Publikacje członków OŁ KSD

Ks. Waldemar Kulbat: Tajemnice natury

Uczeni coraz lepiej poznają otaczający nas świat przyrody – zarówno to, co widzimy gołym okiem, jak i to wszystko, co „zobaczyć” można przy użyciu wyrafinowanych przyrządów – od cząstek elementarnych po najdalsze zakątki kosmosu. Duże nadzieje wiąże się z urządzeniami w rodzaju Wielkiego Zderzacza Hadronów, dzięki którym dowiemy się być może dlaczego cząstki (i złożone z nich obiekty, a więc i my sami) mają masę. Znaczące postępy w poznawaniu wszechświata odnoszą kosmologowie. Teleskop Hubble’a umieszczony na okołoziemskiej orbicie, oraz inne urządzenia obserwujące kosmos w różnych długościach fali dostarczyły niezwykłych zdjęć najdalszych rejonów wszechświata. Znany jest czas Wielkiego Wybuchu, poznano planety krążące wokół odległych gwiazd. Ostatnio Europejska Agencja Kosmiczna wystrzeliła z kosmodromu w Gujanie dwa nowe teleskopy: Planck i Herschel. Rezultaty dokonywanych badań nieustannie są opracowywane przez niezliczone komputery o ogromnej mocy obliczeniowej. Nie pozostają w tyle nauki biologiczne. Rozszyfrowanie struktury DNA i poznanie genomu ludzkiego, to tylko najbardziej spektakularne z odkryć, które sprawiły, że miniony wiek nazwano stuleciem biologii. Czy jednak naukowcy-przyrodnicy są w stanie wydrzeć naturze wszystkie jej tajemnice? Ich wysiłek dopełniany jest refleksją filozofów przyrody, którzy podejmują rozważania nad istotą świata i jego najgłębszymi własnościami, nad istotą i powstaniem życia, na tym wszystkim, co wymyka się naukowemu „szkiełku i oku”. Poza szczegółową wiedzą, której dostarczają nauki przyrodnicze potrzebny jest także ogólniejszy obraz świata oraz odpowiedź na podstawowe pytanie, które narodziło się przed wiekami: dlaczego? Odpowiedzi na niektóre z pytań stale stawianych przez rozwój i osiągnięcia nauk przyrodniczych dostarcza ostatnio opublikowana praca filozofów z UKSW w Warszawie, wydana pod tytułem: „Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody”. Autorami  są wykładowcy UKSW: ks. dr Grzegorz Bugajak, ks. dr Jarosław Kukowski,  prof. Anna Latawiec, prof. Anna Lemańska, dr Danuta Ługowska i ks. dr Adam Świeżyński. W książce znajdziemy omówienie zagadnień teorii i metodologii filozofii przyrody, zagadnienia filozofii przyrody nieożywionej (Byt materialny, Czas i przestrzeń, Porządek w przyrodzie, Wszechświat jako unikatowy byt materialny) oraz  część poświęconą filozofii przyrody ożywionej (Istota życia, Geneza życia, Filozoficzne problemy ewolucjonizmu). Zainteresowanie czytelnika wzbudzi też zapewne dodatkowy rozdział poświęcony tajemnicom przyrody, który porusza problemy przypadku, cudu i sensu, przy czym zagadnienia te są rozważane także w aspekcie teologicznym. O znaczeniu refleksji nad sensem naszego życia w obliczu tajemnicy kosmosu pisał kiedyś A. Einstein: „Jaki jest sens naszego życia? Jaki jest sens życia w ogóle wszystkich istot żywych? Znać odpowiedź na to pytanie, to znaczy być religijnym. Pytasz: czy wobec tego stawianie tego pytania w ogóle ma sens? Odpowiadam: ten, kto odczuwa życie własne i swoich bliskich jako bezsensowne, jest nie tylko nieszczęśliwy, ale i niezdolny do życia”. Pytanie o tajemnice kosmosu okazuje się pytaniem o nasz początek i koniec. Prowadzi nas także do pytania o Pana Boga. Odkrywając ład i porządek pytamy o przyczynę, sens i znaczenie wszystkiego co się wokół nas dzieje i co nas otacza.Grzegorz Bugajak, Jarosław Kukowski, Anna Latawiec, Anna Lemańska, Danuta Ługowska, Adam Świeżyński: Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody. Wydawnictwo UKSW Warszawa 2009.