Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Grzegorz B. Bednarek - Centralne obchody 1050 -lecia utworzenia biskupstwa w Poznaniu i przybycia do Polski biskupa Jordana Poznań-Ostrów Tumski

W  dniu  24 czerwca  2018 w na Ostrowie Tumskim  odbyły się zorganizowane przez Archidiecezję Poznańską kulminacyjne, jubileuszowe uroczystości 1050-lecia utworzenia w Poznaniu pierwszego na ziemiach piastowskich  biskupstwa oraz przybycia na  dwór lechickiego księcia Mieszka biskupa misyjnego Jordana, który w drugiej połowie X wieku był  pierwszym chrystianizatorem plemion lechickich i polańskich.

  W tej podniosłej i ważnej dla polskich katolików  uroczystości w Archikatedrze poznańskiej uczestniczyli obok Metropolity Poznańskiego i przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski Jego Ekscelencji ks. abpa Stanisława Gądeckiego zarówno   Prymas Polski Jego Eminencja abp. Wojciech Polak oraz Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvattore Pennacchio.

Podczas  trwających od piątku do niedzieli  uroczystości  hierarchowie polskiego kościoła  w swoich homiliach  przypomnieli  o chrześcijańskich korzeniach  naszej Ojczyzny, jak też o początkach polskiej państwowości, której bez chrztu  księcia  Mieszka w roku 966 i utworzenia w dwa lata później  w Poznaniu biskupstwa najprawdopodobniej by nie było. Te dwa historyczne wydarzenia z początków naszej  narodowej  historii  stały się   bowiem opoką,   do utworzenia w Gnieźnie z  woli   cesarza   Ottona  i papieża Sylwestra II w roku 1000 podczas słynnego Synodu Gnieźnieńskiego pierwszej, niezależnej Metropolii  Archidiecezjalnej z podległymi jej biskupstwami w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Istniejące już wtedy od 32 lat  biskupstwo poznańskie zachowało wówczas  swą niezależność, co świadczy  o jego randze i ważności w czasach panowania monarchii wczesnopiastowskiej.

Te trzy fundamentalne dla polskiego Narodu daty i wydarzenia zaowocowały bowiem w roku 1025 o koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski, co stało się de facto  początkiem niezależnego, piastowskiego  królestwa, będącego wówczas jednym z najważniejszych pod względem obszarowym, politycznym, militarnym i religijnym chrześcijańskich państw europejskich,  które od ponad tysiąca już lat istnieje jako Polska.
     
W swej jubileuszowej homilii Metropolita Poznański ks.abp Stanisław Gądecki, nawiązał również do współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych, z którymi muszą się dzisiaj zmierzyć zarówno Polacy i Europejczycy. Według Przewodniczącego  Komisji   Episkopatu  Polski są to bowiem  
wszelkiego rodzaju miękkie formy cywilizacyjnego totalitaryzmu przejawiające się w  całej dzisiejszej ateizującej się Europie, której służą głównie materialistyczna wizja świata pozbawiona sfery duchowości człowieka, konsumpcjonizm,  agnostyczna propaganda oraz wszelkie społeczne ruchy pseudointelektualne próbujące zniszczyć w swym przesłaniu i działaniu duchowy i cywilizacyjny dorobek 2000 lat europejskiego  chrześcijaństwa, co prowadzi w ostateczności do  alienacji człowieka  i zatraty przez niego zarówno norm moralnych, społecznych, duchowych i egzystencjalnych, które powodują w efekcie poczucie  przemijającej bezwartościowości i przypadkowości swojego życia u wielu współczesnych ludzi  pozbawionych wiary w Boga. Wcześniej w swoich homiliach nawiązywał do tej problematyki także papież- Polak św. Jan Paweł II.

Poznańskie obchody w skali całej Polski  nie były jednak jedynymi uroczystościami upamiętniającymi te wydarzenia. W lutym bieżącego roku w Poznaniu odbyła się sesja naukowa w której uczestniczyli znani poznańscy historycy i archeolodzy, dotycząca zarówno okoliczności powstania   biskupstwa  poznańskiego  oraz  postaci   biskupa    Jordana.

W Zgierzu natomiast pod koniec lutego zorganizowano bardzo ciekawą edukacyjną wystawę planszowo-fotograficzną  opisującą te zapomniane wydarzenia, która przybliża zarówno postacie związane z narodzinami państwa polskiego, realia czasów chrystianizacji, postać biskupa Jordana oraz zabytki regionalnego dziedzictwa kulturowego z terenu Ziemi Łódzkiej. Uzupełnieniem ekspozycji jest kilkadziesiąt profesjonalnych fotogramów prezentujących najwartościowsze  romańskie  zabytki   sakralne   z  terenu całej Polski. Kolejne prezentacje wystawy są planowane przez jej organizatorów w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Uniejowie, Wilamowie, Łodzi, Poznaniu  i w Gnieźnie.
            
Tekst, zdjęcie: Grzegorz B. Bednarek  

Copyright © 2017. All Rights Reserved.