Publikacje członków OŁ KSD

Jadwiga Kamińska - Idźcie za Jezusem

W bieżącym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
W jubileuszowe obchody tej doniosłej uroczystości włączył się Zakon Rycerski św. Jerzego Męczennika wybierając w 2018 r. Łódź na miejsce swojej inwestytury, czyli uroczystości liturgicznej związanej z przyjęciem nowych członków – dwóch kawalerów i dwie damy.

Inwestytura rozpoczęła się Mszą św. odprawioną w Bazylice Archikatedralnej pod przewodnictwem abp seniora Władysława Ziółka, opiekuna duchowego Zakonu.
    
Liturgię w koncelebrze sprawował także ks. inf. dr Ireneusz Skubiś honorowy redaktor naczelny Niedzieli, ks. płk Grzegorz Krupski proboszcz parafii św. Jerzego w Łodzi, ks. prał. Ireneusz Kulesza proboszcz Archikatedry.
    
W wygłoszonej homilii Arcybiskup Senior podkreślił, że każdy z nas powołany jest do świętości, także członkowie Zakonu św. Jerzego. – Wasza przynależność do Zakonu domaga się potwierdzenia od każdego i każdej z was wyboru, że chcecie iść za Jezusem, ponieważ zrozumieliście, że tylko On ma słowa życia wiecznego.  W niełatwej rzeczywistości jesteście wezwani do głoszenia Jezusa Chrystusa, może zwłaszcza wobec tych wszystkich, którzy poddani wielu próbom wahają się, czy nie odejść od Chrystusa. Dzięki temu co czynią dziś damy i kawalerowie Zakonu, możliwe jest uświęcenie świata przez czyny właściwe rycerzom św. Jerzego. Możecie być znakiem miłości samego Boga, możecie kroczyć właściwą dla każdego indywidualnie drogą świętości – powiedział abp Władysław Ziółek.

Dekret o decyzji przyjęcia nowych członków Zakonu odczytał Wielki Prior Polski dr Paweł Michalak. Postulanci złożyli przysięgę wierności ideałom i zobowiązaniom Zakonu.
Inwestytura odbyła się przy zachowaniu średniowiecznego ceremoniału: „okrycia” płaszczem rycerskim, założenia krzyża św. Jerzego, „pobudzenia” ostrogą wiary oraz „pasowania” na rycerza świętym mieczem sprawiedliwości, którego dokonał Wielki Mistrz Zakonu  Tadeusz Kaczor.

Uroczystość w Bazylice Archikatedralnej zakończyła ceremonia wręczenia Krzyża Świętego Jerzego osobom wybitnie zaangażowanym w realizację celów i zadań Zakonu.

Krzyże otrzymali m.in. ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, ks. prał. Ireneusz Kulesza, ks. płk Grzegorz Krupski, ks. prał. Bartłomiej Rurarz, Jan Hejwowski, Jadwiga Kamińska, Elżbieta Komorowska, Jan Paweł Lloyd Woodley, Małgorzata Mackiewicz, Wojciech Pałczyński, Józef Pietrasik, Andrzej Sylwestrzak, Zofia Wysokińska.

 


Po ceremonii złożono kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II, na grobie Nieznanego Żołnierza, pod pomnikiem ks. Ignacego Skorupki i pod tablicą upamiętniającą powstanie węgierskie z 1956 r.

                                                                                                                                        
Foto: Marek Kamiński