Publikacje członków OŁ KSD

Jadwiga Kamińska - Najważniejszy Kościół Jubileuszowy

10 grudnia 1920 r. papież Benedykt XV Bullą Christi Domini ustanowił diecezję łódzką, a kościół św. Stanisława Kostki podniósł do rangi katedry. 29 czerwca 1921 r. w świątyni odbył się ingres pierwszego łódzkiego biskupa ks. Wincentego Tymienieckiego.

13 czerwca 1987 r. ważnym wydarzeniem w dziejach diecezji była wizyta Jana Pawła II w Łodzi. W 1992 r. Ojciec Święty podniósł ją do rangi archidiecezji a w 2004 r. do metropolii.  Diecezja łódzka narodziła się tego samego roku co św. Jan Paweł II .W stulecie tych wydarzeń podczas uroczystej Mszy św. z udziałem Episkopatu Polski, abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, ogłosił rozpoczęcie Roku Jubileuszowego. W wygłoszonej homilii Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę, że - ziemia łódzka to ziemia świętych. Dziś szczególnie wspominamy patronkę Łodzi św. Faustynę. Do serca św. Faustyny Bóg przemówił w Łodzi. To tu pod wpływem objawień postanowiła wstąpić do zakonu.

Katedra została naznaczona w szczególny sposób obecnością Świętej. To miejsce nawiedzają pątnicy pielgrzymujący Jej szlakiem.

 – Najważniejszym miejscem jest Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu. Tutaj są relikwie św. Faustyny, to tutaj wiele osób szuka i znajduje w ciszy ukojenie swego serca. Na ścianie namalowana jest scena z Parku Wenecja, gdzie Helenka Kowalska przerwała taniec, by przybiec do katedry i tu usłyszeć zdecydowany głos Boga – powiedział ks. prał. Ireneusz Kulesza proboszcz bazyliki archikatedralnej.

W ramach Roku Jubileuszowego archikatedra jest najważniejszym Kościołem Stacyjnym. Tutaj odbędzie się otwarcie jubileuszu z udziałem biskupów metropolii łódzkiej, otwarcie Drzwi Świętych i odczytanie Dekretu Stolicy Apostolskiej o Roku Jubileuszowym.

Abp Salvatore Pennacchio podkreślił – Jubileusz to powód do dumy, ale też dobra okazja do rachunku sumienia. Przez 100 lat na pewno musiało się wyrazić wiele dobra i o tym pamiętamy, ale przez 100 lat musiało się nazbierać rzeczy mniej chlubnych, zaniedbanych. Jubileusz to dobry czas, aby z czystym sercem myśleć z odwagą o przyszłości i czekających nas wyzwaniach.

Od 19 grudnia 2020 r. do 20 listopada 2021 r. do archikatedry pielgrzymować będą ogólnodiecezjalne grupy m.in.: podopieczni Caritas, osoby życia konsekrowanego, służba zdrowia, sportowcy, nauczyciele, rolnicy, służby mundurowe, pracownicy naukowi i studenci, ministranci. Tym spotkaniom zawsze będzie przewodniczył ks. abp Grzegorz Ryś, bp Ireneusz Pękalski lub bp  Marek Marczak.

Do Matki wszystkich kościołów będą przybywać grupy duszpasterskie, zawodowe, społeczne na świętowanie jubileuszu stulecia.


Tekst był publikowany w tygodniku Niedziela

Foto: Marek Kamiński