Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat - Tajemnica Kościoła

Co robić, kiedy ludzie odchodzą od wiary? Kiedy pociągani pokusami świata porzucają Kościół? Gdy nieustannie go krytykują? Co robić, gdy Kościołowi grozi odstępstwo kapłanów i wiernych? Na te pytania odpowiada Benedykt XVI.

W początkach głoszenia wiary jedni mieli drewniane uszy, inni kamienne serca. Ta historia się powtarza i dzisiaj. Niektórzy  w obliczu niewierności proponują  rozcieńczenie chrześcijaństwa, selekcję prawd i zasad miłych i przyjemnych i rezygnację z wymagań. Ojciec św. odrzuca tę pokusę, a by uniknąć duchowej pustyni głosi radykalizm świętości.

Jego zdaniem, letni chrześcijanie są dla Kościoła bardziej szkodliwi od jego nieprzyjaciół, dlatego agnostycy oraz cierpiący z powodu grzechów chrześcijan mogą być bliżsi Królestwa Bożego od przeciętnych wiernych. Dlatego wzywa do codziennego nawrócenia, powstawania z upadków i przezwyciężania własnej słabości.

Chrześcijanin musi nieustannie poszukiwać oblicza Boga: „agnostycy, którzy nie znajdują spokoju z powodu pytania o Boga, ludzie, którzy cierpią z powodu naszych grzechów i tęsknią za czystym sercem, są bliżsi królestwu Bożemu niż skostniali w rutynie, którzy widzą w Kościele jedynie organizację, ale których serce jest obojętne na wiarę”.

Do Kościoła  należą dobrzy i źli, pszenica i kąkol, ale jeśli skupimy uwagę tylko na rzeczach negatywnych, nie dostrzeżemy wielkiej i głębokiej tajemnicy Kościoła. O tej tajemnicy mówił Chrystus: „Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie” (J 15, 6). 

Oznacza to, że przynależność do Kościoła jest przynależnością do Chrystusa.  Sam Chrystus  przyszedł na  świat, aby być naszym fundamentem. W każdej biedzie, w każdym nieszczęściu, jest On źródłem  wody życia, która nas nasyca, pokarmem nieśmiertelności.  

Copyright © 2017. All Rights Reserved.