi Łódzkiej, których początki sięgają XI wieku. O jego ważnej randze świadczy natomiast fakt, że wymieniony został między takimi książęcymi kasztelaniami jak Łęczyca, Sieradz, Wolbórz, Rozprza, Spicymierz, Małogoszcz  i Wolbórz, które na przełomie XI   i   XII   wieku    były ważnymi piastowskimi ośrodkami władzy. W Bulli wymienione  są    również  inne pobliskie  wioski   położone dziś  w  Powiecie  Poddębickim,   czyli   Domaniew, Tur i  Smulsko.  To ostatnie   było   bardzo    ważnym  obronnym i celnym, plemiennym  grodem granicznym Wielkopolski strzegącym od strony zachodniej przeprawy na rzece Warcie.
 
Analizując więc prehistoryczne dzieje Uniejowa trzeba wziąć  pod uwagę hipotetyczny fakt, iż najprawdopodobniej pierwszą przedpiastowską  lokacją   miasta   było   właśnie   to  prastare i zapomniane już dziś grodzisko, które nazywane jest Smulską Górą i położone jest na zalewowych terenach około półtora kilometra na północny zachód od dzisiejszego miasta. Kiedyś ten duży i strategiczny gród znajdował się jednak niedaleko starorzecza Warty i był zapewne graniczną strażnicą pierwszego   Państwa    Gnieźnieńskiego,    które w roku  992 w dokumencie nazywanym Dagome Iudex  pierwszy chrześcijański książę  Polan    Mieszko    podarował    opiece   Stolicy  Apostolskiej w Rzymie.  

W   latach    sześćdziesiątych    ubiegłego wieku  w ramach ogólnopolskich badań archeologicznych związanych z millenium państwa polskiego na Smulskiej Górze przeprowadzono badania dokonane przez  łódzkich archeologów Mariana Głoska i Tadeusza Poklewskiego-Koziełła z Łodzi, które wykazały, że  grodzisko   pochodzi z  początku   X    wieku i jest jednym z   najstarszych  przedpiastowskich    grodzisk    plemiennych w regionie.      Drugim, młodszym, bo pochodzącym z przełomu X i XI wieku kasztelańskim piastowskim  już grodem położonym niedaleko Uniejowa był Spicymierz wymieniony  w kronice Galla Anomima na samym początku XII wieku,  w odniesieniu do bratobójczych walk o polski tron  pomiędzy księciem  Bolesławem  Krzywoustym, a jego bratem Zbigniewem.  Wszystko to świadczy  o tym, że niewielki Uniejów obok Piotrkowa Trybunalskiego, Sieradza i Łęczycy urasta w regionie łódzkim do rangi jednego z najważniejszych  miast polskich,  a jego  średniowieczne zabytki  i jego dzisiejsze  walory   historyczne,   turystyczne   i    rekreacyjne w pełni to potwierdzają.          

Tekst   powstał    z    okazji  Jubileuszu  1050-lecia przybycia  do Polski pierwszego biskupa misyjnego Jordana i utworzenia w  Poznaniu  pierwszego biskupstwa katolickiego na ziemiach polskich  i dedykowany jest św.p. profesorowi  Tadeuszowi Poklewskiemu- Koziełłowi


Wszelkie prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju reprodukowanie tekstów i zdjęć oraz tytułu serii bez  pisemnej  zgody  autora  i wydawcy  jest traktowane  jako   naruszenie praw autorskich łącznie z   konsekwencjami   prawnymi przewidzianymi w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Dz. U.  nr 24 z 23.02. 1994 r. poz.8/

Copyright © 2017. All Rights Reserved.